Vanoers.nlHR SolutionsSectorindeling check

Sectorindeling check 

Secotrindeling check

Alle werkgevers in Nederland zijn door de Belastingdienst ingedeeld in een bepaalde sector (er zijn in totaal 69 sectoren). De sectorindeling is van belang voor de premie Werkhervattingkas (Whk). De hoogte van de Whk-premie wordt jaarlijks voor iedere sector opnieuw bepaald.

Waar kun je de sectorindeling terugvinden?

De sectorcode staat op de ‘Beschikking sectoraansluiting’ die de werkgever heeft ontvangen bij de aanmelding als werkgever bij de Belastingdienst. Daarnaast wordt de sector genoemd op de ‘Beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’ die werkgevers jaarlijks in november/december ontvangen.

Wijziging sectorindeling

Omdat de hoogte van de premiepercentages fors kan verschillen per sector, kan het financiële belang van een juiste sectorindeling enorm zijn. Als de activiteiten van een werkgever structureel wijzigen, moet binnen 14 dagen schriftelijk om een nieuwe beoordeling van de sectorindeling worden gevraagd. Indien de Belastingdienst deze sectorindeling toekent, zal de wijziging van de sectorindeling ingaan per het aangiftetijdvak volgend op het verzoek. Ingeval de sectorindeling wijzigt op initiatief van de Belastingdienst, gaat de wijziging in per eerstvolgend aangiftetijdvak volgend op de beschikking met de nieuwe sectorindeling.

Voor herzieningsverzoeken ingediend vanaf 20 juni 2019 is het niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht bij een andere sector aan te sluiten. Dit betekent dat teveel betaalde premie ook niet meer teruggevorderd kan worden. De Belastingdienst kan de sectorindeling nog wel met terugwerkende kracht wijzigen indien door een verkeerde indeling te weinig sectorpremie is betaald. De onjuiste indeling moet in dat geval wel aan de werkgever zijn toe te rekenen of de werkgever redelijkerwijs kenbaar moeten zijn. Indien hiervan sprake is kan een sectorwijziging worden doorgevoerd tot maximaal vijf jaar terug na afloop van het kalenderjaar.

Activiteiten werkgever

Wanneer is een werkgever ingedeeld in de goede sector? Op basis van de activiteiten van de werkgever wordt bezien welke sector daarbij past. Om dit te beoordelen kijkt de Belastingdienst onder andere naar de omschrijving van de activiteiten van de werkgever op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. De daadwerkelijke activiteiten van de werkgever blijven hierbij uiteraard bepalend. Indien de activiteiten van de werkgever onder verschillende sectoren vallen, zal worden aangesloten bij de sector waar het merendeel van de activiteiten bij hoort. Hierbij zal worden gekeken naar de activiteiten waarvoor u het hoogste premieloon betaalt.

Uitzendbedrijven

Voor werkgevers in de sector uitzendbedrijven (sector 52) kan een gesplitste aansluiting van toepassing zijn als arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld aan een derde voor meer dan 15% maar niet meer dan 50% van het totale premieplichtige loon. De werkgever die voor meer dan 50% van het totale premieplichtige loon arbeidskrachten ter beschikking stelt, wordt geheel ingedeeld in sector 52. Meer hierover leest u in dit artikel.

Sectorindeling check

In de praktijk zien wij regelmatig dat de sectorindeling niet klopt. Zo kan het voorkomen dat de activiteiten van een werkgever in de loop van de tijd zijn gewijzigd. Ook kan een wijziging in de sectorindeling (het beleid van de Belastingdienst) ervoor zorgen dat de activiteiten van een werkgever op dit moment in een andere sector vallen dan voorheen het geval was. Bij twijfel over een juiste sectorindeling, ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever om dit te melden bij de Belastingdienst.

Indien u twijfels heeft over uw sectorindeling kan Van Oers een sectorindeling check voor u uitvoeren. Voor meer informatie over de sectorindeling check kan contact opgenomen worden met de specialisten van Van Oers. Als er aanwijzingen zijn dat de sectorindeling onjuist is, kunnen wij voor u de correspondentie met de Belastingdienst verzorgen. Tevens merken wij op dat de sectorindeling vaak ook een indicator is voor het van toepassing zijn van een cao en/of een bedrijfstakpensioenfonds.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze adviseurs loonbelasting en sociale zekerheid. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

  • icon
Angela Veraart
Angela Veraart
Van Oers Loonadvies

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Van Oers Loonadvies neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Wij geven u graag advies op maat en bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van loonadvies, salarisadministratie, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!