Vanoers.nlHR SolutionsWijzigingen rondom verlof ook voor dga

Wijzigingen rondom verlof ook voor dga 

Wijzigingen rondom verlof ook voor dga

Vanaf 2 augustus 2022 hebben beide ouders recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van hun kind. Dit geldt voor werknemers in loondienst en ook voor de dga. Daarnaast heeft de dga vanaf 2 augustus 2022 ook recht op betaald aanvullend geboorteverlof.

Wat is aanvullend geboorteverlof?

Als uw partner pas bevallen is dan kunt u aanvullend geboorteverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt u extra tijd om te wennen aan het nieuwe leven met uw kind. U kunt maximaal 5 keer het aantal uren van uw werkweek aanvullend geboorteverlof opnemen. U kunt het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar of verspreid over 6 maanden.

Voor reguliere werknemers is deze regeling al ingegaan per 1 juli 2020. Zij kunnen bij UWV een uitkering aanvragen ter hoogte van 70% van het (max)dagloon inclusief vakantiegeld.

Uitbreiding doelgroep uitkering aanvullend geboorteverlof vanaf 2 augustus 2022

Niet-verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst: directeuren-grootaandeelhouders en werknemers die huishoudelijke arbeid verrichten hebben reeds recht op een week geboorteverlof met loondoorbetaling en vijf weken aanvullend geboorteverlof, maar niet op een uitkering tijdens dit aanvullend geboorteverlof omdat voor directeuren-grootaandeelhouder en werknemers die huishoudelijke arbeid verrichten geen Aof-premie wordt afgedragen. De Wet arbeid en zorg wordt nu aangepast, zodat de onderhavige groep werknemers bij opname van aanvullend geboorteverlof een uitkering krijgt. De uitkeringshoogte bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon (voor 21 jaar en ouder) naar evenredigheid van de arbeidsduur. Voor deze uitkeringshoogte is gekozen, omdat voor deze groep werknemers niet-verzekerd is en niet voorkomt in de polisadministratie van het Uitvoeringinstituut werknemersverzekeringen (hierna UWV). Dientengevolge kan geen dagloon berekend worden.

Wie heeft recht op een uitkering aanvullende geboorteverlof?

U krijgt een uitkering aanvullend geboorteverlof als het volgende voor u geldt:

 • U heeft een arbeidsovereenkomst.
 • U neemt eerst het standaard geboorteverlof van 1 keer uw werkweek op. (Standaard geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.)
 • U neemt minimaal 1 keer het aantal uren van uw werkweek aanvullend geboorteverlof op.
 • U neemt het aanvullend geboorteverlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
 • U erkent het kind of u bent de partner van de moeder van het kind. U bent de partner van de moeder van het kind als 1 van de volgende situaties voor u geldt:
  • U bent getrouwd met de moeder van het kind.
  • U bent de geregistreerde partner van de moeder van het kind.
  • U woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en u deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.

Wat is betaald ouderschapsverlof?

Als ouder heeft u tot uw kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van uw werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunt u hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Dit geldt ook voor kinderen die geboren zijn voor 2 augustus 2022, als de opname maar binnen het eerste levensjaar is. Werknemers in loondienst hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het (max)dagloon inclusief vakantiegeld.  Voor dga’s is de uitkering betaald ouderschapsverlof is gebaseerd op 70% van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. En op het gemiddeld aantal uren dat u werkt per week.

Wie heeft recht op een uitkering betaald ouderschapsverlof?

U krijgt een uitkering betaald ouderschapsverlof als het volgende voor u geldt:

 • U heeft een arbeidsovereenkomst.
 • U heeft nog minimaal 1 week over van het onbetaalde ouderschapsverlof.
 • U heeft minimaal 1 keer het aantal uren van uw werkweek betaald ouderschapsverlof opgenomen.
 • U neemt het betaald ouderschapsverlof op binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.

Daarnaast geldt ook 1 van de volgende situaties voor u:

 • U bent de wettelijke ouder.
 • U bent niet de wettelijke ouder maar woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op. U bent bijvoorbeeld een familielid of stiefouder. Of u bent de pleegzorgouder.

Voor meer informatie en de wijze van aanvraag verwijzen wij u naar de website van UWV: Aanvullend geboorteverlof | UWV | Particulieren of Betaald ouderschapsverlof | UWV | Particulieren

Hulp nodig?

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met onze loonadvies specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

Angela Veraart
Angela Veraart
Belastingadviseur
Bekijk onze openstaande vacatures op Werken bij Van Oers.
 • icon
Angela Veraart
Angela Veraart
Van Oers Loonadvies

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Van Oers Loonadvies neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Wij geven u graag advies op maat en bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van loonadvies, salarisadministratie, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!