Van Oers Accountancy & Advies

"Het vertrouwen in Van Oers was er al"
- Hans Reedijk | Belona
Lees zijn verhaal
Hans Reedijk
OVER VAN OERS

Van Oers Accountancy & Advies

Wie deskundig advies of specialistische ondersteuning verlangt, doet het liefst zaken met gelijkgestemden. Daarom kiezen veel ondernemers voor Van Oers Accountancy & Advies. U ontmoet er mensen zoals u. Met een hoog ambitieniveau, uitblinkend in hun vak. Met ondernemingszin en visie, dromend van nieuwe wegen. Mensen zoals u, voor wie uiteindelijk de resultaten tellen.

Kortom, Van Oers Accountancy & Advies begrijpt wat u als mens en ondernemer drijft èn weet qua dienstverlening voortreffelijk aan te sluiten op hetgeen u nodig heeft.

Meer over Van Oers Accountancy & Advies

WIJ HELPEN U MET UW VRAAG

Houden deze vragen u als ondernemer ook bezig?

Klant
Klant

Hoe waarborg ik de continuïteit van mijn onderneming in de toekomst?

Thomas van den Eeden | Manager accountancy
Thomas van den Eeden | Manager accountancy

Zorg dat u uw doelen helder heeft en blijf deze tussentijds toetsen. Bepaal de stappen waardoor uw doelen bereikt kunnen worden. Heeft u hier een financiering voor nodig of misschien een beter hr-beleid?

Klant
Klant

Beleggen van vermogen, in privé of in de BV?

Gerard van Nieuwenhuijzen | Directielid fiscaal
Gerard van Nieuwenhuijzen | Directielid fiscaal

Rendementen in privé zijn belast in Box 3 van de wet op de Inkomstenbelasting. Het rendement wordt jaarlijks fictief vastgesteld. Een hoog werkelijk rendement betekent dat in privé beleggen gunstiger is dan in de B.V en visa versa. Wij berekenen wat belastingtechnisch het gunstigste voor u is.

Klant
Klant

Ik heb een verklaring van oordeelonthouding, hoe krijg ik mijn organisatie klaar voor een goedkeurende verklaring?

René Rademakers | Directielid audit
René Rademakers | Directielid audit

Wij adviseren te starten met een 0-meting. Hierbij bespreken we met het management, de financiële functie, IT en de verantwoordelijken per afdeling hoe de processen zijn opgezet en welke beheersmaatregelen in de systemen of daaromheen zijn ingericht. Op basis van een praktische terugkoppeling bespreken we de belangrijkste tekortkomingen in de interne beheersing en de te implementeren verbeteringen. Vanuit een concreet stappenplan werken wij met u toe naar een basis die nodig is om tot een goedkeurende verklaring te kunnen komen.

Klant
Klant

Hoe financier ik een bedrijfsovername of management buy-out?

Winand Leenaars | Transactiemanager
Winand Leenaars | Transactiemanager

Met behulp van onze haalbaarheidsanalyse wordt gekeken welke financieringsstructuur haalbaar en gewenst is. Doorgaans bestaat de financiering uit een aantal elementen. Dit zijn eigen inbreng, banken, extern risicodragend kapitaal van investeerders en participatiemaatschappijen en mogelijk een lening van verkoper (vendor loan). Op basis van de haalbaarheidsanalyse wordt de optimale structuur bepaald.

Klant
Klant

Ik wil emigreren, waar moet ik aan denken?

Stefan Lucas | Belastingadviseur
Stefan Lucas | Belastingadviseur

Laat uw situatie goed in kaart brengen zodat u weet of u te maken krijgt met een conserverende aanslag en wat de invloed op uw sociale zekerheidspositie is. Verder moet u beslissen welke verzekeringen u opzegt en welke door blijven lopen.

Klant
Klant

Ben ik verplicht om mijn werknemer een loonstrook te verstrekken?

Kim Verhoeven | Manager loonadvies
Kim Verhoeven | Manager loonadvies

Ja, als werkgever heeft u de verplichting om bij de eerste loonbetaling en vervolgens bij elke wijziging die optreedt een loonstrook aan de werknemer te verstrekken. Na afloop van het kalenderjaar verstrekt u tevens een jaaropgave aan de werknemer waarop de totalen staan vermeld van het afgelopen kalenderjaar.

