Nieuws

Verplicht meewerken ex-partner aan omzetting pensioen in eigen beheer in ODV 16-05-2018 Al enkele malen zijn er op onze website artikelen verschenen over de problematiek met betrekking tot een echtscheiding in combinatie met pensioenen in eigen beheer. Een tijdlang is het betrekkelijk rustig geweest wat rechtspraak op dit gebied betreft. Het begrip postrelationale solidariteit is al ongeveer twee jaar hierbij het uitgangspunt. Dit begrip wil kort samengevat zeggen dat beide ex-partners een evenredig groot na(- of voor)deel dienen te hebben van de echtscheiding.
Brexit-vouchers 18-04-2018 Indien u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, dan is het handig om te weten of u ook te maken krijgt met de gevolgen van Brexit.
De ingangsdatum van uw AOW en de invloed ervan op uw planning 16-04-2018 Uitkeringen uit de Algemene Ouderdomswet (hierna: AOW) vormen de eerste pijler van oudedagsvoorzieningen van inwoners van Nederland. Samen met werkgeverspensioenen (de tweede pijler) en zelf in privé getroffen voorzieningen (de derde pijler) vormen deze drie pijlers samen het oudedagsinkomen van Nederlanders.
Benelux start proef met digitale vrachtbrief 21-03-2018 Vanaf vandaag hoeven transportbedrijven en hun opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg voor hun transport tussen de drie landen geen papieren vrachtbrieven meer te gebruiken. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaf maandagochtend samen met haar Belgische en Luxemburgse collega’s het startschot voor een proef in de Benelux. Gesprekken met andere EU-lidstaten voor verdere uitbreiding staan op de agenda, aldus de minister.
Update afstorten bij bank of verzekeraar van oudedagsverplichting in eigen beheer 21-03-2018 Nu steeds meer pensioenen in eigen beheer zijn of worden omgezet in een oudedagsverplichting (hierna: ODV), beginnen er ook steeds meer vragen te rijzen over deze ODV.
Belastingheffing in België over afgekocht of omgezet pensioen in eigen beheer 13-03-2018 Per 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingegaan. Op grond van die wet heeft een directeur-grootaandeelhouder (dga) tot en met 31 december 2019 de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen in eigen beheer belastingvrij om te zetten in een oudedagsverplichting (hierna: ODV).
“Normaal” loon tijdens vakantie? 12-03-2018 Al een tijd is het bekend dat CNV voornemens is claims in te dienen tegen transportbedrijven, omdat werknemers tijdens hun vakantie alleen het basisloon uitbetaald krijgen.
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 08-03-2018 Op 1 februari jl. waren wij als Van Oers Logistiek weer vertegenwoordigd bij de branche expertgroep Logistiek. Dit keer was de ILT uitgenodigd om een presentatie te geven over hun werkwijze, geconstateerde overtredingen, toekomstplannen en samenwerking in Europa. Het was een boeiende presentatie waarin wel duidelijk is geworden dat het sjoemelen met tachograafschijven een groot zorgenkindje is.
Brexit: de stand van zaken 06-03-2018 Het Verenigd Koninkrijk gaat de EU verlaten, zo bleek uit het op 23 juni 2016 gehouden referendum. De voorziene datum waarop het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten is vrijdag 29 maart 2019.
Data-integratie evenement 04-03-2018 Op 25 januari j.l. hebben wij samen met Data Club het Data-integratie event georganiseerd.
Recordhoge transportprijzen duren voort 02-03-2018 De minuscule capaciteitsstijging op de transportmarkt zorgt niet voor een daling van de transportprijzen, die al sinds december op een recordhoogte staat. Dat blijkt uit de vierendertigste editie van de Transport Market Monitor van Capgemini Consulting en Transporeon, die de dynamiek van het Europese transport en goederenvervoer beoordeelt.
Vererving van een oudedagsverplichting 27-02-2018 Per 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingegaan. Op grond van die wet heeft een directeur-grootaandeelhouder (dga) tot en met 31 december 2019 de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen in eigen beheer belastingvrij om te zetten in een oudedagsverplichting (hierna: ODV).
Chauffeur hoeft niet aan te tonen dat hij niet in cabine heeft geslapen 23-02-2018 De handhaving op het doorbrengen van de weekendrust (45 uur) in de cabine lijkt in Europa veel strenger te zijn dan eerder verwacht. Behalve op heterdaad worden ook overtredingen in andere landen beboet. Dat meldt adviesbureau Transport in Nood. De bewijslast wordt bij de chauffeur en transporteur neergelegd. “Er wordt een boete uitgeschreven als de chauffeur niet kan aantonen dat hij op een andere plek dan de cabine geslapen heeft.” UPDATE: Bij nader inzien blijkt dat er geen bewijslast bij de chauffeur of transporteur ligt.
Btw-vrijstelling voor medische diensten bij ketenzorg 20-02-2018 Onlangs heeft het Hof 's-Hertogenbosch een uitspraak gewezen omtrent de btw-vrijstelling voor medische diensten.
Gebruikelijk loon medisch specialisten 2018 29-01-2018 Onlangs heeft de belastingdienst het gebruikelijk loon van medisch specialisten voor 2018 vastgesteld. Het gebruikelijk loon bedraagt € 130.950, eventueel verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensionfonds.
Eerste« Vorige12345...5051Laatste

Op de hoogte blijven?
Naam:*
E-mailadres:*
Bedrijfsnaam:*
Ik wil meer informatie ontvangen over:
      

Volg ons op Twitter
RT @MarathonBrabant: Hoofdsponsor @VanOersAA kijkt uit naar #MB17. “Sport is dé manier om medewerkers en klanten beter te leren kennen.” ht…
RT @RegioinBedrijf: Dennis Klasen van @VanOersAA: "#Franchisenemers willen vandaag weten hoe hun vestiging het gisteren heeft gedaan" https…