Vanoers.nlHR SolutionsToepassen van de lage AWf-premie, de regels nogmaals op een rij

Toepassen van de lage AWf-premie, de regels nogmaals op een rij 

Toepassen van de lage AWf-premie, de regels nogmaals op een rij

Sinds het jaar 2020 kennen we een premiedifferentiatie WW. Dat wil zeggen er bestaat een hoge AWf-premie en een lage AWf-premie. Maar wanneer mag u de lage AWf-premie toepassen en wat zijn de uitzonderingen?

Wanneer mag u de AWf-premie toepassen?

In principe mag u de lage AWf-premie slechts toepassen in de gevallen waarin er sprake is van:

  • Een schriftelijke arbeidsovereenkomst, én;
  • De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd, én;
  • Er géén sprake is van een oproepcontract.

Wordt er niet aan deze voorwaarden voldaan? Dan moet u voor de desbetreffende werknemer de hoge AWf-premie betalen. Deze hoge AWf-premie ligt altijd 5 procentpunten hoger dan de lage AWf-premie, dus dat scheelt nogal!

Rekenvoorbeeld

Bij een fulltime werknemer met een salaris van € 2750,- per maand en 8 % vakantiegeld bedraagt de lage AWf-premie € 941,- per jaar (2,64 % in 2023). De hoge AWf-premie bedraagt € 2723,- per jaar (7,64 % in 2023). In dit voorbeeld gaat het dus bij één werknemer al om een verschil van € 1782,- per jaar.

De schriftelijke arbeidsovereenkomst

Zoals gezegd moet de arbeidsovereenkomst schriftelijk overeengekomen zijn, waarbij een digitale arbeidsovereenkomst ook als een schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt gezien. Wel moeten zowel een papieren als digitale versie rechtsgeldig door beide partijen ondertekend zijn.

Onbepaalde tijd

Is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd naar onbepaalde tijd en is er geen nieuwe arbeidsovereenkomst opgesteld? Of is er slechts een briefje naar de werknemer verzonden met daarin de mededeling dat het contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd? Dan moet u voor deze werknemer de hoge AWf-premie blijven toepassen. Dit is slechts anders wanneer u een nieuw contract óf een addendum opstelt. Kiest u voor een addendum dan moet daar in elk geval in worden opgenomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is (neem bijvoorbeeld de overeengekomen arbeidsduur per week op). Tot slot moet het addendum door beide partijen zijn ondertekend.

Géén oproepcontract

Wat is dan precies een oproepcontract? Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst waarbij:

  • de arbeidsomvang niet is vastgelegd in een vast aantal uren per week of per maand, of;
  • de arbeidsomvang niet is vastgelegd in vast aantal uren per jaar, waarbij het loon gelijkmatig over het jaar wordt gespreid, of;
  • er sprake is van een uitzendcontract, waarbij het recht op loondoorbetaling is uitgesloten.

Er mag dus geen sprake zijn van één van bovenstaande contractsvormen, als u de lage AWf-premie toepassen. Ook wanneer er sprake is van een min-max contract mag u de lage AWf-premie niet toepassen. De uren tussen het gegarandeerde aantal minuren en de maxuren hebben namelijk een oproepkarakter.

Uitzonderingen

Er geldt een lage AWf-premie voor tijdelijke contracten voor jongeren met een bijbaantje. Deze uitzondering is alleen van toepassing bij werknemers die niet ouder zijn dan 21 jaar én bovendien niet meer werken dan 48 uur per 4 weken of 52 uur per maand.

U mag ook een lage AWf-premie betalen als u met een BBL-leerling – naast de praktijkovereenkomst – ook een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluit.  Let wel: de lage AWf-premie is slechts van toepassing als de praktijkovereenkomst door alle drie de betrokken partijen is ondertekend.

Herziening

Ook als de arbeidsovereenkomst op het eerste gezicht voldoet aan alle voorwaarden, kan het zijn dat u alsnog (met terugwerkende kracht) de hoge AWf-premie moet afdragen. Dit middel heeft als doel te voorkomen dat (ogenschijnlijk) vaste contracten toch (te) flexibel worden ingezet door de werkgever.

Beëindiging van een vast contract binnen 2 maanden na aanvang.

De premie kan in een hoge AWf-premie worden omgezet als het dienstverband uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt. Meestal zal dit gaan om een beëindiging tijdens de proeftijd. Maar ook als er een andere reden is waarom de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd geldt deze regel. De reden van beëindiging is daarbij niet relevant.

Overwerk of betaling extra uren

De lage AWf-premie kan bij meeruren en overwerk in principe ook herzien worden. De regel is dat je alsnog een hoge AWf-premie moet afdragen voor parttimers (< 35 uur per week) die in een kalenderjaar meer dan 30% aan extra uren betaald hebben gekregen. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn bij een combinatie van betaling van verlofuren, meeruren en overwerk. Zodra de totaal verloonde uren op jaarbasis meer dan 30 % afwijken van de overeengekomen contracturen is deze herziening van toepassing. Dit kan in veel gevallen pas aan het einde van het kalenderjaar vastgesteld worden.

Let op: Als er sprake is van een herzieningssituatie, bent u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd!

Meer informatie

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met onze loonadvies specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

kim verhoeven-heinen
Kim Heinen
Manager HR Solutions
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.
  • icon
kim verhoeven-heinen
Kim Heinen
Van Oers Loonadvies

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Van Oers Loonadvies neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Wij geven u graag advies op maat en bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van loonadvies, salarisadministratie, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Kim Heinen
Kim Heinen | Manager HR Solutions
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!