Vanoers.nlHR SolutionsWet implementatie transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Wet implementatie transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 

Transparante voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 treedt de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. Deze nieuwe wet heeft o.a. gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen in de arbeidsovereenkomst. Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen kort toe.

Informatieplicht bij indiensttreding

Als u een werknemer in dienst neemt, moet u hem of haar meer informatie verstrekken dan voorheen. Bijvoorbeeld over:

  • de toepasselijke procedures bij eventueel ontslag of de aanspraak op betaald verlof;
  • de regels omtrent nevenactiviteiten;
  • het werkpatroon van uw werknemers.

Soms moet bepaalde informatie ook eerder worden verstrekt dan voorheen, namelijk binnen een week na indiensttreding in plaats van binnen een maand. Bijvoorbeeld over de duur van de arbeidsovereenkomst en de proeftijd.

Werknemers die al vóór 1 augustus 2022 bij u dienst waren, kunnen een verzoek bij u indienen om bovengenoemde informatie alsnog te ontvangen. U moet deze dan binnen één maand geven.

Verplichte opleiding personeel

Mogelijkerwijs is uw werknemer op grond van de wet of een toepasselijke cao verplicht een bepaalde opleiding te volgen. Sinds ingang van deze wet dient u alle kosten die met deze opleiding samenhangen te betalen. Deze kosten mogen sindsdien niet langer op de werknemer worden verhaald, daarbij is de tijd die met de betreffende opleiding gemoeid is te beschouwen als werktijd.

Regels nevenactiviteiten

U mag een werknemer niet meer zomaar verbieden om buiten de afgesproken arbeidsomvang nevenwerkzaamheden te verrichten. Dit kan alleen nog als hier een zogenaamde ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ voor is.

Voorspelbaar werkpatroon

U moet zorgen voor een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon voor uw werknemers. Bij een onvoorspelbaar werkpatroon (zoals het geval is bij oproepkrachten of medewerkers met een min/max contract) moet u uw werknemers zo goed mogelijk informeren op welke momenten zij kunnen worden opgeroepen om te werken.

Verzoek voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Een werknemer mag voortaan na een half jaar vragen om een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Als werkgever bent u verplicht hier serieus naar te kijken en waar mogelijk aan dat verzoek te voldoen.

Actie

Voor de werknemers die op of na 1 augustus 2022 in dienst treden geldt de nieuwe richtlijn met onmiddellijke ingang. Daarom is het verstandig uw model arbeidsovereenkomsten aan te (laten) passen. Mocht u uw arbeidsovereenkomsten door ons laten opstellen dan hoeft u niets te doen. Onze arbeidsovereenkomsten voldoen aan de nieuwe wet.

Mocht u een personeelsreglement van toepassing hebben verklaard dan is het van belang ook dit document in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet.

Dit geldt ook voor uw studieovereenkomsten. Het kan zomaar zijn dat deze met ingang van 1 augustus 2022 nietig zijn wanneer zij betrekking hebben op een opleiding die onder de nieuwe wet valt.

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het wettelijk minimumloon, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Van Oers. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: info@vanoers.nl.

Neem contact op

 

david van nassau
David van Nassau
Manager juridisch advies
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.
  • icon
david van nassau
David van Nassau

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Loonadvies

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Van Oers Loonadvies neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Wij geven u graag advies op maat en bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van loonadvies, salarisadministratie, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen
David van Nassau
David van Nassau | Manager juridisch advies
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!