Vanoers.nlDienstenHR SolutionsHR-strategie en organisatie

HR-strategie en organisatie

Food & Retail
hr-strategie en organisatie met van oers

HR-strategie en organisatie

De HR-strategie richt zich onder andere op het HR-beleid dat gevoerd wordt binnen uw organisatie. Een duidelijke HR-strategie hangt samen met de missie, visie en doelstellingen en maakt het mogelijk om in te spelen op veranderende omstandigheden. Door zorgvuldige afstemming hiervan biedt u medewerkers een werkomgeving waarmee zij zich verbonden (blijven) voelen en die hen motiveert.

hr-strategie en organisatie met van oers

Strategische personeelsplanning

  Is uw organisatie klaar voor de toekomst? Met strategische personeelsplanning kunt u optimaal inspelen op de toekomstige personeelsbehoefte (kwaliteit én aantal). Onze adviseurs ondersteunen bij dit proces en de invulling hiervan. Denk hierbij aan het bepalen van organisatiedoelstellingen, het maken van een zgn. vlootschouw (aanwezige kennis, kwaliteit en competenties binnen de organisatie) en in kaart brengen van de toekomstige personeelsbehoefte.

  HR-beleid

  Wat is uw visie op HR binnen uw organisatie [LS1] en hoe kunnen organisatiedoelstellingen vertaald worden naar een HR-strategie? De antwoorden op deze vragen vormen de basis van het HR-beleid binnen uw organisatie. In dit beleid worden alle afspraken, regels en gebruiken vastgelegd. Denk hierbij ook aan zaken als een thuiswerkbeleid, mobiliteitsregeling en regels rondom verlof en verzuim.

  De meest bekende vorm om dit beleid (grotendeels) in vast te leggen is het ‘personeelshandboek’ of ‘bedrijfsreglement’. Zowel bij het opstellen als het uitvoeren van het HR-beleid ondersteunen wij u. Lees hier meer over het personeelshandboek.

  Verandermanagement & cultuurontwikkeling

  Iedere organisatie kent een eigen werkwijze en cultuur, ontstaan vanuit bijvoorbeeld gebruiken, functionaliteit of kernwaarden van de organisatie. Deze werkwijze en cultuur zijn onderdeel van de identiteit van de organisatie en tevens van invloed op de employer branding (het werkgeversmerk). Tegelijkertijd zijn ze constant in ontwikkeling, zowel door interne als externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan de (snelle) groei van de organisatie die van invloed kan zijn op de cultuur, gebruiken en regels of processen die anders moeten worden ingericht. Dit vraagt om tijdige actie.

  Merkt u dat uw organisatie bepaalde veranderingen moet ondergaan om te (kunnen) blijven presteren? Neem dan contact op en laat u adviseren over uw HR-strategie en HR-beleid door onze ervaren specialisten.

  Melanie Kaljouw
  Melanie Kaljouw | Teamcoördinator HR
  Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
  Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer en e-mailadres. Zij helpen u graag verder.