Vanoers.nlHR SolutionsVerval van wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte

Verval van wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte 

Work, life balance

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft elke werknemer aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dus wanneer men 40 uur per week werkt, heeft men recht op minimaal 160 vakantie-uren (20 dagen) per jaar. Dit zijn de zogenaamde wettelijke vakantiedagen. De aanspraak op deze wettelijke vakantiedagen vervalt per 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarin de vakantierechten zijn opgebouwd, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen.

Waarom komen de wettelijke dagen te vervallen?

De wetgever zegt dat zij hiermee tracht te bevorderen dat alle (gezonde én re-integrerende) werknemers daadwerkelijk met regelmaat en tijdig recupereren (uitrusten/herstellen) door vakantie op te nemen. En dat daarmee kan worden voorkomen dat het opnemen van vakantie voor meerdere jaren wordt uitgesteld met mogelijke gevolgen van uitval wegens overbelasting.

Wat betekent: “Redelijkerwijs niet in staat”?

Er zijn situaties denkbaar waarin de werknemer niet in staat is geweest om de minimumvakantie op te nemen. In dat geval mogen deze vakantieaanspraken niet komen te vervallen. Het gaat hierbij om situaties dat de werknemer gedurende het gehele opbouwjaar en de daaropvolgende zes maanden om medische redenen of in verband met andere bijzondere omstandigheden niet in staat is geweest om zijn minimum vakantierecht te benutten. Van dit laatste zou sprake kunnen zijn wanneer de werkgever (bijvoorbeeld vanwege grote drukte) de werknemer niet in de gelegenheid heeft gesteld om (voldoende) vakantie op te nemen.

Medische redenen

Voor langdurig zieke werknemers die gedurende de gehele periode van arbeidsongeschiktheid zijn vrijgesteld van re-integratieverplichtingen is recuperatie (in de zin van uitrusten/herstellen van verplichtingen voortvloeiend uit arbeid) niet aan de orde. Het gaat dan om werknemers die om medische redenen niet in staat zijn om de eigen arbeid te verrichten en evenmin andere duurzame benutbare mogelijkheden hebben om naar arbeid terug te keren (oordeel bedrijfsarts of arbodienst). Dit zal slechts in uitzonderlijke gevallen zo zijn.

Wanneer komen de dagen wel en wanneer niet te vervallen?

Als een langdurig zieke werknemer niet in staat is vakantie op te nemen (en om die reden daar ook vanaf ziet) komen de (resterende) dagen niet te vervallen. Als een langdurige zieke werknemer wel in staat is om minimum vakantie op te nemen (wat het geval is als hem re-integratieverplichtingen zijn opgelegd) en hij daar vanaf ziet, dan komen de niet opgenomen vakantiedagen te vervallen.

Uit jurisprudentie volgt dat doorslaggevend is of er door de bedrijfsarts re-integratieverplichtingen zijn opgelegd aan de werknemer, niet of er ook daadwerkelijk is gere-integreerd. Immers, waarom zou een werknemer wel tot re-integreren in staat zijn, maar niet in staat om vakantiedagen op te nemen?

Informatie- en bewijsplicht

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat de werkgever moet aantonen dat hij de werknemer op tijd heeft geïnformeerd dat zijn vakantiedagen gaan vervallen. De werkgever kan de werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen, maar moet hem wel informeren over het feit dat zijn vakantiedagen vervallen als hij deze niet opneemt. Ook moet de werkgever de werknemer serieus de mogelijkheid geven die dagen op te nemen. Pas als de werknemer dit niet doet, dan zullen de vakantiedagen vervallen.

Wilt u hierover meer weten?

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met onze loonadvies specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

  • icon
Foto Suzy Buijzen
Suzy Buijzen
Van Oers Loonadvies

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Van Oers Loonadvies neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Wij geven u graag advies op maat en bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van loonadvies, salarisadministratie, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Suzy Buijzen
Suzy Buijzen | Senior jurist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!