Vanoers.nlHR SolutionsWijziging Besluit IKV leidt tot nieuwe werkwijze bij ZW- en WAZO-uitkeringen

Wijziging Besluit IKV leidt tot nieuwe werkwijze bij ZW- en WAZO-uitkeringen 

Wijziging Besluit IKV leidt tot nieuwe werkwijze bij ZW- en WAZO-uitkeringen

Werkgevers en uitkeringsverstrekkers zijn verplicht gegevens over hun werknemers en uitkeringsgerechtigden in de loonaangifte aan de Belastingdienst op te geven. Deze gegevens worden opgenomen in de polisadministratie. Het Besluit IKV bevat regels voor het gebruik van inkomstenverhoudingen (IKV’s) in de loonaangifte. Om het aanleveren van gegevens eenvoudiger te maken voor werkgevers, wordt het besluit aangepast. Hierin wordt voorgesteld dat werkgevers straks ZW-uitkeringen en WAZO-uitkeringen in combinatie met loon tijdens dienstbetrekking in één IKV aangeven. Het is mogelijk om tot 7 augustus 2023 via een internetconsultatie te reageren op dit wijzigingsvoorstel.

Besluit IKV

Het Besluit IKV heeft als uitgangspunt dat elke dienstbetrekking of uitkeringsverhouding apart moet worden opgegeven als een afzonderlijke IKV. Echter blijkt uit de praktijk dat dit uitgangspunt bij uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZO) voor werkgevers en andere inhoudingsplichtigen complex is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de inwerkingtreding van het Besluit IKV meermaals is uitgesteld en dat er nu een concept-wijzigingsbesluit is opgesteld om de complexiteit te verminderen.

Concept-wijzigingsbesluit

In het concept-wijzigingsbesluit zijn vier essentiële wijzigingen opgenomen:

  1. Werkgevers moeten ZW-uitkeringen en WAZO-uitkeringen in combinatie met loon tijdens dienstbetrekking voortaan in één IKV aangeven en dus niet meer in twee aparte IKV’s.
  2. Werkgevers zijn verplicht om een nieuwe IKV aan te maken als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege overgaat naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  3. Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen moet worden aangepast, omdat het niet langer mogelijk is om afzonderlijk de ZW- en WAZO-uitkeringen in te zien in de polisadministratie. Indien werknemers tijdens hun dienstbetrekking een lager loon ontvangen door bijzondere omstandigheden, zal het UWV bij de berekening van het dagloon gebruikmaken van een vervangend tijdvak zoals dat nu ook het geval is.
  4. De formulering van de eerste drie uitzonderingen in het Besluit IKV wordt aangescherpt door een verwijzing naar artikel 1 van de Pensioenwet. Door deze verwijzing wordt duidelijk gemaakt dat deze uitzonderingen van toepassing zijn op alle soorten pensioenfondsen die ouderdomspensioenen, nabestaandenpensioenen en/of arbeidsongeschiktheidspensioenen uitkeren.

Uitzonderingsgeval

Als uitzondering op de wijzigingen van het wijzigingsbesluit mogen werkgeversbetalingen niet in de IKV van een gelijktijdig bestaande dienstbetrekking worden aangegeven als het uitkeringsrecht niet is ontstaan uit die betreffende dienstbetrekking. In dergelijke gevallen moet de werkgever alsnog een afzonderlijke IKV gebruiken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een werkgeversbetaling van een ZW-uitkering waarvan het uitkeringsrecht uit een eerdere dienstbetrekking bij een andere werkgever is ontstaan dan de werkgever die de ZW-uitkering doorbetaalt. Bovendien is de functionaliteit om werkgeversbetalingen in afzonderlijke IKV’s aan te leveren nog steeds nodig voor alle overige werkgeversbetalingen. 

Inwerkingtreding

De aanpassingen aan het Besluit IKV treden de dag na publicatie van dit wijzigingsbesluit in werking. Op 27 februari 2023 is met de Tweede Kamer gedeeld dat de inwerkingtreding van het Besluit IKV opnieuw zal worden uitgesteld, waardoor het nog even kan duren voordat dit besluit in werking treedt.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met onze loonadvies specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

  • icon
Van Oers Loonadvies

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Van Oers Loonadvies neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Wij geven u graag advies op maat en bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van loonadvies, salarisadministratie, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Kim Heinen
Kim Heinen | Manager HR Solutions
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!