Vanoers.nlHR SolutionsSLIM-regeling: subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

SLIM-regeling: subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb 

SLIM-regeling

Mede door constante en snelle veranderingen in de arbeidsmarkt, is het van belang ervoor te zorgen dat werknemers zich blijven ontwikkelen. Zo houdt u (1) werknemers goed inzetbaar, (2) blijven werknemers uitgedaagd in hun werk en (3) draagt u bij aan het werkgeluk van de werknemers. Ontwikkelingen die uw onderneming succesvoller maken.

De overheid heeft de zogenoemde ‘SLIM-regeling’ in het leven geroepen: een subsidieregeling om leren en ontwikkelen te stimuleren die met name gericht is op het mkb-segment.

Wat levert het uw organisatie op? U kunt onder zeer aantrekkelijke voorwaarden een ervaren professional inschakelen die u ondersteunt bij het stimuleren van leren en ontwikkelen van uw werknemers en daarmee tevens ontwikkeling van uw onderneming.

Wat houdt de SLIM-regeling concreet in?

Als ondernemer kunt u in het kader van de SLIM-regeling een subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven die gericht zijn op leren en ontwikkelen, onderverdeeld in vier verschillende soorten activiteiten. Hiermee kan (onder bepaalde voorwaarden) tot wel 80% van de gemaakte kosten gedekt worden door de subsidie, waardoor het voor ondernemers ontzettend aantrekkelijk wordt om hun personeel leer- en ontwikkelmogelijkheden aan te bieden.

Misschien had u hier al aandacht en is dit een prikkel om dit beleid door te zetten, maar zeker indien leer- en ontwikkelmogelijkheden (nog) niet aanwezig zijn binnen de onderneming is dit een uitgelezen kans.

Download hier meer informatie over de SLIM-regeling

Wie kunnen de SLIM-subsidie aanvragen?

De SLIM regeling is bedoeld voor de volgende drie categorieën aanvragers:

 1. Individuele mkb-ondernemingen;
 2. Samenwerkingsverbanden binnen het mkb, en
 3. Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Procedure:

De procedure in het kader van de SLIM-regeling ziet er als volgt uit:

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Stap 1: SLIM-subsidie aanvragen

De overheid heeft specifieke tijdvakken aangewezen waarbinnen de aanvraag kan worden ingediend (zie verderop op deze pagina).

Om een aanvraag in te dienen, dient U zich allereerst te registeren als aanvrager voor de subsidie, via de website: www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl. Hier kunt u – als u zich eerder heeft geregistreerd – inloggen of u kunt een nieuw account aanmaken. Vervolgens moeten een aantal bijlagen worden ingevuld. Deze bijlagen omvatten ook een begroting en een omschrijving van de activiteiten in het kader van de subsidie. De HR-adviseurs van Van Oers kunnen u ondersteunen bij het invullen van deze gegevens.

Stap 2: toekenning/loting

Uw aanvraag zal door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in behandeling worden genomen. Dit betekent enerzijds dat getoetst wordt of aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan om in aanmerking te komen voor de subsidie, waarbij ook een kwaliteitstoetsing plaats zal vinden. Anderzijds wordt rekening gehouden met het beschikbare budget vanuit de overheid. Het is goed denkbaar dat er meer aanvragen worden ingediend dan er budget beschikbaar is gemaakt door de minister van SZ&W. In dat geval zal er een loting plaatsvinden onder de aanvragers voor de toekenning van de subsidie.

Stap 3: uitvoering

Indien u een positieve reactie heeft ontvangen op de aanvraag en de subsidie uit hoofde van de SLIM-regeling toegekend krijgt, dan kan daadwerkelijk van start worden gegaan met één van de activiteiten die onder deze subsidie vallen. Hiervoor kunt u de ervaren professionals van Van Oers inschakelen.

Welke activiteiten vallen onder de subsidieregeling?

De SLIM-regeling omvat vier soorten activiteiten die gericht zijn op leren en ontwikkelen, bestaande uit het volgende:

 1. doorlichting van de onderneming, resulterend in een opleidings- en ontwikkelplan;
 2. het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen voor de medewerkers;
 3. ondersteuning en begeleiding bij ontwikkeling of implementatie van een methode/proces die de werknemers stimuleert om kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 4. aanbieding van praktijkleerplaats(en).

Let op: de subsidie kan uitdrukkelijk niet gebruikt worden voor de opleidingskosten zelf, maar zien op de ontwikkeling en totstandkoming van leer- en ontwikkelmogelijkheden binnen de onderneming. Wel is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten te verkrijgen voor bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een praktijkleerplaats of BBL-traject.

Hoogte van de subsidie

Hieronder een kort overzicht van de subsidie die u kunt ontvangen.

Voor ondernemers tot 50 werknemers geldt dat tot wel 80% van de kosten worden vergoed. Voor ondernemers met meer dan 50 werknemers, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kan dit oplopen tot maximaal 60% vergoeding.

