Vanoers.nlHR SolutionsSancties bij re-integratie: loonstop of loonopschorting?

Sancties bij re-integratie: loonstop of loonopschorting? 

bord sanctions just ahead

Als werkgever bent u verplicht gedurende de eerste 104 weken dat de werknemer ziek is te werken aan diens re-integratie. Soms houdt de zieke werknemer zich niet aan de gemaakte afspraken of weigert hij passende arbeid te verrichten. Stilzitten is in die situaties geen optie, u riskeert dan een loonsanctie van het UWV. Om de werknemer te bewegen toch mee te werken aan de re-integratie kunt u de loonbetaling stopzetten of opschorten.

Loonstop versus loonopschorting

Bij een loonstop vervalt de aanspraak op loon, tot het moment waarop de werknemer weer aan de verplichtingen voldoet. In geval van een loonopschorting behoudt de werknemer het recht op loon. De uitbetaling hiervan wordt opgeschort tot het moment waarop de werknemer weer aan de verplichtingen voldoet. De loonstop is dus een echte straf terwijl de loonopschorting meer als drukmiddel kan worden ingezet.

De wet schrijft voor welke sanctie in welke gevallen mag worden opgelegd. Het aanzeggen of opleggen van de verkeerde sanctie kan verstrekkende gevolgen hebben.

Legt u bijvoorbeeld een loonstop op in gevallen waarin enkel een loonopschorting is toegestaan? Dan is de sanctie ongeldig en zult u het loon, eventueel vermeerderd met rente en een wettelijke verhoging (die kan oplopen tot 50%), moeten nabetalen. En waarschuwt u de werknemer dat het loon wordt opgeschort terwijl u eigenlijk heeft bedoeld het loon stop te zetten? Dan kunt u hier op een later moment niet meer op terugkomen.

Loonopschorting kan worden opgelegd als de werknemer weigert voorschriften op te volgen die tot doel hebben dat de werkgever de informatie ontvangt die nodig is om het recht op loon tijdens ziekte vast te stellen. Denk hierbij aan de situatie dat de werknemer

 • niet op de voorgeschreven tijden bereikbaar is;
 • niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt;
 • op vakantie ziek wordt en dit niet op de voorgeschreven wijze bij u meldt.

Loonstop kan worden opgelegd als de werknemer:

 • zijn genezing belemmert of vertraagt;
 • weigert passende arbeid te verrichten;
 • niet meewerkt aan een gegeven voorschrift of maatregel die erop is gericht het verrichten van passende arbeid mogelijk te maken;
 • niet meewerkt aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak;
 • zonder deugdelijke reden te laat is met het indienen van een WIA-aanvraag;
 • de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt;
 • bij de aanstellingskeuring ten onrechte het gebrek dat aan de ziekte ten grondslag ligt heeft verzwegen.

Overige voorwaarden loonstop of loonopschorting

Voordat een loonstop of loonopschorting kan worden opgelegd dient de werknemer een schriftelijke waarschuwing te worden gegeven. Uit deze waarschuwing moet voldoende duidelijk blijken 1) wat van de werknemer wordt verwacht, 2) per wanneerde werknemer uiterlijk alsnog aan deze verwachting moet voldoen, en 3) welke sanctie bij het niet voldoen door de werknemer zal worden opgelegd.

Een loonstop of loonopschorting wordt altijd voor het gehele loon opgelegd. Werkt de werknemer bijvoorbeeld wel gedurende halve dagen, maar weigert hij passende arbeid voor de overige uren, dan wordt de gehele loonbetaling stopgezet.

In de hiervoor genoemde situaties waarin een loonstop kan worden ingezet, mag ook voor de lichtere sanctie van de loonopschorting worden gekozen. Andersom geldt dit niet.

Als u meer informatie wilt hebben over dit onderwerp of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met onze juridisch adviseurs.

kim verhoeven-heinen
Kim Heinen
Manager Loonadvies
Contact
 • icon
kim verhoeven-heinen
Kim Heinen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

kim verhoeven-heinen
Kim Heinen | Manager Loonadvies
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.