Vanoers.nlHR SolutionsMogelijk vanaf 1 januari 2018 vakantiebijslag over overuren betalen?

Mogelijk vanaf 1 januari 2018 vakantiebijslag over overuren betalen? 

In eerdere artikelen in onze nieuwsbrieven hebben wij u reeds geïnformeerd over (komende) wetswijzigingen met betrekking tot de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Inmiddels zijn meerdere wetsvoorstellen aangenomen en is bekend op welke data deze wijzigingen ingaan. Als gevolg van één van die wetsvoorstellen heeft een werknemer vanaf 1 januari 2018 recht op vakantiebijslag over overwerk met een aanzienlijke stijging van werkgeverslasten als gevolg!

Minimumloon bij meerwerk per 1 januari 2018

In de WML is het minimum-maandloon het uitgangspunt. De hoogte van het daarvan afgeleid minimumloon per uur is afhankelijk van de normale arbeidsduur. Deze varieert echter per sector en/of cao (van 36 tot 40 uur per week).

Onderscheid meeruren en overuren

Uren die uw parttimers werken tussen het overeengekomen aantal parttime uren en de normale arbeidsduur per week (de zogenaamde meeruren), diende u altijd al te belonen tegen 100% van het overeengekomen salaris + vakantiegeld, met als ondergrens het wettelijk minimumloon.

In de huidige WML ontbreekt echter een grondslag voor het betalen van minimumloon over verrichte arbeid die boven de normale arbeidsduur uitgaat, het zogenaamde overwerk. Inkomsten uit overwerk worden thans namelijk uitgezonderd van de werking van de WML.

Om on(der)betaald overwerk tegen te gaan wordt de WML aangepast per 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 moet ten aanzien van overwerk ook tenminste het minimumloon worden betaald. Let wel: het gaat er om dat ten aanzien van de gehele arbeidsduur (reguliere arbeidsduur, meerwerk én overwerk) in totaal ten minste het wettelijk minimumloon is betaald.

Gevolgen voor vakantiebijslag

Zoals reeds gezegd is het op basis van de huidige WML verplicht om  over meeruren  vakantiebijslag te betalen. Dit geldt echter niet voor overwerk. Thans is overwerk namelijk uitgezonderd van het loonbegrip van de WML. Doordat overwerk vanaf 1 januari 2018 onder het loonbegrip uit de WML valt heeft dit tot gevolg dat vanaf 1 januari 2018 ongeacht de hoogte van het (basis)loon ook over het loon over overwerk vakantiegeld moet worden betaald! Dit is dus een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige wetgeving en zal voor werkgevers tot een aanzienlijke stijging van de werkgeverslasten leiden!

Er is geen overgangsregeling getroffen voor overwerkuren die zijn opgebouwd vóór 1 januari 2018. Voor een werkgever is het dus belangrijk om ervoor te zorgen dat vóór 31 december 2017 alle overuren zijn uitbetaald of opgenomen. Bij uitbetaling na 1 januari 2018 – ook al zijn de uren opgebouwd vóór laatstgenoemde datum – moet er vakantiebijslag over overuren worden betaald.

Uitzonderingen

  • Het is tot 1 januari 2019 mogelijk overuren door middel van tijd-voor-tijd te compenseren als de werknemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Na 1 januari 2019 is dit alleen nog mogelijk als deze compensatiemogelijkheid in de toepasselijke cao is opgenomen. Voortaan dient compensatie in tijd-voor-tijd in beginsel plaats te vinden vóór 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de overuren zijn verricht. Indien geen arbeidsduur is overeengekomen (nulurencontract) dan moet de verrichte arbeid steeds worden uitbetaald en is compensatie in tijd-voor-tijd niet mogelijk. Bij min-max contracten geldt dit alleen voor wat betreft de uren boven de overeengekomen maximum arbeidsduur.
  • Bij cao mag afgeweken worden van de verplichting om over het loon (inclusief overuren) vakantiebijslag te betalen. Het kan dus lonen om in de toepasselijke cao te kijken over welk loon precies vakantiebijslag wordt opgebouwd.
  • Het is en blijft mogelijk om met werknemers die meer dan drie maal het minimumloon verdienen af te spreken dat zij over het meerdere geen recht op vakantiebijslag hebben.
  • Ook blijft het mogelijk om met werknemers met een hoog (basis)loon schriftelijk af te spreken dat een vergoeding voor overwerk geacht wordt inbegrepen te zijn in het (basis)loon.

Als u meer informatie wilt hebben over dit onderwerp of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met onze juridisch adviseurs.

kim verhoeven-heinen
Kim Heinen
Manager loonadvies
Contact
  • icon
kim verhoeven-heinen
Kim Heinen
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

kim verhoeven-heinen
Kim Heinen | Manager loonadvies
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.