 • Voor alle categorieën geldt, dat binnen drie maanden na toekenning van de subsidie gestart moet worden met de uitvoering van het initiatief.
 • Daarnaast geldt voor de categorieën ‘Mkb’ en ‘Samenwerkingsverbanden’ een ondergrens; de subsidiabele kosten moeten ten minste € 5.000,- bedragen.

Vanaf welke datum kan ik de SLIM-subsidie aanvragen?

Voor het aanvragen van de subsidie geldt dat hiervoor twee tijdvakken zijn bepaald, welke afhankelijk zijn van de categorie aanvrager.

Voor het Mkb gelden de volgende tijdvakken voor 2021:

 • Van 2 maart 12.00 uur tot en met 31 maart 17.00 uur.
 • Van 1 september 09.00 uur tot en met 30 september 17.00 uur.

Voor de samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in landbouw, horeca of recreatie geldt dat de periode voor het indienen van de aanvraag is van 1 juni 09.00 uur tot en met 30 juni 17.00 uur.

Inschakelen consultant

Hoe u deze activiteiten kunt realiseren? Dit hoeft u niet allemaal zelf te doen. De subsidie van de SLIM-regeling dekt de kosten die gemaakt worden voor het inschakelen van een consultant (met een maximum van € 125,- excl. btw per uur) om deze activiteiten te kunnen realiseren. Wij kunnen u bij diverse activiteiten ondersteunen.

1.    Doorlichting van de onderneming

We leven in een tijd waarin de arbeidsmarkt constant in beweging is en veranderingen hard gaan. Veranderingen kunnen van invloed zijn op uw onderneming en daarmee ook op uw personeel. Hierdoor kunnen zowel op korte als op lange termijn andere dingen verwacht worden van uw werknemers en dienen werknemers dus ook mee te veranderen. Onze adviseurs kunnen de doorlichting van uw onderneming voor u verzorgen, waardoor uw onderneming daarna verder kan groeien:

+    Nulmeting: inzichtelijk maken wat de huidige stand van zaken is en waar behoeften nu en in de toekomst liggen op personeelsgebied qua opleiding en ontwikkeling.

+    Toekomstgericht scholings- en ontwikkelplan waarmee u veel gerichter kunt sturen op strategische personeelsplanning.

Traject:

 

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

2.    Loopbaan- en ontwikkeladviezen

U kunt ons inschakelen om loopbaan- of ontwikkeladviezen te verkrijgen voor de medewerkers in uw onderneming. Hiermee maken wij inzichtelijk waar de ambities, wensen en vaardigheden van uw werknemers liggen. Met deze inzichten en specifieke loopbaan- en ontwikkeladviezen die daarop volgen kunt u nog meer halen uit uw medewerkers.

Traject:

 

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

3.    Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

De adviseurs van Van Oers kunnen u ondersteunen en/of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode, afgestemd op uw onderneming, die uw medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te (blijven) ontwikkelen tijdens het werk.

Hierbij kunt u denken aan het invoeren van een gesprekkencyclus bestaande uit bijvoorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken of het invoeren van een ontwikkelgesprek wat in een POP (persoonlijk ontwikkelplan) wordt verwerkt. Dit geeft u inzicht in de ontwikkeling van uw personeel en geeft uw medewerkers gelegenheid om meer doelgericht te werken aan het blijven doorleren en ontwikkelen. Naast ondersteuning bij de invoering kunnen wij u ook begeleiden bij de uitvoering hiervan, zoals voorbereiding van en ondersteuning bij gesprekken of bij het formuleren van persoonlijke doelstellingen.

Traject:

 

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

 

HR-scan

Weet u niet zeker waar de inzet en toepassing van de SLIM-regeling het meeste effect kan hebben binnen uw onderneming of vindt u het lastig om te bepalen waar de meeste winst te behalen valt (en dus de SLIM-regeling voor ingezet kan worden)? Wij kunnen een HR-scan uitvoeren voor de onderneming, waarmee wij de organisatie doorlichten op het gebied van HR. Hiermee geven wij inzicht in hetgeen aanwezig is op het gebied van HR en waar de ontwikkelpotentie ligt, waarbij specifieke aandacht is voor de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Aan de hand van de bevindingen kan het vervolg traject worden afgestemd.

Kosten

De kosten voor het inschakelen van een van onze HR adviseurs is gebaseerd op de tijdsbesteding van de professionals belast met de opdracht en de te maken kosten. Wanneer u gebruik wil maken van onze diensten stellen wij geheel vrijblijvend aan de hand van uw wensen een plan van aanpak inclusief een begroting op.

Meer weten over de SLIM-regeling?

Raadpleeg voor meer informatie over de inhoud en de voorwaarden van de SLIM-regeling de ‘Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca-, of recreatiesector’ of de website van de overheid over dit onderwerp.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze HR-adviseurs per mail, Valerie Volkers (06-82763917) of Melanie Kaljouw (06-15487978), of telefonisch.

Download hier meer informatie over de SLIM-regeling

 

Disclaimer:

Van Oers is nadrukkelijk geen partij bij het aanvragen, dan wel toekennen van de subsidie.

Valerie Volkers
Valerie Volkers
Senior HR-specialist

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Valerie Volkers
Valerie Volkers | HR-adviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.