Vanoers.nlDienstenLoonadvies

Van Oers Loonadvies

"Van Oers heeft een vergelijkbare cultuur als de onze"
- Reggy Heijens en Karoline Brants | Blom Verkeersschool
Lees het verhaal
Verkeersschool Blom Referentie Van Oers Loonadvies
1 van
Salarisadministratie
Overweegt u om uw salarisadministratie uit te besteden? Altijd zekerheid over de juistheid van uw salarisadministratie, zonder dat het u (veel) tijd kost.
Loonbelasting
Vragen over de werkkostenregeling, vervoer- en reiskostenvergoeding, looncontrole, sociale zekerheid of arbeidsvoorwaarden? Of interesse in een loonscan?
Juridisch advies
Heeft u de rechten en plichten van uw personeel goed vastgelegd in een overeenkomst en/of reglement dat is afgestemd op actuele wet- en regelgeving?
Overstapservice
Ontevreden over de kwaliteit van uw huidige financieel dienstverlener? Benieuwd wat een ander u te bieden heeft? Overstappen is makkelijker dan u denkt.
Online lonen en personeel
Voor uw loon- en personeelsadministratie wilt u kunnen rekenen op een gemakkelijk en betrouwbaar salarispakket waarmee u snel de gewenste informatie naar voren haalt.
Support
Ondersteuning nodig? Online support biedt ons de mogelijkheid om uw computer op afstand over te nemen op een makkelijke, maar vooral veilige manier.
Wij helpen u met uw vraag

Houden deze vragen u ook bezig?

Klant
Klant

Ben ik verplicht om mijn werknemer een loonstrook te verstrekken?

Kim Verhoeven | Manager loonadvies
Kim Verhoeven | Manager loonadvies

Ja, als werkgever heeft u de verplichting om bij de eerste loonbetaling en vervolgens bij elke wijziging die optreedt een loonstrook aan de werknemer te verstrekken. Na afloop van het kalenderjaar verstrekt u tevens een jaaropgave aan de werknemer waarop de totalen staan vermeld van het afgelopen kalenderjaar.

Klant
Klant

Ben ik verplicht om mijn werknemer een reiskostenvergoeding uit te keren?

Jaschenka Schigt | Teamcoördinator loonadvies
Jaschenka Schigt | Teamcoördinator loonadvies

Dat is afhankelijk van of uw onderneming gebonden is aan een cao. De van toepassing zijnde cao kan mogelijk een reiskostenvergoeding voorschrijven en dan bent u verplicht om deze vergoedingen te hanteren. Wanneer uw onderneming niet gebonden is aan een cao dan bent u vrij om afspraken te maken met werknemers over de hoogte van de reiskostenvergoeding.

Klant
Klant

Mijn werknemer wordt ziek, wat zijn mijn verantwoordelijkheden?

Angela Veraart | Belastingadviseur
Angela Veraart | Belastingadviseur

U heeft een aantal verantwoordelijkheden als uw werknemer ziek wordt:

 1. Loondoorbetaling
 2. Arbodienst
 3. Wet verbetering poortwachter
 4. Re-integratie, tweede spoor

Klant
Klant

Hoeveel belasting dient mijn werknemer te betalen over zijn overwerk?

Kim Verhoeven | Manager loonadvies
Kim Verhoeven | Manager loonadvies

Als u overwerk uitbetaalt aan uw personeel dan wordt dit bedrag aan overwerk belast tegen het bijzonder tarief percentage. De hoogte van dit percentage wordt vastgesteld aan de hand van de hoogte van het fiscale jaarloon van het voorgaande kalenderjaar.

Klant
Klant

Hoeveel werkgeverslasten komen nog bovenop het brutoloon van een werknemer?

Kim Verhoeven | Manager loonadvies
Kim Verhoeven | Manager loonadvies

Dit is van vele factoren afhankelijk. De hoogte van de premies die u dient te betalen aan de belastingdienst zijn namelijk afhankelijk van de grootte van uw onderneming en van de sector waar u als onderneming bent ingedeeld. De percentages variëren veelal tussen de 18% en de 24% van het brutoloon.

Klant
Klant

Ik ga personeel aannemen, waar moet ik op letten?

Niels van Beek | Teamcoördinator loonadvies
Niels van Beek | Teamcoördinator loonadvies

U moet rekening houden met de cao of bpf, de sectorindeling, de loonadministratie, de arbeidsovereenkomsten en goed werkgeverschap.

