Uw financiële adviseur met ervaring in de zorgsector

Samenwerken met een adviseur die u ontzorgt en die zich verdiept in de uitdagingen waar u tegenaan loopt. Uw onderneming verdient namelijk ook de nodige zorg en aandacht. Wij zijn gespecialiseerd in de zorgsector en ondersteunen u als financieel adviseur.

Advies in de zorgbranche met Van Oers MediFuture

Van Oers MediFuture is uw zorgspecialist

Onze specialisten hebben veel ervaring in de zorgbranche en ondersteunen u bij uw financiële administratie.

  • U krijgt actueel inzicht in uw financiële situatie.
  • Specialist in de dentale sector.
  • Eén vast aanspreekpunt.
  • Totale ontzorging.
  • Eerlijke en transparante communicatie.
  • Alle diensten onder één dak waardoor we snel schakelen met andere specialisten.
  • Koppelen uw praktijksoftware aan ons online boekhoudpakket.

Meer over Van Oers MediFuture

Wij helpen u met uw vraag

Houden deze vragen u als ondernemer ook bezig?

Klant
Klant

Ben ik als arts verplicht om pensioen voor mijn personeel te regelen?

Johan Cornet | Directeur accountancy
Johan Cornet | Directeur accountancy

Afhankelijk van wat voor arts u bent en wat voor personeel u in dienst heeft, kan het zijn dat u verplicht bent om pensioen voor uw personeel te regelen. Onze loon- en pensioenspecialisten kunnen u informeren en adviseren over de diverse pensioenregelingen en de eventuele verplichtstellingen.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Hoe kan ik het rendement van mijn praktijk verbeteren?

Johan Cornet | Directeur accountancy
Johan Cornet | Directeur accountancy

In de zorg zijn de personeelskosten de grootste kostenpost. In de praktijk blijkt dat hier de grootste uitdaging ligt. Een belangrijk aandachtspunt is de personeelsplanning, deze moet goed zijn afgestemd op de zorgvraag. Verder is het van belang om de inkopen goed te analyseren en hierbij vast te stellen of vanwege het volume wat door uw organisatie wordt ingekocht er geen gunstigere voorwaarden bedongen kunnen worden. Om het rendement van de praktijk te verbeteren is een realtime inzicht in de bedrijfsresultaten van belang. Hierbij gaat het om inzicht in aantal behandelde patiënten of behandelingen per behandelaar en de omzet per behandelaar. Door ontwikkelingen in voor uw praktijk specifieke KPI’s te volgen en te analyseren, wordt duidelijk welke veranderingen er in de praktijk doorgevoerd moeten worden om het rendement te verbeteren.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Waar moet ik op letten bij een bedrijfsopvolging?

Johan Cornet | Directeur accountancy
Johan Cornet | Directeur accountancy

Opvolging in de praktijk is een belangrijk aandachtspunt. Begin tijdig met het vinden en inwerken van een opvolger. U heeft hiervoor minimaal 3 jaar nodig om het op een goede en ongedwongen manier te kunnen regelen. Daarbij helpt het als u altijd in uw praktijk bent blijven investeren en er voor de opvolger dus een praktijk staat die mee is gegaan met de tijd. Artsen die praktijkeigenaar willen worden, hebben het voor het kiezen. Die kiezen eerder voor een praktijk die up-to-date is, een bepaalde omvang heeft zodat er met collega’s wordt samengewerkt en waarbij de financiering behapbaar is door bijvoorbeeld een ingroeiregeling.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Wat is het gebruikelijk loon voor artsen?

Johan Cornet | Directeur accountancy
Johan Cornet | Directeur accountancy

Indien u uw onderneming drijft vanuit een bv, dient u als directeur-grootaandeelhouder rekening te houden met de gebruikelijkloonregeling. Als dga hoort u namelijk een loon te ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Voor 2018 heeft de Belastingdienst het gebruikelijk loon van medisch specialisten vastgesteld op € 130.950. Dit bedrag wordt eventueel nog verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds. Een lager gebruikelijk loon dan € 130.950 is mogelijk, maar daar moet dan wel een goede reden voor zijn. De Belastingdienst noemt als voorbeeld een verschil in loon op basis van anciënniteit of inschaling. Voor artsen die geen medisch specialist zijn, kan een vergelijking worden gemaakt met het salaris van artsen die in loondienst werkzaam zijn. Daarvoor kan bijvoorbeeld gekeken worden naar salarisschalen conform het van toepassing zijnde cao.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Wat zijn als arts mijn jaarlijkse financiële en fiscale verplichtingen?

Johan Cornet | Directeur accountancy
Johan Cornet | Directeur accountancy

Dit is afhankelijk van ondernemingsvorm: zzp’er of dga. U moet in ieder geval jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting doen. Daarnaast moet aangifte vennootschapsbelasting worden gedaan als de onderneming vanuit een bv wordt gedreven.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Zijn representatie- en cursuskosten aftrekbaar?

Johan Cornet | Directeur accountancy
Johan Cornet | Directeur accountancy

Representatiekosten en cursuskosten zijn deels aftrekbaar en vallen onder de zogenoemde gemengde kosten. U kunt deze kosten op twee manieren in uw boekhouding verwerken.
1. Alle gemengde kosten tot een bedrag van € 4.600 zijn niet aftrekbaar. Het meerdere is wel aftrekbaar van uw winst.
2. In plaats van het toepassen van de drempel van € 4.600 kunt u ook 80% (voor ondernemers in de inkomstenbelasting) of 73,5% (voor ondernemers in de vennootschapsbelasting) van deze kosten aftrekken in uw aangifte.

Lees het complete antwoord
1 van 6
Johan Cornet
Johan Cornet | Directeur accountancy
Wilt u ook het optimale uit uw zorgbedrijf halen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek