Vanoers.nlHR SolutionsStage- of arbeidsovereenkomst?

Stage- of arbeidsovereenkomst? 

Formulier ondertekenen

Regelmatig wordt er door werkgevers gebruik gemaakt van een stageovereenkomst, bijvoorbeeld als inwerkperiode, terwijl feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het Hof Leeuwarden heeft op 22 december 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een arbeidsovereenkomst of een stage overeenkomst.

Casus

Een tandartsassistente verricht vanaf 21 juni 2008 tot 10 juli 2009 werkzaamheden voor een tandarts en krijgt daarvoor € 600 netto per maand betaald. Nadat zij op 10 juli 2009 wegens ziekte is uitgevallen wordt de betaling stopgezet. Volgens de tandarts verricht zij de werkzaamheden op basis van een stage in het kader van een internetopleiding tot tandartsassistente. Omdat er sprake is van een stage heeft zij volgens de tandarts geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Zij stelt echter als tandartsassistente in dienst te zijn en vordert doorbetaling van loon, waarbij zij zich beroept op het wettelijk rechtsvermoeden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:610a BW. Dit rechtsvermoeden luidt dat indien gedurende 3 maanden wekelijks dan wel 20 uur per maand tegen beloning arbeid wordt verricht, deze arbeid wordt vermoed te zijn verricht krachtens een arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter oordeelt dat op grond van het rechtsvermoeden uitgegaan moet worden  van een arbeidsovereenkomst tussen partijen maar laat de tandarts toe om tegenbewijs te leveren. Hij slaagt hierin echter niet. Op basis van de verklaringen van de getuigen die zijn gehoord is volgens de kantonrechter sprake van een arbeidsovereenkomst van 32 uur per week.

De tandarts gaat van de beslissing van de kantonrechter in hoger beroep. In tegenstelling tot de kantonrechter achtte het Hof echter bewezen dat de tandartsassistente als een soort vrijwilliger/stagiaire in de tandartspraktijk werkte om het vak te leren. Zij deed niet al het normale werk van een tandartsassistente. Daarvoor was zij ook niet gekwalificeerd.

Commentaar

Net als bij een arbeidsovereenkomst is bij een stage dikwijls sprake van loon (in de vorm van een stagevergoeding), wordt er arbeid verricht en bestaat er een gezagsverhouding. Zowel voor een werkgever als voor een werknemer/stagiair is het echter een groot verschil of werkzaamheden worden verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst of in het kader van een stage. Zo kent een stage bijvoorbeeld geen minimumloon en heeft de stagiaire geen ontslagbescherming.

Het verschil tussen een stage en een arbeidsovereenkomst is dat een stage, anders dan bij een arbeidsovereenkomst niet gericht is op productieve arbeid voor de werkgever maar bedoeld is om de kennis en ervaring van de stagiaire uit te breiden. De arbeid die in het kader van een stage wordt verricht is primair gericht op het nut voor de stagiair, oftewel het leerelement staat voorop.

Of sprake is van een stage- of een arbeidsovereenkomst is geheel afhankelijk van concrete feiten en omstandigheden enerzijds en de regeling die partijen hebben getroffen anderzijds. In verband met het weerleggen van het rechtsvermoeden van artikel 7:610a BW is het van belang deze regeling goed vast te leggen in een overeenkomst.

Als een zuivere stageovereenkomst wordt beoogd, is het van belang om de stageovereenkomst ook duidelijk zo te verwoorden en om alle schijn van een arbeidsovereenkomst te vermijden. Er dient dan (behoudens een onkostenvergoeding) geen sprake te zijn van loonbetaling en het moet duidelijk worden gemaakt dat de werkzaamheden plaatsvinden in het kader van de opleiding van de stagiair en ter ondersteuning van de leerdoelen van de stagiair.

  • icon

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

kim verhoeven-heinen
Kim Heinen | Manager Loonadvies
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.