Klant
Klant

Ik wil de regels die binnen mijn bedrijf gelden vastleggen, hoe pak ik dat aan?

Suzy Buijzen | Senior jurist
Suzy Buijzen | Senior jurist

Dit kunt u doen door middel van:

 1. Personeelshandboek, huishoudelijk reglement
 2. Verzuimprotocol
 3. Auto-, leasereglement
 4. Beloningsbeleid

Klant
Klant

Ik heb werknemers uit het buitenland in dienst of werknemers in het buitenland werken, waarmee moet ik rekening houden?

Angela Veraart | Belastingadviseur
Angela Veraart | Belastingadviseur

Houd rekening met de onderstaande regelingen en wetten:

 1. Belasting-, sociale verzekeringsplicht (A1-, S1-verklaring / Limosa)
 2. 30%-regeling
 3. Tewerkstellingsdocumenten
 4. Huisvesting
 5. Wet minimumloon

Klant
Klant

Kom ik in aanmerking voor de subsidie voor het Lage Inkomens Voordeel?

Jaschenka Schigt | Teamcoördinator loonadvies
Jaschenka Schigt | Teamcoördinator loonadvies

Dat hang er vanaf of uw werknemers aan de voorwaarden voldoen voor het LIV. De werknemer dient ten minste 1248 uur op jaarbasis verloond te worden. Daarnaast dient het gemiddelde fiscale uurloon tussen bepaalde vastgestelde grenzen uit te komen.

Klant
Klant

Mag ik het salaris contant betalen aan mijn werknemer?

Kim Verhoeven | Manager loonadvies
Kim Verhoeven | Manager loonadvies

U mag het gedeelte van het salaris dat uitstijgt boven het netto equivalent van het Wettelijk Minimumloon contant betalen aan de werknemer. Het overige gedeelte van het salaris dient u verplicht per bank over te maken. Dit moet op een bankrekeningnummer dat op naam staat van uw werknemer.

Klant
Klant

Zijn mijn arbeidsvoorwaarden marktconform?

Gemma Baartmans | Manager organisatieadvies
Gemma Baartmans | Manager organisatieadvies

Hoe verhoudt uw beloningsbeleid zich ten opzichte van de concurrent? Zijn uw primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden op orde? Worden alle mogelijkheden benut op het gebied van premiekortingen? Hoe heeft u de risico’s ten aanzien van uw personeel geregeld? Middels een arbeidsvoorwaardenanalyse brengen wij dit voor u in kaart.

Klant
Klant

Het gaat niet meer zo goed met mijn bedrijf of ik wil zelf met pensioen, wat zijn mijn opties?

Jeroen van der Linden | Manager loonadvies
Jeroen van der Linden | Manager loonadvies

U heeft in dit geval de volgende mogelijkheden:

 1. Reorganisatie (Sociaal plan)
 2. Faillissement (en doorstart)
 3. Liquidatie (Sociaal plan – UWV)
 4. Bedrijfsopvolging

We adviseren u natuurlijk graag.

Klant
Klant

Ik wil dat werknemers die met (vervroegd) pensioen gaan voldoende inkomen hebben, hoe kan ik daarvoor zorgen?

Jeroen van der Linden | Manager loonadvies
Jeroen van der Linden | Manager loonadvies

Dit kunt u doen middels een pensioenregeling, een deeltijdpensioen of door tijdsparen. Mocht u hier meer over willen weten, adviseren wij u graag.

1 van 13
Over Van Oers Loonadvies

Uw specialist op het gebied van loonadvies, loonbelasting en sociale zekerheid

Met de ondersteuning van een groep specialisten en arbeidsjuristen bieden we een compleet scala van diensten omtrent loonadvies, loonbelasting en sociale zekerheid.

 • Eén aanspreekpunt.
 • Uw persoonlijke helpdesk.
 • Continuïteit is gewaarborgd.
 • Korte verwerkingstijden.
 • Multidisciplinaire dienstverlening.
 • Specifieke branchekennis.

Meer over Van Oers Loonadvies

kim verhoeven-heinen
Kim Verhoeven | Manager loonadvies
Benieuwd hoe we uw bedrijf verder helpen met vragen over loonbelasting en sociale zekerheid?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek