Typ hier uw zoekwoord
Vanoers.nlPrivacy & Security

Privacy & Security

Formulier ondertekenen
Privacy & security van van oers

Privacy & Security

Op deze pagina informeren wij u graag hoe Van Oers omgaat met persoonsgegevens als u bijvoorbeeld onze website bezoekt of gebruik wenst te maken van onze dienstverlening.

Daarnaast leggen wij u in onze cookiestatement uit wat cookies zijn en welke cookies op onze website actief zijn. Uiteraard heeft u zelf volledige controle over welke cookies er actief zijn tijdens uw bezoek aan onze website.

 

Van Oers is ISO 27001 gecertificeerd

Van Oers is sinds januari 2020, ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is een standaard die gaat over informatiebeveiliging. In deze standaard staat hoe je procesmatig met het beveiligen van informatie kan omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie zeker te stellen.

Download het certificaat

Het op een integere en vertrouwelijke manier omgaan en beschermen van (privacy)gevoelige informatie hebben we bij Van Oers altijd bijzonder serieus genomen. Deze certificering is dan ook de bevestiging dat wij de beveiliging van informatie op een  gecertificeerde wijze hebben geregeld. Door middel van jaarlijkse controles wordt gewaarborgd dat dit in de toekomst zo blijft.

De gehele dienstverlening en ondersteunende processen vallen binnen de scope van de certificering. Dit betekent dat alle processen en procedures van Van Oers voldoen aan de ISO 27001 normering en de bijbehorende maatregelen.

 

Persoonsgegevens beschermd volgens de eisen van de AVG

Persoonsgegevens moeten op een zorgvuldige manier worden opgeslagen en verwerkt. Bij het opstellen van ons information security management systeem, welke bestaat uit beleid, procedures, organisatorische en technische maatregelen, is privacy meegenomen in het ontwerp. Hierdoor wordt er invulling gegeven aan passende maatregelen en eisen vanuit de privacywetgeving.

 

Continu verbeteren

Wij zijn ons bewust dat informatiebeveiliging geen eenmalige klus is. Vandaar dat wij middels een Plan, Do, Check, Act cyclus continu aandacht besteden aan ons information security management systeem en waar nodig bijsturen. Door middel van jaarlijkse externe controles wordt gewaarborgd dat onze informatiebeveiliging aantoonbaar op orde blijft.

Wil u inzien welke beheersmaatregelen Van Oers heeft geïmplementeerd dan kunt u onze verklaring van toepasselijkheid opvragen via privacy@vanoers.nl.