Talent management

Dga & familiebedrijven
talent management met van oers

Talent management

De juiste mensen op de juiste plek hebben én houden binnen uw organisatie; dat is waar talent management om draait. Een goede strategie op het gebied van talent management leidt op korte en lange termijn tot betere resultaten van uw onderneming. Hiermee speelt u in op veranderende personeelsbehoeften en haalt u het beste uit uw medewerkers. Hieronder leest u hoe u vorm kunt geven aan talent management.

talent management met van oers

Assessments

  Een assessment geeft u inzicht in uw werknemers op het gebied van capaciteiten, ontwikkelpunten en potentie. Assessments worden ingezet bij bijvoorbeeld het wervingsproces, de ontwikkeling van medewerkers of voor loopbaanperspectieven en is dus belangrijk als het gaat om talent management. Binnen Van Oers werken wij met twee soorten assessments: het geschiktheids- en het ontwikkelassessment.

  Lees hier meer over onze assessments

  Gesprekkencyclus

  Een ander belangrijk onderdeel bij talent management is om als werkgever continu met medewerkers in gesprek te blijven. Het voeren van (periodieke) gesprekken kan soms een uitdaging vormen: hoe voer ik een gesprekssystematiek in? Hoe voer ik een goed gesprek? Waar moet ik op letten? Is hier een format voor te gebruiken? Hoe zit het met de vastlegging van verslagen? Hoe zorg ik voor een goede opvolging?

  Deze gesprekkencyclus wordt door onze specialisten op maat ingericht, passend bij de behoeften van uw onderneming. Daarnaast ondersteunen wij bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de gesprekken. Lees ook: ‘Het belang van functioneringsgesprekken’.

  Functieprofielen

  Functieprofielen geven inzicht in de rol- en taakverdeling binnen uw onderneming. Een goed functieprofiel, waarin verantwoordelijkheden, taken en competenties behorende bij een specifieke functie zijn beschreven, dient meerdere doelen en helpt u gedurende verschillende fasen van het HR-proces. Zo vormt een functieprofiel de basis voor het functie- en salarishuis, het opstellen van vacatureteksten, als houvast bij functionerings- en beoordelingsgesprekken en maakt het eventuele doorgroeimogelijkheden beter inzichtelijk. Het is belangrijk om goed na te denken over de inhoud van de functieprofielen op organisatieniveau en tevens te zorgen dat deze profielen persoonsonafhankelijk en toekomstbestendig zijn. Zeker relevant als het gaat om talent management dus.

  Loopbaanontwikkeling & loopbaanpaden

  Voor zowel werkgever als werknemer is het van belang om inzichtelijk te maken hoe loopbaanpaden binnen uw organisatie eruitzien. Dit geeft onder andere inzicht in functiegroepen, maar ook doorgroeimogelijkheden voor medewerkers en competenties, ervaring en kwalificaties die ervoor nodig zijn om deze groei te realiseren. Door hier zorgvuldig invulling aan te geven, geeft u medewerkers en uzelf een duidelijk toekomstperspectief. U kunt hier met uw personeelsplanning op inspelen en zo kunt u meer halen uit uw personeel.

  Training en coaching

  Training en coaching worden ingezet om een betere samenwerking binnen uw organisatie en teams te realiseren en (individuele) resultaten en prestaties te bevorderen. Dit kan zowel op individueel als op groepsniveau en wordt door Van Oers begeleid door specialisten op dit gebied. Lees hier meer over.

  Opleiding- en scholingsbeleid

  Met een goed opleidings- en scholingsbeleid maakt u inzichtelijk welke kennis, ervaring en vaardigheden nodig zijn om nu én in de toekomst de markt zo goed en professioneel mogelijk te blijven bedienen. Hiermee biedt u werknemers de kans om zich te blijven ontwikkelen en duurzaam inzetbaar te blijven binnen uw organisatie.

  De HR-specialisten van Van Oers ondersteunen u bij alle facetten van talent management. Of dit nu gaat om het afnemen en terugkoppelen van assessments, het voorbereiden en voeren van gesprekken, het opstellen en toepassen van goede functieprofielen of een op maakt gemaakt coachingstraject. Wilt u meer weten over talent management en hoe wij u daarbij kunnen helpen? Neem contact op met onze specialisten.

  Melanie Kaljouw
  Melanie Kaljouw | Teamcoördinator HR
  Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
  Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer en e-mailadres. Zij helpen u graag verder.