Vanoers.nlHR SolutionsAandachtspunten Wet Arbeidsmarkt in Balans

Aandachtspunten Wet Arbeidsmarkt in Balans 

Aandachtspunten WAB

Wat dient u nog te ondernemen naar aanleiding van de invoering van de WAB per 1 januari 2020?

Oproepovereenkomsten

Heeft u werknemers die op 1 januari 2020 twaalf maanden of langer in dienst zijn? Dan dient u hen vóór 1 februari 2020 een schriftelijk aanbod te doen voor een vast aantal arbeidsuren dat tenminste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de afgelopen 12 maanden.

Bovendien geldt voor oproepcontracten per 1 januari 2020 een oproeptermijn van vier dagen, tenzij anders overeengekomen in de cao. Als u de oproep binnen deze termijn afzegt of de werktijden aanpast, dan heeft de werknemer toch recht op loon over de uren waarop de werknemer oorspronkelijk was opgeroepen.

 

Lage WW-premie

De lage WW-premie is alleen van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die schriftelijk zijn vastgelegd. Indien een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten en van rechtswege overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder dat de schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangepast bent u als werkgever toch de hoge WW-premie verschuldigd is. Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst beschikbaar is, adviseren wij dit alsnog op te stellen.

 

Informatie op de loonstroken

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om op de loonstroken aan te geven of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en of sprake is van een oproepovereenkomst. Zo kan de werknemer via de loonstrook kennis nemen van de aard van zijn arbeidsovereenkomst. Bovendien is het een vereiste om de lage WW-premie te kunnen toepassen.

 

Payrollwerknemers

Payrollwerknemers hebben per 1 januari 2020 recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw eigen werknemers. U zult het payrollbedrijf hierover moeten informeren, zodat deze de juiste arbeidsvoorwaarden kan toepassen. Let er op dat u op grond van ketenaansprakelijkheid als inlenende werkgever aangesproken kunt worden voor de betaling van het juiste loon van de payrollwerknemer. Het is daarom belangrijk om na te gaan of op de payrollwerknemers inderdaad de goede arbeidsvoorwaarden worden toegepast.

 

Transitievergoeding

Met ingang van 1 januari 2020 is de transitievergoeding al vanaf de eerste werkdag verschuldigd en geldt er voor alle dienstjaren een opbouw van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Deze regels gelden nog niet voor opzeggingen die zijn gedaan vóór 1 januari 2020, en verzoeken om toestemming van het UWV of ontbindingsverzoeken die zijn gedaan vóór 1 januari 2020. Hiervoor geldt de huidige wijze van berekening van de transitievergoeding.

 

Beëindigen slapende dienstverbanden

Op grond van de recente uitspraak van de Hoge Raad over slapende dienstverbanden is het raadzaam om alle slapende dienstverbanden vóór 1 januari 2020 met wederzijds goedvinden te beëindigen. Zulks onder toekenning van een vergoeding ter grootte van het bedrag aan transitievergoeding dat verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop u wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst had kunnen beëindigen. Derhalve na afloop van de wachttijd van 104 weken of in geval van een loonsanctie na afloop van de loonsanctie. Voor meer uitleg verwijzen wij naar ons nieuwsartikel ‘Hoge Raad: verplicht einde aan ‘slapend dienstverband’.

 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artike? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtjuristen.

david van nassau
David van Nasau
Manager juridisch advies
Contact
  • icon
david van nassau
David van Nassau
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

david van nassau
David van Nassau | Manager juridisch advies
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.