Vanoers.nlHR SolutionsWet- en regelgeving rondom vakantiekrachten

Wet- en regelgeving rondom vakantiekrachten 

wet- en regelgeving vakantiekrachten

Welke wet- en regelgeving geldt er eigenlijk voor vakantiekrachten? Hoe lang mag een minderjarige vakantiekracht werken en op welke dagen? Dient u een arbeidsovereenkomst op te stellen? Dit en meer lichten wij toe in onderstaand artikel.

Wanneer is iemand een vakantiekracht?

Met vakantiekrachten (of vakantiewerkers) wordt in de meeste cao’s bedoeld: scholieren en studenten die in de (zomer)vakanties van hun opleiding of studie tijdelijk werk doen, tegen betaling. Meestal zijn vakantiekrachten minderjarig. Tot en met 12 jaar mogen kinderen helemaal niet werken. Vanaf 13 jaar gelden er speciale regels. Die gaan vooral over de arbeidsomstandigheden en de werktijden. Goed om te weten wat voor welke leeftijdsgroep geldt. We kennen de volgende leeftijdsgroepen:

  • Kinderen (13-, 14- en 15-jarigen): voor deze doelgroep gelden wettelijke beperkingen voor werkzaamheden en werktijden.
  • Jongeren (16- en 17-jarigen): voor deze doelgroep gelden vooral beperkingen met betrekking tot de werktijden.
  • Meerderjarige vakantiekrachten (18 jaar en ouder) vallen onder de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden en werktijden die voor alle volwassenen gelden.

Welk soort werk mag een vakantiekracht doen?

Alle werknemers, dus ook vakantiekrachten moeten veilig en gezond kunnen werken. De betreffende regels liggen vast in de Arbowet. Voor minderjarige vakantiekrachten gelden echter extra regels:

  • 13- en 14-jarigen zijn verplicht om naar school te gaan. Ze mogen in principe niet werken. Er zijn uitzonderingen op deze regel. Wat zij wel mogen doen zijn klusjes én ze mogen helpen bij licht, niet industrieel werk. Je kunt hierbij denken aan inpakken in de supermarkt of vakkenvullen. Ook het helpen op een camping, dieren verzorgen, groente of fruit plukken (als er niet recent bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt). Het criterium is dat het werk geen nadelige gevolgen mag hebben voor hun veiligheid, gezondheid of ontwikkeling. Wat écht niet mag: werken in een fabriek, met (of bij) machines en werken in de horeca.
  • 15-jarigen zijn ook leerplichtig. Zij mogen al iets meer. Zij mogen zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is, zoals de avondkrant bezorgen, reclamefolders rondbrengen, of (hulp)werkzaamheden uitvoeren in de horeca, zoals bijvoorbeeld als afwasser. Maar achter de kassa werken of te zwaar tillen mag niet.
  • 16- en 17-jarigen mogen nóg meer. Ze mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of schadelijk voor de gezondheid is. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen, op grote hoogte of in een lawaaiige omgeving. Ook mogen ze niet werken als ze daardoor niet naar school (kunnen) gaan. Voor risicovolle werkzaamheden moet een werkgever zorgen voor toezicht en begeleiding.

Arbeidsovereenkomst afsluiten of niet?

Een vakantiekracht is gewoon een werknemer waarvoor in principe dezelfde voorwaarden gelden, niet alleen op grond van de wet maar ook die van een eventueel toepasselijk cao. Ook voor vakantiewerk geldt dat je als werkgever (bij voorkeur) een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afsluit die voldoet aan de wettelijke bepalingen, zoals het betalen van minimaal het minimumloon, het doorbetalen van loon bij ziekte en de regels voor vakantiedagen en vakantietoeslag. Let op: voor vakantiewerk mag geen proeftijd worden afgesproken. Dit geldt alleen bij een contract van 6 maanden of langer en vakantiewerk is maximaal 6 weken aansluitend werk.

Toestemming van de ouders

Jongeren tot 16 jaar hebben voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig van hun ouders of voogd. Om onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig dat een ouder/voogd in dat geval het arbeidscontract mee ondertekent. Ook ben je als werkgever volgens de wet verplicht om de identiteit vast te stellen van de vakantiekracht (vanaf 14 jaar). Vraag de vakantiekracht dus om een origineel en geldig identiteitsbewijs.

Welke werktijden gelden voor vakantiekrachten?

13- en 14-jarigen mogen maximaal 7 uur per dag werken, tussen 7.00 en 19.00 uur. Ze mogen maximaal 35 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar werken. Ze hebben recht op een half uur pauze als ze 4,5 uur of meer op een dag werken. Op zondag werken mag niet. En als ze 2 dagen achter elkaar werken, moeten ze daartussen minimaal 14 uur rust hebben gehad.

15-jarigen mogen maximaal 8 uur per dag werken – tussen 7.00 en 21.00 uur – en niet meer dan 40 uur per week. Ook zij mogen niet meer dan 5 dagen achter elkaar werken en hebben recht op een half uur pauze als ze op een dag 4,5 uur of meer werken. Elke 2 werkdagen moeten ze minimaal 12 uur rusten. Ook mogen zij eventueel op zondag werken mits ze hiervoor toestemming hebben van hun ouders én ze niet meer dan 11 zondagen in 16 weken werken

16- en 17-jarigen mogen 9 uur per dag werken – tussen 6.00 en 23.00 uur – maar niet meer dan 45 uur per week, met een half uur pauze bij 4,5 uur aaneengesloten werken. In 4 weken mogen ze maximaal 160 uur werken, op voorwaarde dat ze elke week minimaal anderhalve dag vrij zijn en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebben.

18-jarigen en oudere vakantiewerkers vallen onder de regels van de Arbeidstijdenwet voor volwassenen.

De Nederlandse arbeidsinspectie controleert ook of de regels voor vakantiewerk worden nageleefd. Als dat niet gebeurt, kun een werkgever een boete krijgen.

Hoeveel verdient een vakantiekracht minimaal volgens de wet?

Vakantiekrachten van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een deel van het wettelijk minimumloon: het minimumjeugdloon. Vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Je vakantiewerker heeft ook recht op vakantiegeld (vakantietoeslag): 8% van het brutominimumloon.

Voor 13- en 14-jarigen geldt de verplichting van het minimumjeugdloon niet, maar als goed werkgever is het natuurlijk wel passend om hen het loon van 15-jarigen te betalen.

Een overzicht van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 vindt u hier.

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het wettelijk minimumloon, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor de loonadministratie. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

david van nassau
David van Nassau
Manager juridisch advies
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.
  • icon
david van nassau
David van Nassau

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Loonadvies

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Van Oers Loonadvies neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Wij geven u graag advies op maat en bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van loonadvies, salarisadministratie, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen
Mariska Meijer - van As
Mariska Meijer - van As | Senior payroll specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!