Vanoers.nlHR SolutionsVerhoogde boetes bij ontbreken RI&E

Verhoogde boetes bij ontbreken RI&E 

Boete ontbreken RI&E

Een RI&E bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, met specifieke aandacht voor werknemers die tot de bijzondere categorieën werknemers behoren (gedeeltelijk arbeidsongeschikten, zwangeren, jeugdigen, ouderen etc.).
  • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden.
  • De prioritering van de risico’s.
  • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het plan van aanpak.

Uit een RI&E kan blijken dat er specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, (machine)veiligheid, biologische factoren en trillingen.

Beoordeling RI&E

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde Arbodienst of gecertificeerde arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de RI&E compleet en betrouwbaar is. Er hoeft geen toetsing plaats te vinden wanneer alle werknemer in het bedrijf samen 40 uur of minder werken en/of het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft en gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkende branche-RI&E of gebruik maakt van een branche-RI&E die in de CAO is opgenomen.

Werknemers hebben via het instemmingsrecht van de ondernemingsraad inspraak in het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak. De Ondernemingsraad kan op die manier een bijdrage leveren aan eventuele verbeteringen of aanvullingen.

 

Boetes ontbreken RI&E

De boetes voor het ontbreken van een RI&E en het bijbehorend Plan van Aanpak zijn de eerste helft van 2019 flink omhoog gegaan. Slechts 45% van de bedrijven heeft een RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak, terwijl dit wettelijk verplicht is. Hier wordt dus harder tegen op getreden bij overtreding van de Arbowet.

De Inspectie SZW kan direct een boete opleggen in plaats van een eis stellen of een waarschuwing geven, zoals tot nu toe het geval was. Wanneer u als werkgever geen recente RI&E heeft, dan kunt u een boete krijgen van maximaal €4.500 (dit was €3.000). Wanneer u geen Plan van Aanpak heeft, dan kunt u een boete van maximaal €3.000 ontvangen (dit was €750). Deze bedragen gelden voor bedrijven met 500 of meer medewerkers. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete.

 

Percentages van het normbedrag voor de op te leggen boete:

Minder dan 5 medewerkers 10%
5 – 9 medewerkers 20%
10 – 39 medewerkers 30%
40 – 99 medewerkers 50%
100 – 249 medewerkers 60%
250 – 499 medewerkers 80%
500 of meer medewerkers 100%

 

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit artikel, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor de loonadministratie.

mariska van as
Mariska Meijer - van As
Senior loonadministrateur
Contact
  • icon
mariska van as
Mariska Meijer - van As
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

mariska van as
Mariska Meijer - van As | Senior loonadministrateur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.