Juridisch advies arbeidsrecht

1 van 6
Arbeidsrecht abonnement
Overleggen over de aanpak van een conflict, een contract laten beoordelen of een vraag stellen? Met het ons abonnement schakelt u snel met een arbeidsrechtjurist.
Arbeidsverhouding
De arbeidsverhouding wordt vastgelegd in een arbeids-, freelance- of opdrachtovereenkomst. Leg de rechten en plichten tussen u en uw werknemer goed vast.
Beëindiging dienstverband
Door disfunctioneren, een conclift of reorganisatie bent u genoodzaakt een dienstverband te beëindigen. Onze specialisten adviseren u graag over de juiste route.
CAO en bedrijfstakregelingen
In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden zoals loon, overwerk, proeftijd en pensioen. Laat u goed adviseren.
Medezeggenschapsrecht
Moet ik een OR instellen? Wat zijn de regels? Is er sprake van een ontslagbescherming van een OR-lid? Laat u tijdig adviseren en voorkom vervelende verrassingen.
Reorganisatie en overgang onderneming
Vooruit denken en maatregelen nemen heeft soms als gevolg dat u moet reorganiseren. Wij adviseren u graag bij reorganisatie en de overgang van uw onderneming.
juridisch advies met van oers loonadvies

Arbeidsrecht: zekerheid voor werkgever en werknemer

Heeft u de rechten en plichten van uw personeel goed vastgelegd in een overeenkomst en/of (personeels)reglement die is afgestemd op actuele wet- en regelgeving? Dit geldt voor een arbeidsovereenkomst maar ook voor een freelance-overeenkomst dan wel management- of opdrachtovereenkomst.

Juridisch advies bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid van werknemers heeft ingrijpende (financiële) gevolgen. Bent u op de hoogte van de regels met betrekking tot ziekte en re-integratie van een werknemer? Het is belangrijk hierover goede afspraken te maken en vast te leggen in meldings- en controlevoorschriften.

juridisch advies met van oers loonadvies

Laat u adviseren over arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen

Onze arbeidsrechtadviseurs staan u vanaf de aanvang tot en met het einde van de arbeidsrelatie met raad en daad bij. Door middel van het opstellen en screenen van (arbeids)overeenkomsten en/of (personeels)reglementen en advies op het gebied van:

  • ontslag
  • afvloeiingsregelingen
  • reorganisaties
  • overgang van onderneming
  • harmonisering arbeidsvoorwaarden
  • cao’s
  • medezeggenschapsrecht (WOR)
  • ziekte en re-integratie
  • arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid

Arbeidsrecht abonnement

Even snel overleggen hoe u dat (dreigend) arbeidsconflict aan moet pakken. Uw arbeidscontract of vaststellingsovereenkomst laten beoordelen door een arbeidsrechtjurist of even een korte vraag over ziekte en re-integratie stellen? Met het arbeidsrecht abonnement van Van Oers schakelt u direct en wanneer u wilt met onze arbeidsrechtjuristen.

Arbeidsverhouding

De basis van de arbeidsverhouding met personeel is vaak een arbeidsovereenkomst, maar kan ook een freelance- of opdrachtovereenkomst zijn. Het arbeidsrecht gaat over de regels die gelden als er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om de rechten en plichten tussen u en uw werknemers goed vast te leggen.

juridisch advies met van oers loonadvies

Einde dienstverband

Uw werknemer functioneert niet goed. Er is een verschil van inzicht tussen u en uw werknemer, waardoor er een arbeidsconflict is ontstaan. Door een reorganisatie en/of sluiting van een afdeling heeft u geen werk meer voor een aantal werknemers. Wij adviseren u graag over de weg die u gaat bewandelen bij het beëindigen van een dienstverband.

Toepassing CAO en bedrijfstakregelingen

In veel bedrijfstakken sluiten werkgevers en werknemers een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af. Hierin worden afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden, zoals, loon, overwerk, proeftijd en pensioen. U bent verplicht een cao toe te passen als u lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten of als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao algemeen verbindend heeft verklaard. Meer over CAO en bedrijfstakregelingen.

Reorganisatie en overgang onderneming

De conjuctuurbeweging van de economie dwingt werkgevers vooruit te denken en waar nodig tijdig maatregelen te nemen. Dit kan betekenen dat u uw onderneming moet reorganiseren en eventueel overtallig personeel moet ontslaan. De arbeidsrechtjuristen van Van Oers Loonanadvies adviseren u bij reorganisaties en de overgang van een onderneming. Wij adviseren u in de planning en staan u bij in het overleg met de OR. Eventueel voeren wij ontslagprocedures voor u.

Medezeggenschapsrecht

De arbeidsrechtjuristen van Van Oers Loonadvies wordt veelvuldig gevraagd om advies en bijstand in kwesties rondom medezeggenschapsrecht.

Meer weten?

Neem direct contact met ons op

Klanten die u voor zijn gegaan

Samenwerking met Van Oers Loonadvies

Foto Suzy Buijzen
Suzy Buijzen | Senior jurist
Benieuwd hoe we uw organisatie juridisch advies kunnen geven?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek