Vanoers.nlHR SolutionsPas op voor boetes als u met buitenlandse dienstverleners werkt, controleer de melding!

Pas op voor boetes als u met buitenlandse dienstverleners werkt, controleer de melding! 

Pas op voor boetes als u met buitenlandse dienstverleners werkt, controleer de melding !

Om te voorkomen dat naar Nederland uitgezonden werknemers ten minste gelijk behandeld worden als “Nederlandse” werknemers zijn in de wetgeving al een aantal jaren waarborgen opgenomen. Sinds 1 maart van dit jaar is bijkomend sprake van een meldingsplicht. Deze geldt voor buitenlandse bedrijven die medewerkers detacheren naar Nederland alsook voor bepaalde zelfstandigen die in Nederland komen werken. Zo wordt duidelijk wie actief is in Nederland en maakt tevens de controle op de regels beter mogelijk. Indien de regels niet worden nageleefd kunnen boetes worden opgelegd. Op de opdrachtgever/dienstontvanger rust daarbij de plicht om de melding te controleren. Deze kan worden beboet indien blijkt dat onjuist is gemeld, dan wel onterecht een melding achterwege is gelaten. Aangekondigd is dat de Inspectie SZW deze regels nu strikter gaat handhaven en boetes gaat opleggen.

Verplichtingen uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)

Voor dienstverrichters uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk met hun personeel in Nederland werkzaamheden komen verrichten geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). In deze wet staat dat werknemers recht hebben op bepaalde arbeidsvoorwaarden die Nederland vanwege de detacheringsrichtlijn heeft vastgesteld.

De werkgevers uit landen in de EER en Zwitserland met tijdelijk gedetacheerd personeel in Nederland moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen:

  • De verplichting om bepaalde documenten aanwezig te hebben op de Nederlandse werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben). Het gaat om arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en betalingsbewijzen. Deze documenten moeten in het Nederlands, Engels, Duits en/of Frans beschikbaar zijn. Ze mogen digitaal of schriftelijk beschikbaar zijn.
  • Inlichtingenverplichting: de verplichting om desgevraagd aan de Inspectie SZW alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU.
  • De verplichting om in een Nederland een contactpersoon aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert, dit kan ook een gedetacheerde werknemer zijn.
  • Meldingsplicht: sinds 1 maart 2020 zijn buitenlandse werkgevers verplicht om hun werkzaamheden in Nederland aan te kondigen via het Nederlandse online meldloket voor buitenlandse werknemers (postedworkers.nl). Zie ook ons eerder geschreven artikel hierover.

Nederlandse bedrijven die een onderneming of zelfstandige inhuren voor een tijdelijke opdracht in Nederland zijn verplicht om de gedane melding te controleren. Zij ontvangen een bericht als de buitenlandse dienstverrichter of zelfstandige zijn komst naar Nederland heeft gemeld en kunnen de melding online inzien en controleren. De Inspectie SZW controleert of werkgevers en opdrachtgevers zich houden aan de WagwEU. Blijkt uit een controle dat niet vooraf of onjuist is gemeld? Dan kunnen u en uw opdrachtgever vanaf 1 september 2020 beiden een boete krijgen.

Diensten verrichten vanuit Nederland

We merken nog op dat de vermelde regelgeving gebaseerd is op Europese regels, zodat in vele landen vergelijkbare verplichtingen gelden. Hou er dan ook rekening mee dat in geval u als Nederlands bedrijf werknemers in het buitenland laat werken c.q. diensten verricht, er mogelijk ook een vergelijkbare meldingsplicht van toepassing is. Zodra sprake is van grensoverschrijdend werknemersverkeer/dienstverkeer, is het altijd van belang om te controleren welke verplichtingen in het buitenland gelden.

Meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op via 076-5025700 of loonadvies@vanoers.nl.

Angela Veraart
Angela Veraart
Belastingadviseur
Contact
  • icon
Angela Veraart
Angela Veraart
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.