Met het Coronadossier houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Vanoers.nlNieuwsMeldingsplicht voor buitenlandse werkgevers met personeel tijdelijk in NL

Meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers met personeel tijdelijk in NL

Meldingsplicht voor zelfstandigen en buitenlandse bedrijven met personeel dat tijdelijk in Nederland gaat werken

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. In deze wet staat op welke arbeidsvoorwaarden werknemers van Europese bedrijven recht hebben, wanneer zij tijdelijk in Nederland gaan werken. Daarnaast bevat deze wet maatregelen om beter te controleren of werknemers de arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op hebben. Vanaf 1 maart 2020 geldt ook een meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken. Daarnaast geldt de meldplicht in bepaalde sectoren ook voor zelfstandigen.

Voor wie geldt de WagwEU?

De WagwEu geldt alleen voor dienstverrichters uit een andere Europese Economische Ruimte lidstaat (de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland.

Werkgevers uit deze landen die tijdelijk met personeel in Nederland werkzaamheden verrichten, vallen onder de WagwEU. Er zijn drie categorieën van detachering:

  1. Zuivere dienstverlening – Hiermee wordt bedoeld dat een dienstverrichter uit een andere lidstaat onder zijn leiding en toezicht en op zijn rekening met personeel een klus komt uitvoeren in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan een Duits bedrijf dat in opdracht van een Nederlandse dienstontvanger een brug komt bouwen.
  2. Detachering binnen multinationale concerns – Detachering kan ook plaatsvinden door een medewerker van een vestiging van een concern in een andere lidstaat, te detacheren naar een vestiging van hetzelfde concern in Nederland.
  3. Uitzendarbeid – Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten in Nederland terwijl het uitzendbureau in een andere lidstaat is gevestigd. Bij uitzendarbeid liggen leiding en toezicht niet meer bij de dienstverrichter (het uitzendbureau), maar bij de inlener (de dienstontvanger). Het uitzendbureau blijft verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht.

 

Welke minimumarbeidsvoorwaarden gelden voor personeel dat tijdelijk in Nederland werkt?

Werkgevers zijn verplicht bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe kennen aan het personeel dat tijdelijk in Nederland komt werken. De zogenoemde harde kern van de arbeidsvoorwaarden bestaat in ieder geval uit de Nederlandse arbeidswetten: de Wet minimumloon en vakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Algemene wet gelijke behandeling, Wet arbeid en vreemdelingen. Als een buitenlandse werkgever aan de slag gaat in een sector waarin een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, dan geldt daarnaast de harde kern van de arbeidsvoorwaarden uit deze cao.

 

Welke administratieve verplichtingen zijn er?

De buitenlandse werkgevers met tijdelijk gedetacheerd personeel in Nederland moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen:

  • De verplichting om documenten, zoals loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten en betalingsbewijzen in Nederland aanwezig te hebben op de werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben);
  • Inlichtingenverplichting: Alle informatie verstrekken aan de Inspectie SZW die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU;
  • De verplichting om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert. Deze contactpersoon hoeft nog niet te worden gemeld.
  • Vanaf 1 maart 2020 wordt ook een meldingsplicht van kracht.

 

Wat houdt deze meldingsplicht in?

Buitenlandse bedrijven dienen vooraf aan de Nederlandse overheid te melden voor wie er waar, wanneer en met welke werknemers in Nederland werkzaamheden/ diensten worden verricht. De ontvanger/inlener van de dienst in Nederland moet controleren of de melding is gedaan en of deze juist is. De meldingsplicht gaat in vanaf 1 maart 2020. Het niet naleven van de meldings- en/of controleplicht is een overtreding en kan leiden tot een boete die wordt opgelegd door de Inspectie SZW.

De meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen die actief zijn in bepaalde sectoren. https://www.postedworkers.nl/werkgever/zelfstandigen

Er gelden een aantal uitzonderingen op de meldingsplicht. Voor nadere informatie over de WagwEU en de meldingsplicht verwijzen wij u naar de website www.postedworkers.nl.

 

Hulp nodig?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met één van onze adviseurs loonbelasting en sociale zekerheid. Zij zijn bereikbaar via 076-5025700 of loonadvies@vanoers.nl.

Angela Veraart
Angela Veraart
Belastingadviseur
Contact
Angela Veraart
Angela Veraart
Van Oers Loonadvies
Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.
Neem contact op phone Terugbelverzoek