Nieuws

Goed jaar wegvervoer, daling winstgroei totale logistieke sector 16-06-2017 Personeelskosten lopen hard op en de druk op de tarieven blijft.
Afstorten bij een bank of verzekeraar van Oudedagsverplichting in eigen beheer 26-05-2017 Evenals het voorgaande artikel, gaat ook dit stuk over praktische aandachtspunten waar de adviespraktijk en de Belastingdienst tegenaan lopen, sinds de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer per 1 april 2017 is ingegaan.
Afkoop pensioen in eigen beheer bij B.V. met stamrecht op de balans 08-05-2017 Sinds de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer op 27 maart 2017 is gepubliceerd in het Staatsblad en per 1 april 2017 is ingegaan, loopt zowel de Belastingdienst als de adviespraktijk aan tegen verschillende praktische zaken. De afkoop van het pensioen in eigen beheer, indien er ook (een) stamrecht(en) op de balans van dezelfde vennootschap staat, is één van die praktische zaken, waar wij in dit artikel onze aandacht op vestigen.
Blockchain zet businessmodellen op z’n kop 02-05-2017 Rotterdamse haven is maar één sector die van blockchain kan profiteren
Aftrekuitsluiting bij zakelijke huisvestingskosten (BUA) 21-04-2017 In beginsel kan een ondernemer de btw die aan hem in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Een uitzondering hierop betreft goederen en diensten die door de ondernemer worden betaald maar worden gebruikt voor privédoeleinden van de werknemers.
Aftrek van btw op kosten voor gratis activiteiten bij onlosmakelijke samenhang met btw-belaste activiteiten 21-04-2017 Aftrek van btw op kosten is in beginsel slechts mogelijk voor zover de aangekochte goederen en diensten worden gebruikt voor btw-belaste activiteiten. Dit wil echter niet zeggen dat de btw op kosten die betrekking hebben op niet-economische activiteiten, zoals het gratis verlenen van activiteiten, nooit voor aftrek in aanmerking komt.
Ruime(re) toepassing 2%-tarief overdrachtsbelasting bij woningen 21-04-2017 Dient bij de overdracht van een kantoorpand 2% of 6% overdrachtsbelasting te worden betaald? De Hoge Raad heeft recent een ruimere uitleg gegeven aan het begrip woning in de zin van de overdrachtsbelasting. Hierdoor kan in sommige gevallen ook bijvoorbeeld een kantoorpand met maar 2% overdrachtsbelasting worden overgedragen.
Het begrip bouwterrein trekt in een recente uitspraak opnieuw aandacht 21-04-2017 De (resten van) bebouwing op een terrein verhinderen volgens de arresten Maasdriel en Don Bosco van het Hof van Justitie niet dat een geleverd grond als ‘bouwterrein’ moet worden aangemerkt.
Geen volledig recht op btw-aftrek voor holding die ook een btw-onderneming drijft 21-04-2017 Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) geoordeeld over het btw-aftrekrecht van (houdster)vennootschappen die een btw-onderneming drijven en daarnaast aandelen in deelnemingen bezitten. Uit deze uitspraak volgt dat dergelijke vennootschappen tegen een aftrekbeperking aan kunnen lopen.
Overdracht familiebedrijf, afschaffen pensioen in eigen beheer en pensioenleeftijd 68 jaar! 18-04-2017 De strategie voor de overdracht van uw familiebedrijf heeft u net uitgestippeld. Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. We hebben de pensioenleeftijd toch net aangepast naar 67 jaar? Waar komt de pensioenleeftijd 68 jaar vandaan?
Kwartaalvoorschotten in België met ingang van 1 april 2017 verleden tijd! 18-04-2017 De kwartaalvoorschotten voor btw-belastingplichtigen in België zijn met ingang van 1 april 2017 verleden tijd.
Verblijfskosten eigen rijders 2017 11-04-2017 Eigen rijders die internationale ritten maken, mogen per gereden dag een vast bedrag van hun winst aftrekken als verblijfskosten. Voor 2017 is dit bedrag € 35,50.
Wetsvoorstel beperking huwelijksgemeenschap aangenomen 07-04-2017 Op dinsdag 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer met een kleine meerderheid ingestemd met de beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen.
Makkelijker beëindigen kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten eigen woning vanaf 2017 31-03-2017 Ondanks dat sinds 1 april 2013 geen nieuwe Kapitaalverzekeringen Eigen Woning (KEW’s), Spaarrekeningen Eigen Woning (SEW’s) en Beleggingsrechten Eigen Woning (BEW’s) afgesloten kunnen worden, bestaan er nog veel van deze producten. Toch wordt er nog wet- en regelgeving hierop aangepast. Zo zijn sinds 2017 de zogenoemde tijdklemmen (de minimale premiebetalingsduur) vervallen.
Wet Aanpak Schijnconstructies vanaf 1 januari 2017 ook van toepassing in de logistieke sector 30-03-2017 Vanaf 1 januari 2017 is de wet aanpak schijnconstructies (WAS) ook van toepassing voor de logistieke sector.
Eerste« Vorige12345...4748Laatste

Op de hoogte blijven?
Naam:*
E-mailadres:*
Bedrijfsnaam:*
Ik wil meer informatie ontvangen over:
      

Volg ons op Twitter
Namens alle medewerkers van Van Oers Accountancy & Advies wensen wij u hele fijne feestdagen en een knallend 2017! https://t.co/AaphZmH3C6
https://t.co/WELwUx4LsE We zijn langsgeweest bij het glazen huis! https://t.co/11UVqXssQ5