Van Oers Accountancy & Advies

"Luister naar je hart en naar de ratio van je adviseur, dat is je geweten”
- Jan Smale | AED-Partner
Lees zijn verhaal
Over Van Oers

Van Oers Accountancy & Advies

Wie deskundig advies of specialistische ondersteuning verlangt, doet het liefst zaken met gelijkgestemden. Daarom kiezen veel ondernemers voor Van Oers Accountancy & Advies. U ontmoet er mensen zoals u. Met een hoog ambitieniveau, uitblinkend in hun vak. Met ondernemingszin en visie, dromend van nieuwe wegen. Mensen zoals u, voor wie uiteindelijk de resultaten tellen.

Kennismaken? Dat kan ook op een van onze kantoren in West-Brabant. Meer over Van Oers Accountancy & Advies

Over Van Oers - vestigingen
WIJ HELPEN U MET UW VRAAG

Houden deze vragen u als ondernemer ook bezig?

Klant
Klant

Hoe waarborg ik de continuïteit van mijn onderneming in de toekomst?

Thomas van den Eeden | Manager accountancy
Thomas van den Eeden | Manager accountancy

Zorg dat u uw doelen helder heeft en blijf deze tussentijds toetsen. Bepaal de stappen waardoor uw doelen bereikt kunnen worden. Heeft u hier een financiering voor nodig of misschien een beter hr-beleid?

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Ik heb een verklaring van oordeelonthouding, hoe krijg ik mijn organisatie klaar voor een goedkeurende verklaring?

René Rademakers | Directielid audit
René Rademakers | Directielid audit

Wij adviseren te starten met een 0-meting. Hierbij bespreken we met het management, de financiële functie, IT en de verantwoordelijken per afdeling hoe de processen zijn opgezet en welke beheersmaatregelen in de systemen of daaromheen zijn ingericht. Op basis van een praktische terugkoppeling bespreken we de belangrijkste tekortkomingen in de interne beheersing en de te implementeren verbeteringen. Vanuit een concreet stappenplan werken wij met u toe naar een basis die nodig is om tot een goedkeurende verklaring te kunnen komen.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Hoe financier ik een bedrijfsovername of Management Buy Out?

Jerry van Leent | Manager
Jerry van Leent | Manager

Met behulp van onze haalbaarheidsanalyse wordt gekeken welke financieringsstructuur haalbaar en gewenst is. Doorgaans bestaat de financiering uit een aantal elementen. Dit zijn eigen inbreng, banken, extern risicodragend kapitaal van investeerders en participatiemaatschappijen en mogelijk een lening van verkoper (vendor loan). Op basis van de haalbaarheidsanalyse wordt de optimale structuur bepaald.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Ik wil emigreren, waar moet ik aan denken?

Stefan Lucas | Belastingadviseur
Stefan Lucas | Belastingadviseur

Laat uw situatie goed in kaart brengen zodat u weet of u te maken krijgt met een conserverende aanslag en wat de invloed op uw sociale zekerheidspositie is. Verder moet u beslissen welke verzekeringen u opzegt en welke door blijven lopen.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Ben ik verplicht om mijn werknemer een loonstrook te verstrekken?

Kim Heinen | Manager loonadvies
Kim Heinen | Manager loonadvies

Ja, als werkgever heeft u de verplichting om bij de eerste loonbetaling en vervolgens bij elke wijziging die optreedt een loonstrook aan de werknemer te verstrekken. Na afloop van het kalenderjaar verstrekt u tevens een jaaropgave aan de werknemer waarop de totalen staan vermeld van het afgelopen kalenderjaar.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Hoe hoog is de personele bekostiging en is er sprake van natuurlijk verloop bij mijn onderwijsinstelling?

