Vanoers.nlDienstenInternationaal zakendoen

Uw specialist in internationale wet- en regelgeving

Uw specialist op het gebied van internationaal zakendoen. Maakt u als persoon of als bedrijf de stap naar het buitenland? Voor alle vraagstukken rondom fiscale en financiële wet- en regelgeving bij internationaal ondernemen kunt u vertrouwen op Van Oers International.

"Zekerheid dat het in één keer goed wordt geregeld" - Joop Janssen | Invert Robotics
Joop Jansen Ivert Robotics

Meer info - Internationaal zakendoen

Van Oers Internationaal zakendoen
Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

International - Whitepaper Doing Business in the Netherlands

Van Oers International
Vul onderstaand formulier in en u ontvangt het whitepaper binnen enkele minuten in uw mailbox.

  • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Over Van Oers International

Uw specialist op het gebied van internationaal zakendoen

Maakt u als persoon of als bedrijf de stap naar het buitenland? Voor alle vraagstukken rondom fiscale en financiële wet- en regelgeving kunt u vertrouwen op Van Oers International.

  • Eén vast aanspreekpunt.
  • Fair pricing.
  • Aangesloten bij Leading Edge Alliance.
  • Betrokken, daadkrachtig, oplossingsgericht.
  • Korte lijnen met andere specialisten bij Van Oers.

Meer over Van Oers International

Wij helpen u met uw vraag

Houden deze vragen u als ondernemer ook bezig?

Klant
Klant

Ik wil emigreren, waar moet ik aan denken?

Stefan Lucas | Belastingadviseur
Stefan Lucas | Belastingadviseur

Laat uw situatie goed in kaart brengen zodat u weet of u te maken krijgt met een conserverende aanslag en wat de invloed op uw sociale zekerheidspositie is. Verder moet u beslissen welke verzekeringen u opzegt en welke door blijven lopen.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Ik wil een onderneming opstarten in het buitenland hoe pak ik dat aan?

Edgar van Hassel | Manager fiscaal
Edgar van Hassel | Manager fiscaal

Er liggen volop kansen in het buitenland, maar voordat u daar een bedrijf start, moet u weten wat de gevolgen ervan zijn. Krijg duidelijkheid over de belastingen, verzekeringen en vergunningen. Houd ook rekening met verrekenprijzen, btw en personeel. Wij adviseren u graag.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Hoe wordt mijn pensioen uit het buitenland in Nederland belast?

Ynte Rasenberg | Belastingadviseur
Ynte Rasenberg | Belastingadviseur

Indien Nederland pensioen uitkeert aan een niet-inwoner van Nederland, dan zal Nederland als uitkerende staat en de woonstaat beiden over dit pensioen kunnen heffen conform de nationale regelgevingen. Het verdrag voorkoming dubbele belasting wijst vervolgens aan wie heffingsbevoegd is en hoe voorkoming dient te worden gegeven. Daar de verdeling van het heffingsrecht over pensioen per belastingverdrag verschilt, is het aanbevolen om u te laten adviseren wat voor uw persoonlijke situatie van toepassing is.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Ik wil terug verhuizen naar Nederland, waar moet ik aan denken?

Stefan Lucas | Belastingadviseur
Stefan Lucas | Belastingadviseur

U krijgt natuurlijk weer te maken met de Nederlandse verzekeringen, gezondheidszorg en oudedagsvoorziening. Deze regelgeving wijzigt voortdurend dus het is belangrijk dat u goed in kaart brengt wat de gevolgen voor u gaan zijn. Wij adviseren u graag.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Wat is een conserverende aanslag?

Gijs Vernoij | Directielid fiscaal
Gijs Vernoij | Directielid fiscaal

Een conserverende aanslag bevat de verschuldigde belasting over te conserveren inkomen. Over dit inkomen wil de belastingdienst niet direct belasting innen, maar wel zekerheid creëren dat de belasting in de toekomst geïnd kan worden. U hoeft dus niet direct te betalen en krijgt in veel gevallen uitstel van betaling.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Wat is een salary split en wat zijn de voordelen?

Stefan Lucas | Belastingadviseur
Stefan Lucas | Belastingadviseur

Als u in meerdere landen belastingen of premies verschuldigd bent over uw salaris dan noemen we dat salary split. Dit kan resulteren in een hoger netto inkomen, maar het kent ook nadelen. Laat u daarom goed adviseren.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Wat is een vaste inrichting?

Edgar van Hassel | Manager fiscaal
Edgar van Hassel | Manager fiscaal

Van een vaste inrichting is sprake als een onderneming activiteiten uitoefent in het buitenland en deze activiteiten een zekere mate van duurzaamheid en substance hebben. Het heffingsrecht over de winsten die met deze activiteiten worden behaald, verschuift dan van het land van vestiging naar het land waar de activiteiten worden uitgeoefend.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Wat is van belang bij aankoop van een woning in het buitenland?

Kurt van Heerewaarden | Manager fiscaal
Kurt van Heerewaarden | Manager fiscaal

De Nederlandse regels met betrekking tot het bezit van een woning in Nederland zijn al ingewikkeld. In het buitenland zijn de regels weer anders en soms nog complexer. Bij de aankoop dien je dan ook al rekening te houden met die buitenlandse regels. Om de aankoop fiscaal optimaal vorm te geven komt veelal belang toe aan het doel van de aankoop: eigen gebruik, korte termijnbelegging, lange termijnbelegging. Als inwoner van Nederland dien je in eerste instantie de buiten Nederland gelegen woning te verantwoorden in je Nederlandse aangifte. In de praktijk zal in de regel de belasting verschuldigd worden in het land waar de woning is gelegen op grond van de (internationale) regels hieromtrent. Toch kan een buitenlandse woning aanleiding geven tot extra heffing over je andere belastbare inkomsten in Nederland, of aanleiding geven tot erfbelasting bij overlijden. Naast de buitenlandse aspecten dien je dan ook de Nederlandse gevolgen van de aankoop in acht nemen.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Wat wordt geregeld in een Belastingverdrag?

Gijs Vernoij | Directielid fiscaal
Gijs Vernoij | Directielid fiscaal

Een belastingverdrag regelt kort gezegd de fiscale verhoudingen tussen twee of meer staten. Het belangrijkste doel is het voorkomen van dubbele belastingheffing in grensoverschrijdende situaties. Wij adviseren u graag. 

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Hoe wordt een dividenduitkering naar een buitenlandse ontvanger belast?

Edgar van Hassel | Manager fiscaal
Edgar van Hassel | Manager fiscaal

Of en in hoeverre Nederland belasting mag heffen over een dividenduitkering is afhankelijk van de ontvanger. Wanneer de ontvanger een in het buitenland woonachtige natuurlijk persoon betreft dient de uitkerende vennootschap normaliter 15% dividendbelasting in te houden en af te dragen. Is de ontvanger een in het buitenland gevestigde rechtspersoon dan geldt mogelijk een inhoudingsvrijstelling. Dit hangt onder meer af van de grootte van het belang, het land waar de ontvanger is gevestigd en de activiteiten die de ontvanger zelf uitoefent. Om een beroep te kunnen doen op de inhoudingsvrijstelling mag de structuur nimmer gericht zijn op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Hoe wordt mijn fiscale woonplaats bepaald?

Gijs Vernoij | Directielid fiscaal
Gijs Vernoij | Directielid fiscaal

Waar iemand woont, wordt in Nederland naar omstandigheden beoordeeld. Het komt er daarbij op aan of deze omstandigheden van dien aard zijn dat een duurzame band van persoonlijke aard bestaat tussen de betrokkene en Nederland. Een actueel voorbeeld van een omstandigheid is bijvoorbeeld het museumbezoek met een museumjaarkaart.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Hoe wordt mijn pensioen uit Nederland belast in het buitenland?

Ynte Rasenberg | Belastingadviseur
Ynte Rasenberg | Belastingadviseur

Indien u als inwoner van Nederland een pensioenuitkering uit het buitenland ontvangt, kan op grond van nationale wetgeving zowel de uitkerende staat als Nederland kunnen heffen. Het verdrag voorkoming dubbele belasting wijst vervolgens aan wie heffingsbevoegd is en hoe voorkoming dient te worden gegeven. Daar de verdeling van het heffingsrecht over pensioen per belastingverdrag verschilt, is het aanbevolen om u te laten adviseren wat voor uw persoonlijke situatie van toepassing is.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Ik wil personeel uitzenden naar het buitenland, hoe werkt dit?

Stefan Lucas | Belastingadviseur
Stefan Lucas | Belastingadviseur

De uitzending van een werknemer heeft verstrekkende gevolgen voor verschillende aspecten zoals de belastingplicht, sociale zekerheid en eventuele aanvullende regelingen zoals de 30% regeling. Ook is het mogelijk dat de werkgever dan wel de werknemer zich in het werkland dient aan te melden.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Wat zijn de gevolgen van wonen in het buitenland?

Kurt van Heerewaarden | Manager fiscaal
Kurt van Heerewaarden | Manager fiscaal

Als je in een ander land gaat wonen, zal je in de regel daar belastingplichtig worden. Van belang is dat je mogelijk ook nog buiten je woonland belasting verschuldigd bent, veelal indien je in een ander land werkt of bezittingen, zoals een tweede woning hebt. Om te voorkomen dat je dubbel belasting moet betalen, zijn er regels die dit zoveel als mogelijk voorkomen. Van belang is om deze goed toe te passen. Door een verhuizing krijg je veelal te maken met de regels van de sociale zekerheid van je nieuwe woonland. Soms ben je echter doordat je inkomsten (pensioen, salaris, uitkering) uit (een) ander(e)d land(en) ontvangt, juist niet verzekerd in je woonland. Het is van belang om dit al voor je verhuizing al goed na te gaan. De verschillen kunnen soms erg groot zijn, soms kun je een en ander nog beïnvloeden door bepaalde keuzes.

Lees het complete antwoord
Klant
Klant

Welke rechtsvorm past het best bij ondernemen in het buitenland?

Gijs Vernoij | Directielid fiscaal
Gijs Vernoij | Directielid fiscaal

In de praktijk wordt meestal een buitenlandse dochtervennootschap of een filiaal opgericht. Het antwoord op de vraag of specifieke vergunningen in het buitenland nodig zijn. De keuze van de rechtsvorm is afhankelijk van de eigen rechtsvorm. De mogelijkheid om fiscale voordelen in het buitenland te halen. Commerciële afwegingen en het beperken van de aansprakelijkheid.

Lees het complete antwoord
1 van 15
edgar van hassel
Edgar van Hassel | Manager fiscaal
Benieuwd hoe we uw bedrijf verder helpen met internationaal zakendoen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek