Vanoers.nlHR SolutionsBelangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2023 – ondernemen met personeel

Belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2023 – ondernemen met personeel 

Belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2023 – ondernemen met personeel

Per 1 juli 2023 is er een aantal wetswijzigingen in werking getreden. Deze kunnen gevolgen hebben voor uw organisatie en uw personeel. Als werkgever is het belangrijk om van deze wijzigingen op de hoogte te zijn en kritisch te kijken naar eventuele acties die ondernomen moeten worden.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2023

Fulltime medewerker (40 uur) vanaf 21 jaar hebben vanaf 1 juli recht op een minimumloon van € 1.995,00 per maand. In het volledige artikel over de stijging van het minimumloon leest u hier meer over.

De loondoorbetaling bij ziekte van een AOW-gerechtigde medewerker wordt verkort

Tot 1 juli 2023 was een werkgever verplicht om het loon voor een zieke AOW-gerechtigde medewerker 13 weken door te betalen. Dit is teruggebracht naar 6 weken. Deze verkorte termijn geldt voor AOW-gerechtigde medewerkers die op of na inwerkingtreding van deze wetswijziging ziek worden. Voor medewerkers die voor deze datum reeds ziek waren blijft de termijn van 13 weken gelden.

De nieuwe pensioenwet treedt in werking (de Wet toekomst pensioenen)

Deze nieuwe pensioenwet heeft gevolgen voor de premie, de uitkering van het pensioen en moet meer inzicht bieden voor werknemers in hun pensioenregeling. Uiterlijk op 1 januari 2028 moet iedereen klaar zijn voor deze nieuwe regeling. Aanpassing van uw pensioenregeling is (mogelijk) aan de orde. Zorg dat u tijdig op de hoogte bent van wat voor u van toepassing is en hier actie op kunt ondernemen.

Bij re-integratie van een langdurig zieke medewerker moeten partijen vanaf 1 juli 2023 hun visie op re-integratie geven

Dit is een aanvullende vereiste in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, kunnen eventueel sancties worden opgelegd door het UWV. In het plan van aanpak, de bijstellingen daarop en de eerstejaarsevaluatie moet, naast afspraken over acties om de mogelijkheden tot werken te vergroten, nu ook de visie van zowel de werkgever als de werknemer zijn vastgelegd. De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen in het re-integratieverslag geldt voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld. Het is daarom belangrijk om deze verplichting direct op te nemen in het verzuimproces.

Nieuwe regels voor grensarbeiders die hybride werken

Grensarbeiders die thuiswerken moeten rekening houden met de invloed hiervan op de toepasselijke sociale zekerheid. Vanaf 1 juli 2023 geldt dat deze grensarbeiders tot de helft van de arbeidstijd in hun eigen woonland mogen werken zonder dat dit gevolgen heeft voor het sociale zekerheidsstelsel. Om een beroep te doen op deze nieuwe regeling kunt u vanaf 1 juli 2023 een aanvraag indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met met onze HR-adviseurs via onderstaande button of per mail: hrmadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

Valerie Volkers
Valerie Volkers
Senior HR-specialist

Uitgelicht nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Melanie Kaljouw
Melanie Kaljouw | Teamcoördinator HR
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!