Jack van Boxel | Adviseur bedrijfsvoering onderwijs
Jack van Boxel | Adviseur bedrijfsvoering onderwijs

Dat is natuurlijk per onderwijsinstelling verschillend. Middels een bestuursformatieplan krijgt u inzicht in deze zaken. Het is tevens een handvat voor het beleid van uw onderwijsinstelling.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Hoe kan ik mijn kosten reduceren, mijn omzet vergroten en risico’s reduceren?

Joost Akkermans | Directeur
Joost Akkermans | Directeur

Onderzoek waar de echte klantbehoefte zit om uw omzet te vergroten en bepaal uw focus en strategisch plan. Zet alle kosten op een rij en bepaal uw quick wins met behulp van een door ons ontwikkeld model waarin het nut en de noodzaak van kosten worden weergegeven.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Hoe kan ik cyberincidenten tijdig detecteren?

Brechtje Brugman-Dekkers | Manager IT advies
Brechtje Brugman-Dekkers | Manager IT advies

De vraag is niet of u slachtoffer wordt van een cyberincident, maar wanneer. Het is belangrijk dat wanneer u te maken krijgt met een cyberincident tijdig hiervan op de hoogte bent, zodat u de schade kan beperken. Een cyberalarm biedt een oplossing. Net als bij een inbraakalarm krijgt u direct een signaal wanneer een mogelijk incident plaatsvindt.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Hoe werkt de landbouwvrijstelling?

Theunis Mulders | Directeur
Theunis Mulders | Directeur

Als u landbouwgrond verkoopt aan een landbouwer dan is de boekwinst meestal onbelast. Laat u hierover tijdig informeren.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Voor wie geldt de Wet Ketenaansprakelijkheid?

Roel Willemse | Directeur accountancy
Roel Willemse | Directeur accountancy

Die geldt voor aannemers, onderaannemers, eigenbouwers, verkopers van een toekomstige zaak, opdrachtgevers in de confectiesector en kopers van nog te vervaardigen kleding.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Hoe krijg ik grip op de operationele bedrijfsvoering binnen mijn vestiging?

Ton Peeters | Manager fiscaal
Ton Peeters | Manager fiscaal

Zorg dat uw systemen aan elkaar worden gekoppeld, zodat u de operationele informatie overzichtelijk gepresenteerd krijgt. U weet dan precies waar u op moet sturen. Wij helpen u hier graag bij.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Geldt er een verplichte cao voor de sector transport en logistiek?

Suzy Buijzen | Senior jurist
Suzy Buijzen | Senior jurist

De CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst waarin onder andere afspraken en voorwaarden staan tussen werkgevers en werknemers over bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling  van overwerk, werktijden etc. De CAO is gesloten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De CAO heeft een standaardkarakter. Dit betekent dat van de bepalingen in de CAO niet mag worden afgeweken, óók niet in het voordeel van de werknemer, tenzij anders is aangegeven. Dit is namelijk relevant voor de vraag waarop de CAO dient te worden uitgelegd.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Hoe kan ik het rendement van mijn praktijk verbeteren?

Johan Cornet | Directeur accountancy
Johan Cornet | Directeur accountancy

In de zorg zijn de personeelskosten de grootste kostenpost. In de praktijk blijkt dat hier de grootste uitdaging ligt. Een belangrijk aandachtspunt is de personeelsplanning, deze moet goed zijn afgestemd op de zorgvraag. Verder is het van belang om de inkopen goed te analyseren en hierbij vast te stellen of vanwege het volume wat door uw organisatie wordt ingekocht er geen gunstigere voorwaarden bedongen kunnen worden. Om het rendement van de praktijk te verbeteren is een realtime inzicht in de bedrijfsresultaten van belang. Hierbij gaat het om inzicht in aantal behandelde patiënten of behandelingen per behandelaar en de omzet per behandelaar. Door ontwikkelingen in voor uw praktijk specifieke KPI’s te volgen en te analyseren, wordt duidelijk welke veranderingen er in de praktijk doorgevoerd moeten worden om het rendement te verbeteren.

Lees het complete antwoord
1 van 13
Van Oers accountancy & advies
Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek