Vanoers.nlHR SolutionsBetalen en belasten van vakantiegeld

Betalen en belasten van vakantiegeld 

betalen en belasten van vakantiegeld

Veel werkgevers betalen in mei of juni het jaarlijkse vakantiegeld uit. Maar welke (fiscale) regels gelden er omtrent de uitbetaling van vakantiegeld en hoe wordt vakantiegeld belast? Wij vertellen u hier graag meer over in dit artikel.

Hoogte vakantiegeld

Op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) hebben werknemers jaarlijks recht op 8% vakantiegeld over het brutoloon dat is verdiend gedurende het afgelopen jaar. Tot dit loon behoren ook prestatiebeloningen, provisie, gevarengeld en overwerkloon. In de cao of personeelsreglement kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over de hoogte van het vakantiegeld. Zo kan worden afgesproken dat de werknemer geen recht heeft op vakantiegeld of op een percentage lager dan 8%. Dit is echter alleen toegestaan als de werknemer minstens 108% verdient van het voor hen geldende wettelijk minimumloon. Indien het loon lager is door ziekte of (onbetaald) verlof, bouwt de werknemer vakantiegeld op over het lagere loon.

Niet alle loonbestanddelen vallen onder vakantiegeld. Zo hoeft er geen vakantiegeld te worden berekend over onkostenvergoedingen, winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen, transitievergoeding, uitkeringen bij bijzondere gelegenheden (zoals een jubileumuitkering) en over het vakantiegeld zelf. Daarnaast is de werkgever voor werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen niet verplicht om over het meerdere vakantiegeld te betalen. De werkgever kan in dat geval schriftelijk met de werknemer overeenkomen dat de werknemer geen of een lager bedrag aan vakantiegeld krijgt.

Hoe wordt vakantiegeld belast?

De tabel voor bijzondere beloningen wordt toegepast op vakantiegeld (witte tabel). Uit deze tabel kan het percentage bijzonder tarief worden gehaald. Dit percentage wordt bepaald aan de hand van het fiscale jaarsalaris over het voorgaande jaar (conform de richtlijnen van de Belastingdienst). Wanneer een werknemer in de loop van een jaar in dienst treedt, dan wordt een inschatting gemaakt van het jaarsalaris.

Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, is de kolom ‘verrekeningspercentage loonheffingskorting’ aan de witte tabel toegevoegd voor werknemers voor wie u de loonheffingskorting toepast. Hierdoor wordt teveel/tekort aan loonheffingskorting gecorrigeerd. Bij een jaarloon tussen € 12.410 en € 22.982 is het standaardtarief 36,97% maar is door het verrekeningspercentage van de loonheffingskorting van 31,43%, een tarief 5,54% van toepassing. Bij een jaarloon van bijvoorbeeld  € 40.000 is het standaardtarief 36,97% maar wordt door het verrekeningspercentage een bijzonder tarief van 50,11% toegepast.

Verschillende loonheffingspercentages

Een geringe stijging van het jaarloon kan al tot een heel ander percentage bijzonder tarief leiden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de drietal indicatieve berekeningen die hieronder zijn opgenomen:

  • Situatie 1: Een werknemer geniet op jaarbasis € 21.000 aan salaris en € 1.680 aan vakantiegeld. Het jaarloon bedraagt € 22.680. € 1.680 zal worden belast tegen het bijzondere tarief van 5,54% = € 93,07.
  • Situatie 2: Een werknemer geniet op jaarbasis € 22.000 aan salaris en € 1.760 aan vakantiegeld. Het jaarloon bedraagt € 23.760. € 1.760 zal worden belast tegen het bijzondere tarief van 34,5% = € 607,20.
  • Situatie 3: Een werknemer geniet op jaarbasis € 23.000 aan salaris en € 1.840 aan vakantiegeld. Het jaarloon bedraagt € 24.840. € 1.840 zal worden belast tegen het bijzondere tarief van 41,13% = € 756,79.

Heeft uw werknemer meerdere dienstbetrekkingen bij verschillende werkgevers of gaat uw werknemer gedurende het jaar meer werken dan kan het zijn dat uw werknemer over het totale jaarinkomen meer belasting is verschuldigd dan wordt ingehouden. Dit kan zorgen voor een naheffing in de aangifte inkomstenbelasting.

Het kan raadzaam zijn om de gevolgen van een hoger jaarloon met uw werknemer tussentijds te bespreken. Een werknemer kan u een schriftelijk verzoek doen om een hoger percentage voor het bijzondere tarief vast te laten stellen. Let op: u mag dit niet op eigen initiatief doen. Dit is alleen mogelijk op schriftelijk verzoek van uw werknemer.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Onze specialisten van HR Solutions helpen u graag. Neem contact op via onderstaande button of per mail: hrsolutions@vanoers.nl.

Neem contact op

Angela Veraart
Angela Veraart
Belastingadviseur
Bekijk onze openstaande vacatures op Werken bij Van Oers.
  • icon
Angela Veraart
Angela Veraart
HR Solutions

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Als u alles goed geregeld heeft voor uw mensen, investeert u direct in de toekomst van uw bedrijf en onderneemt u met voorsprong. Dat is hoe we er bij Van Oers naar kijken. Daarom adviseren onze specialisten van HR Solutions u over alles wat te maken heeft met loonadministratie en personeelszaken, zodat u financieel en juridisch alles op orde heeft en vanuit daar kansen kunt creëren.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!