Vanoers.nlHR SolutionsWettelijke vakantiedagen vervallen niet zomaar!

Wettelijke vakantiedagen vervallen niet zomaar! 

Wettelijke vakantiedagen vervallen niet zomaar

Een werknemer heeft recht op een wettelijke vakantie van minimaal vier keer het aantal uren dat hij per week werkt. Deze wettelijke vakantie-uren moet hij ieder jaar opnemen, anders vervallen ze per 1 juli van het daaropvolgende jaar. Wat zei de Europese rechter daar nu over?

Het initiatief tot het opnemen van vakantie ligt bij de werknemer die daarvoor een aanvraag indient. Als werkgever moet u hem in de gelegenheid stellen om zijn vakantiedagen op te nemen. Het uitgangspunt is dat u de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. De oudste opgebouwde vakantiedagen komen het eerst te vervallen.

 

Wettelijke en bovenwettelijke dagen

Wettelijk

Volgens de wet (art. 7:634 BW) heeft een werknemer minimaal recht op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt aan vakantie-uren. Deze wettelijke vakantie moet hij ieder jaar opnemen.

Bovenwettelijke dagen

Naast wettelijke vakantiedagen hebben de meeste werknemers ook recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Deze afspraak staat dan in de arbeidsovereenkomst of in de cao. Niet-opgenomen vakantiedagen verjaren vijf jaren na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

Verval van wettelijke vakantiedagen

Als een werknemer zijn wettelijke vakantiedagen niet opneemt, vervallen deze een halfjaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dat staat in de wet (art. 7:640a BW) . De wettelijk opgebouwde vakantiedagen over 2019 vervallen dus op 1 juli 2020. Volgens het Europees Hof van Justitie (C-619/16) vervallen deze dagen echter niet zomaar, u zult wel actie moeten ondernemen.

 

Uitspraak Europese Hof van Justitie

Informatie- en bewijsplicht

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat de werkgever moet aantonen dat hij de werknemer op tijd heeft geïnformeerd dat zijn vakantiedagen gaan vervallen. U hoeft uw werknemer niet te verplichten om vakantiedagen op te nemen, maar u moet hem informeren dat zijn vakantiedagen vervallen als hij deze niet opneemt en u moet hem serieus de mogelijkheid geven die dagen op te nemen. Pas als de werknemer dit niet doet, dan zullen de vakantiedagen vervallen.

Uitzondering

De wettelijke vakantiedagen vervallen niet als de werknemer kan aantonen dat hij deze dagen helemaal niet op kon nemen (bijv. bij langdurige arbeidsongeschiktheid) of als hij geen kans heeft gekregen de vakantiedagen op te nemen.

 

Verval vakantiedagen

Houd rekening met het hiernavolgende om er zeker van te zijn dat de wettelijke vakantiedagen ook echt vervallen:

  • Wijs uw werknemer er concreet en duidelijk op dat zijn vakantiedagen komen te vervallen op een bepaald moment (bijv. 1 juli 2020).
  • Geef hem een reële kans om deze dagen op te nemen.
  • Geef ieder halfjaar een overzicht van de nog openstaande vakantiedagen die voor 1 juli dienen te worden opgenomen.
  • Wijs uw werknemer op de financiële gevolgen.
  • Zorg dat het op papier staat, dat mag ook een e-mail zijn.
  • Realiseer u dat het niet voldoende is om alleen aan te geven dat de werknemer geen aanvraag heeft gedaan.

Informeer uw werknemers regelmatig over het saldo van hun wettelijke (en bovenwettelijke) vakantiedagen, anders vervallen de dagen niet. Geef hen de mogelijkheid de dagen op te nemen en leg dit schriftelijk of elektronisch vast.

 

Meer informatie

Meer weten of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met Suzy Buijzen of David van Nassau.

  • icon
Foto Suzy Buijzen
Suzy Buijzen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Foto Suzy Buijzen
Suzy Buijzen | Senior jurist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.