Lees hier alles over de ontwikkelingen rondom Prinsjesdag en het Belastingplan

Vanoers.nlDienstenHRM-adviesVerschillende fases HRM-advies

De verschillende HRM-fases

Akkoord vergadering
Verschillende fases hrm door van oers

Welke HRM-fases zijn er?

Wij helpen u met het optimaal inzetten van het personeel middels het opzetten of verder professionaliseren van de HR-afdeling. Denk hierbij aan het invoeren en/of optimaliseren van de HR-processen en -instrumenten. Tevens kunnen wij u ondersteunen in de werving & selectie van gekwalificeerde kandidaten die goed bij de organisatie passen.

Binnen HRM-advies richten wij ons op de volgende onderdelen:

  1. Het bieden van veiligheid voor medewerkers / de basis van HRM op orde.
  2. Het geven van duidelijkheid/functioneel HRM.
  3. Ontwikkeling / duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
  4. Werkgeluk van medewerkers verhogen (plezier, voldoening, verbinding.)

Door onze HRM-adviseurs in te schakelen om de fundamentele beginselen van HR te implementeren en HR verder te professionelen in een bedrijf krijgt u meer zicht in wat er speelt binnen uw bedrijf, worden HR-processen meer gestructureerd, verlaagt het ziekteverzuim, hebben medewerkers plezier in hun werk en wordt de arbeidsproductiviteit verhoogt. Reden genoeg om dit professioneel aan te pakken.

Verschillende fases HRM door van oers

Fase 1 (veiligheid)

Basis HRM

Salarisadministratie & Loonaangifte | Cao & Arbeidsvoorwaarden | Sociale Zekerheid | Personeelsadministratie & -dossiers | (Arbeids)overeenkomsten | Arbeidsomstandigheden

 De eerste fase bevat de basiselementen op het gebied van HRM: het op orde brengen van de basis. Zijn aspecten als salaris, arbeidsvoorwaarden, verzekeringen, etc. geregeld? Als de basis staat, dan zal dit aan de zijde van de werknemer zorgen voor een gevoel van veiligheid.

Fase 2 (duidelijkheid)

Functioneel HRM

Functie- & Salarishuis | Functioneren & Beoordelen | Personeelshandboek | Verzuimbeleid & Casemanagement | Werving & Selectie | Medezeggenschap | Vitaliteit

 Een volgende stap is het creëren van duidelijkheid. Hierbij spelen de volgende vragen een belangrijke rol: is het duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden bij de functie van een werknemer horen? Welke algemene afspraken en bedrijfsregels gelden er? Hoe zit het aannamebeleid eruit? Wordt het functioneren van werknemers besproken en beoordeeld?. Deze tweed fase richt zich op het functionele HRM, waarbij verschillende instrumenten ingezet worden om duidelijkheid te creëren ten aanzien van bijvoorbeeld de inhoud van de functie, geldende regels en het eigen functioneren.

Fase 3 (ontwikkeling)

HR-development

Loopbaanontwikkeling | Persoonlijke ontwikkeling | Talent-management & Teamontwikkeling  | Opleidings- & Scholingsbeleid | Strategisch personeelsbeleid

Naast veiligheid en duidelijkheid vormen ook ontwikkeling en talentmanagement een belangrijke aandachtspunten. De ontwikkeling kan zowel op de individuele werknemer als op het team als geheel gericht zijn. Ontwikkeling en talentmanagement zegt iets over het toekomstperspectief, waarbij opleidings- en scholingsmogelijkheden een rol kunnen spelen. Daarnaast geeft inzicht in de ontwikkelpotentie van werknemers ook input voor het strategische personeelsbeleid binnen de onderneming, waar vervolgens actie op kan worden ondernomen. U haalt hiermee het beste uit uw werknemers wat een positief effect zal hebben op uw onderneming.

Fase 4

Werkgeluk

 Fase 1 tot en met 3 werken uiteindelijk toe naar het werkgeluk van uw werknemers. Gelukkige werknemers werken harder, zijn productiever, geven positieve energie en zorgen uiteindelijk voor betere resultaten. Om het werkgeluk van uw werknemers te meten kan gebruik worden gemaakt van een medewerkerstevredenheids- of een bevlogenheidsonderzoek. Hiermee wordt de tevredenheid of bevlogenheid van uw werknemers getoetst waar vervolgens leerpunten uit getrokken worden, gevolgd door concrete acties om het werkgeluk binnen uw onderneming te vergroten.

Verschillende fases HRM door van oers

Wat kunnen wij voor u betekenen in de verschillende fasen van HRM?

Afhankelijk van uw vraagstuk brengen wij samen met u de HRM binnen uw onderneming in kaart en kunnen wij gericht kijken naar de stappen die nodig zijn om uw personeelsbeleid verder te optimaliseren en professionaliseren. Dit kan bestaan uit advisering, maar soms vraagt de situatie ook om uitvoering door onze HRM-adviseurs. Al onze diensten worden aangepast aan uw behoeften. Door onze kritische en professionele blik en het uit handen nemen van werkzaamheden ontzorgen we u op het vraagstuk wat u heeft.

Geen eigen HRM-afdeling binnen uw onderneming of ondersteuning binnen de bestaande HRM-afdeling nodig? Geen probleem. U kunt uw HRM- en recruitmentwerkzaamheden uitbesteden aan één van onze HRM-adviseurs.

Melanie Kaljouw
Melanie Kaljouw | HR-coördinator
Benieuwd in welke fase uw onderneming zich bevindt en wat onze specialisten voor kunnen betekenen?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Zij helpen u graag verder!