Vanoers.nlHR SolutionsWet betaald ouderschapsverlof

Wet betaald ouderschapsverlof 

Wet betaald ouderschapsverlof

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd om werknemers beter in staat te stellen arbeid en zorg te combineren. In het voorstel wordt een wettelijk recht op betaald ouderschapsverlof opgenomen.

Huidige regelgeving

Op dit moment geldt dat beide ouders 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof mogen opnemen tot de achtste verjaardag van het kind zonder een wettelijk recht op loondoorbetaling Op grond van een CAO kunnen werknemers wel recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling hebben.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voorziet in een recht op doorbetaling voor beide ouders van 50% van hun dagloon gedurende 9 weken van het ouderschapsverlof. Dit recht op doorbetaling wordt gemaximeerd tot 50% van het maximum dagloon. Om ouders te stimuleren het verlof in de eerste periode na de geboorte op te nemen, geldt als voorwaarde dat het betaalde ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan het resterende onbetaalde ouderschapsverlof.

Aanvraagprocedure

Zowel de aanvraag als de betaling van de uitkering vinden plaats via de werkgever. Betaling van de uitkering dient na de opname van het verlof te worden aangevraagd. De uitkering wordt uitbetaald binnen zes weken nadat UWV het recht op en de hoogte van de uitkering heeft vastgesteld. De aanvraag kan betrekking hebben op de gehele verlofperiode, maar ook op de eerste opgenomen week of een aantal opgenomen weken. Het patroon waarop het betaald ouderschapsverlof wordt opgenomen kan worden ingevuld door de werknemer in overleg met de werkgever.

Wijzigen invulling ouderschapsverlof op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

Werkgevers hebben op grond van de huidige wetgeving de mogelijkheid, na overleg met de werknemer, de door de werknemer gewenste invulling van het ouderschapsverlof tot vier weken voor de datum van ingang te wijzigen op grond van een zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang. In de praktijk blijkt het voor werkgevers bijzonder lastig een verzoek tot ouderschapsverlof af te wijzen. Rechters oordelen over het algemeen dat als vervanging van een werknemer – al dan niet op korte termijn – niet onmogelijk is, er geen sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

In het nieuwe wetsvoorstel wordt hieraan toegevoegd dat als het ouderschapsverlof al kan worden uitgesteld vanwege zwaarwegend bedrijfsbelangen dat zulks er niet toe mag leiden dat de werknemer niet meer in staat is om negen weken ouderschapsverlof op te nemen in het eerste jaar na de geboorte. De gedachte hierachter is dat de werknemer het betaalde ouderschapsverlof daadwerkelijk ten volle moet kunnen benutten. Het zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zal hier dan voor moeten wijken.

De wetgever gaat ervan uit dat de werkgever ingeval van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen voldoende tijd heeft om in dat geval maatregelen te treffen, omdat het ouderschapsverlof en de gewenste invulling daarvan tenminste twee maanden voor de datum van ingang door de werknemer moet zijn aangevraagd.

Invoering 2 augustus 2022

Het is de bedoeling dat de wet betaald ouderschapsverlof op 2 augustus 2022 in werking treedt. Het wetsvoorstel moet echter nog wel door de Eerste Kamer worden aangenomen.

Met de invoering van betaald verlof wordt opname van ouderschapsverlof door beide ouders aangemoedigd. Het is echter de vraag of dit daadwerkelijk zal gebeuren omdat de uitkering (slechts) 50% van het dagloon bedraagt en is gemaximeerd op 50% van het maximum dagloon. In de laatste wijziging van het wetsvoorstel is wel voorzien in een mogelijkheid om vóór de invoering van het wetsvoorstel het uitkeringspercentage van 50% te verhogen tot 70% (en dan gemaximeerd op 70% van het maximum dagloon), zonder dat hiervoor een nieuw wetsvoorstel nodig is.

Tot slot

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden na de geboorte van hun kind. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit artikel, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor de loonadministratie. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

david van nassau
David van Nassau
Manager juridisch advies
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.
  • icon
david van nassau
David van Nassau

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

David van Nassau
David van Nassau | Manager juridisch advies
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!