Vanoers.nlHR SolutionsHogere premies bij detachering van personeel

Hogere premies bij detachering van personeel 

Detacheren van personeel en de sectorindeling

Onlangs heeft Hof Den Haag een uitspraak gedaan over het detacheren van personeel en de sectorindeling. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor werkgevers die personeel detacheren en op dit moment nog niet ingedeeld zijn in sector 52 (uitzendbedrijven).

Sectorindeling uitzendbedrijven

Alle werkgevers in Nederland worden op basis van hun werkzaamheden en functie in het maatschappelijk verkeer door de Belastingdienst ingedeeld in een bepaalde sector. De sectorindeling is van belang voor de vaststelling van de premie Werkhervattingkas (Whk.) Zie voor meer informatie over de sectorindeling het artikel ‘Sectorindeling check’ op onze website. De sectorindeling is tevens een indicator voor het mogelijk van toepassing zijn van een cao of bedrijfstakpensioenfonds.

Met betrekking tot de sectorindeling van uitzendbedrijven is er vanaf 2020 veel veranderd. In het verleden werden veel uitzendbedrijven ingedeeld in een vaksector. Sinds de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020 worden uitzendbedrijven, maar ook detacheringsbedrijven, in sector 52 (Uitzendbedrijven) ingedeeld. Dit heeft als gevolg dat er een veel hogere Whk-premie van toepassing is.  In de uitspraak van Hof Den Haag werd een bedrijf door de Belastingdienst ambtshalve ingedeeld in de sector 52 in plaats van sector 44 (zakelijke dienstverlening).

Detachering is uitzenden voor toepassing van de sectorindeling

De casus van Hof Den Haag ziet op een detacheringsbureau, X BV, die gespecialiseerd is in finance. X BV biedt diensten op het gebied van finance door hoog opgeleide werknemers te plaatsen op projecten bij opdrachtgevers. De vergoeding die deze werknemers ontvangen wordt vastgesteld op basis van het aantal gewerkte uren. De werknemers zijn in vaste dienst bij X BV en worden ook doorbetaald in geval er geen werk beschikbaar is. Daarnaast biedt X BV deze werknemers scholing.

Naast deze werknemers heeft X BV ‘field managers’ in dienst die het contact onderhouden met de werknemers en opdrachtgevers en bepalen welke werknemers het meest geschikt zijn voor de opdracht. Op basis van de omschrijving van de activiteiten van X BV is de inspecteur van mening dat hier sprake is van werkzaamheden die behoren tot sector 52 (Uitzendbedrijven) in plaats van sector 44 (Zakelijke Dienstverlening II).

Uitspraak van het Hof

Hof Den Haag sluit zich bij het standpunt van de inspecteur aan en oordeelt dat een detacheringsbedrijf met werknemers in vaste dienst per 2020 thuishoort in sector 52 (Uitzendbedrijven). Volgens Hof Den Haag ziet het begrip ‘uitzendovereenkomst’ zoals opgenomen in artikel 7:690 BW ook op andere driehoeksrelaties dan het klassieke uitzenden. Op grond van artikel 7:690 BW is het voldoende als de werkgever zich met name bezighoudt met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke arbeid. Zo zal een arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever een opdracht aanneemt om een werknemer ter beschikking te stellen aan een derde en waarbij de werknemer onder leiding en toezicht van deze derde werkt ook onder de definitie van ‘uitzendovereenkomst’ vallen. Of de uitgezonden werknemer een vast dienstverband heeft met zijn werkgever is hierbij niet van belang. De werknemer hoeft daarnaast niet over capaciteiten te beschikken die de opdrachtgever niet heeft. Voldoende is dat de opdrachtgever aanwijzingen kan geven. Gelet op het voorgaande is het oordeelt het Hof dat X BV terecht met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in sector 52 (Uitzendbedrijven) is ingedeeld.

Meer informatie

Op grond van deze uitspraak van Hof Den Haag lopen werkgevers die personeel detacheren en op dit moment nog niet ingedeeld zijn in sector 52 (Uitzendbedrijven) het risico om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog te worden ingedeeld in deze sector. Dit kan als gevolg hebben dat een hoger premiepercentage van toepassing is. Uiteindelijk zijn alle feiten en omstandigheden van belang bij de beoordeling van de situatie. Heeft u twijfels over de sectorindeling van uw bedrijf en/of het van toepassing zijn van een cao of bedrijfstakpensioenfonds? Neem dan contact met ons op via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

  • icon
Angela Veraart
Angela Veraart
Van Oers Loonadvies

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Van Oers Loonadvies neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Wij geven u graag advies op maat en bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van loonadvies, salarisadministratie, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Valerie Volkers
Valerie Volkers | Senior HR-specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!