Vanoers.nlOnderwijs, HR SolutionsRegeling compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

Regeling compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020 

donaties moeten openbaar worden

De wet waarin de compensatie wordt geregeld van de transitievergoeding die is betaald aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers treedt definitief in werking op 1 april 2020. Het besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe wet is op 26 februari 2019 in het Staatsblad gepubliceerd.

De compensatie

Op grond van de nieuwe wet verstrekt het UWV op aanvraag van de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding die is betaald bij de beëindiging van het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het recht op een vergoeding bestaat ook wanneer het dienstverband is geëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst. In die situatie heeft de werknemer formeel geen recht op de transitievergoeding maar wordt in de regel wel een ontslagvergoeding betaald.

De nieuwe regeling geldt ook voor oude gevallen. De werkgever heeft recht op een vergoeding indien de arbeidsovereenkomst is beëindigd of niet is voortgezet op of na 1 juli 2015.

 Regeling compensatievergoeding transitievergoeding

Eveneens op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. Eerder schreven wij al over de conceptregeling. In de regeling is bepaald dat de compensatie uiterlijk zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding aangevraagd kan worden. Voor ‘oude gevallen’ (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) is geregeld dat de aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na inwerkingtreding moet worden ingediend.

In de regeling is ook opgenomen welke documenten de werkgever moet overleggen om voor de compensatie in aanmerking te komen. Het zal in beginsel gaan om de volgende gegevens:

  • De arbeidsovereenkomst.
  • Documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn: de toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, de ontbindingsbeschikking waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden of de vaststellingsovereenkomst.
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de ziekteperiode en de naam van de bedrijfsarts.
  • Loonstroken waarop staat welk loon tijdens ziekte is betaald.
  • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
  • Bewijs van betaling van de vergoeding.

Beëindig slapende dienstverbanden

Nu de compensatieregeling definitief in werking treedt per 1 april 2020 kan het voor de werkgever verstandig zijn om eventuele ‘slapende dienstverbanden’ te beëindigen. De hoogte van de compensatie wordt gebaseerd op de hoogte van de transitievergoeding op het moment dat de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt was. Voor de transitievergoeding die de werknemer in de periode daarna opbouwt bestaat geen recht op compensatie.

Heeft u vragen over de regeling compensatie transitievergoeding of het beëindigen van ‘slapende dienstverbanden’ neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen.

david van nassau
David van Nassau
Manager juridisch advies
Neem contact op
  • icon
david van nassau
David van Nassau
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

david van nassau
David van Nassau | Manager juridisch advies
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.