Klant
Klant

Hoe hoog is de personele bekostiging en is er sprake van natuurlijk verloop bij mijn onderwijsinstelling?

Mariska Moret | Adviseur bedrijfsvoering onderwijs
Mariska Moret | Adviseur bedrijfsvoering onderwijs

Dat is natuurlijk per onderwijsinstelling verschillend. Middels een bestuursformatieplan krijgt u inzicht in deze zaken. Het is tevens een handvat voor het beleid van uw onderwijsinstelling.

Klant
Klant

Hoe kan ik mijn kosten reduceren, mijn omzet vergroten en risico’s reduceren?

Gemma Baartmans | Manager organisatieadvies
Gemma Baartmans | Manager organisatieadvies

Onderzoek waar de echte klantbehoefte zit om uw omzet te vergroten en bepaal uw focus en strategisch plan. Zet alle kosten op een rij en bepaal uw quick wins met behulp van een door ons ontwikkeld model waarin het nut en de noodzaak van kosten worden weergegeven.

Klant
Klant

Hoe kan ik cyberincidenten tijdig detecteren?

Martin van der Voort | IT & Cybersecurity consultant
Martin van der Voort | IT & Cybersecurity consultant

Het is belangrijk dat u tijdig op de hoogte bent van een cyberincident, zodat u de schade kunt beperken. Een cyberalarm biedt een oplossing. U krijgt direct een signaal als er een incident plaatsvindt.

Klant
Klant

Hoe werkt de landbouwvrijstelling?

Saskia Vanlaerhoven | Senior belastingadviseur
Saskia Vanlaerhoven | Senior belastingadviseur

Als u landbouwgrond verkoopt aan een landbouwer dan is de boekwinst meestal onbelast. Laat u hierover tijdig informeren.

Klant
Klant

Voor wie geldt de Wet Ketenaansprakelijkheid?

Tom Verbakel | Accountant
Tom Verbakel | Accountant

Die geldt voor aannemers, onderaannemers, eigenbouwers, verkopers van een toekomstige zaak, opdrachtgevers in de confectiesector en kopers van nog te vervaardigen kleding.

Klant
Klant

Hoe krijg ik grip op de operationele bedrijfsvoering binnen mijn vestiging?

Ton Peeters | Manager fiscaal
Ton Peeters | Manager fiscaal

Zorg dat uw systemen aan elkaar worden gekoppeld, zodat u de operationele informatie overzichtelijk gepresenteerd krijgt. U weet dan precies waar u op moet sturen. Wij helpen u hier graag bij.

Klant
Klant

Geldt er een verplichte cao voor de sector transport en logistiek?

Wendy Emmerik | Senior medewerker accountancy
Wendy Emmerik | Senior medewerker accountancy

Ja, er is een verplichte cao. Van de bepalingen in de cao voor de sector transport en logistiek mag niet afgeweken worden. Wij kunnen u informeren over de inhoud van de cao.

Klant
Klant

Hoe kan ik het rendement van mijn praktijk verbeteren?

Johan Cornet | Manager accountancy
Johan Cornet | Manager accountancy

In de zorg zijn de personeelskosten de grootste kostenpost. In de praktijk blijkt dat hier de grootste uitdaging ligt. Een belangrijk aandachtspunt is de personeelsplanning, deze moet goed zijn afgestemd op de zorgvraag. Verder is het van belang om de inkopen goed te analyseren en hierbij vast te stellen of vanwege het volume wat door uw organisatie wordt ingekocht er geen gunstigere voorwaarden bedongen kunnen worden. Om het rendement van de praktijk te verbeteren is een realtime inzicht in de bedrijfsresultaten van belang. Hierbij gaat het om inzicht in aantal behandelde patiënten of behandelingen per behandelaar en de omzet per behandelaar. Door ontwikkelingen in voor uw praktijk specifieke KPI’s te volgen en te analyseren, wordt duidelijk welke veranderingen er in de praktijk doorgevoerd moeten worden om het rendement te verbeteren.

1 van 14
Van Oers accountancy & advies
Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek