Vanoers.nlHR SolutionsHR-actualiteiten

HR-actualiteiten 

Wat veranderd er voor u als werkgever met ingang van het nieuwe jaar?

Een nieuw jaar brengt voor werkgevers veranderingen met zich mee. Met ingang van het nieuwe jaar zijn verschillende wetswijzigingen in werking getreden die invloed hebben op uw personeelskosten en is de Participatiewet aangepast. Later dit jaar staan er nog veranderingen op de planning die invloed hebben op de HR-processen van uw bedrijf. Denk hierbij aan de Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Al met al, veel veranderingen. Zorg dat u hier als werkgever op voorbereid bent.

Wijzigingen die invloed hebben op uw personeelskosten

Allereerst de wijzigingen op een rij die invloed hebben op uw personeelskosten:

  • Met ingang van 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met 10,15%.
  • Het bedrag dat per zakelijke kilometer onbelast vergoed mag worden aan de werknemer stijgt per 1 januari 2023 voor het eerst sinds 2006. Het bedrag van € 0,19 per kilometer stijgt naar € 0,21 per kilometer.
  • Vanaf 2023 mag de gericht vrijgestelde vergoeding voor thuiswerken verhoogd worden van € 2,- per dag naar € 2,15 per dag. Verder blijft van toepassing dat er geen samenloop mogelijk is van een onbelaste reiskostenvergoeding en een onbelaste thuiswerkvergoeding op één dag.
  • De vrije ruimte van de werkkostenregeling is voor 2023 vastgesteld op 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het bedrag van de loonsom hierboven is de vrije ruimte 1,18%.

Participatiewet

Met ingang van 2023 vindt een wijziging plaats binnen de Participatiewet. Iedereen die zou kunnen werken maar het niet redt op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning valt onder de Participatiewet. Deze wet is erop gericht om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden.

Binnen de Participatiewet is de kostendelersnorm van toepassing. Deze is van toepassing als een bijstandsgerechtigde 21 jaar of ouder is en de kosten deelt met een medebewoner. Als mensen samenwonen worden vaak kosten voor bijvoorbeeld huur en boodschappen met elkaar gedeeld. Dit zorgt ervoor dat de kosten in levensonderhoud per persoon lager worden. Echter wijzigt deze kostendelersnorm met ingang van 1 januari 2023. De wijziging betekent dat mensen onder de 27 jaar geen kosten delende medebewoner meer kunnen zijn. Deze grens lag eerst op 21 jaar. De wijziging is ingevoerd omdat gebleken is dat sinds de invoering van de kostendelersnorm meer jongeren uit bijstandsgezinnen vroegtijdig het ouderlijk huis verlaten. Dit kan vervolgens leiden tot dakloosheid.

Werkgevers denken vaak extra risico te lopen wanneer ze iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. De voordelen worden echter vaak vergeten. Hieronder een aantal voordelen op een rij:

  • Diversiteit op de werkvloer kan zorgen voor creativiteit.
  • Het draagt bij aan de employer branding van uw bedrijf; het laat zien dat u als werkgever maatschappelijk betrokken bent.
  • Financieel wordt er ook meegedacht met werkgevers. Zo kunt u als werkgever loonkostensubsidie aanvragen. Loonkostensubsidie compenseert de kosten voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer en het wettelijk minimumloon.
  • Werkgevers die iemand in dienst nemen uit de doelgroep banenafspraak kunnen drie jaar lang loonkostenvoordeel krijgen.

Binnen de huidige krappe arbeidsmarkt biedt deze doelgroep dus zeker kansen voor u als werkgever.

Werving & Selectie

Op het gebeid van werving en selectie zal de ‘Wet gelijke kansen bij werving en selectie’ veranderingen met zich meebrengen. Verwacht wordt dat deze wet gedurende de tweede helft van 2023 in werking zal treden. De wet is er op gericht om gelijke kansen te creëren op de arbeidsmarkt en om werkgevers bewust te maken van arbeidsdiscriminatie. Bedrijven met meer dan 25 werknemers zullen verplicht worden om het werving- en selectieproces schriftelijk vast te leggen. Uit deze schriftelijke vastlegging moet blijken dat u als werkgever een werkwijze hanteert die discriminatie tijdens het werving- en selectieproces voorkomt.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij het toepassen van verschillende veranderingen binnen uw bedrijf? Neem dan contact op met één van onze HR-adviseurs via hrmadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

Michaela de Wilde
Michaëla de Wilde
HR-specialist
  • icon
Michaela de Wilde
Michaëla de Wilde

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Melanie Kaljouw
Melanie Kaljouw | Teamcoördinator HR
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!