Vanoers.nlHR SolutionsHighlights loonheffingen 2024

Highlights loonheffingen 2024 

Highlights loonheffingen 2024

In dit artikel informeren wij u over een aantal wijzigingen in de loonheffingen vanaf 1 januari 2024 die voor u als werkgever relevant kunnen zijn.

Tarieven inkomstenbelasting

Het basistarief (voor personen jonger dan de AOW-leeftijd) in de inkomstenbelasting stijgt in 2024 naar 36,97% (36,93% in 2023). Dit basistarief geldt voor een inkomen tot en met € 75.518 (in 2023: € 73.031). Het toptarief is niet gewijzigd en blijft 49,50%.

Algemene heffingskorting en arbeidskorting

De maximale arbeidskorting is in 2024 verhoogd naar € 5.532 (€ 5.052 in 2023) en de maximale algemene heffingskorting naar € 3.362 (€ 3.070 in 2023). De arbeidskorting en algemene heffingskorting worden lager naarmate iemand meer verdiend. Vanaf een inkomen van € 39.957 (€ 37.691 in 2023) bouwt de arbeidskorting af, waarbij een afbouwpercentage geldt van 6,51% dat gelijk is aan 2023. Voor de algemene heffingskorting geldt dat vanaf een inkomen van € 24.814 (€ 22.660 in 2023) deze korting wordt verlaagd, waarbij het afbouwpercentage 6,63% bedraagt (6,095% in 2023).

Verhoging normbedragen

Per 1 januari 2024 zijn veel normbedragen voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen in de werkkostenregeling (WKR) verhoogd. Zo zijn onder andere de onbelaste reiskostenvergoeding, thuiswerkvergoeding en het normbedrag voor maaltijden in de bedrijfskantine gestegen.

Ter vergelijking hebben we in onderstaand overzicht de vaste normbedragen voor 2023 en 2024 voor u naast elkaar gezet.

Normbedragen Bedrag in 2023 Bedrag in 2024
Vrijgestelde kilometervergoeding € 0,21 € 0,23
Vrijgestelde thuiswerkvergoeding € 2,15 € 2,35
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten € 7.750 € 7.750
Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand € 190 € 210
Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar € 1.900 € 2.100
Normbedrag per maaltijd in bedrijfskantine € 3,55 € 3,90
Belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting op de werkplek € 6,10 € 6,70

Verder is ook het normbedrag voor het gebruikelijk loon voor dga’s verhoogd van € 51.000 (2023) naar € 56.000.

Versobering 30%-regeling en verhoging van de salarisnormen

30%-regeling

De 30%-regeling is een specifieke vrijstelling in de Nederlandse loonbelasting voor uit het buitenland aangetrokken werknemers. Werkgevers kunnen deze groep werknemers tot ten hoogste 30% van het belastbaar loon belastingvrij uitbetalen gedurende een periode van maximaal vijf jaar. Bij de Belastingdienst dient hiervoor een beschikking 30%-regeling aangevraagd te worden. Per 1 januari 2024 is de 30%-regeling gemaximeerd tot de WNT-norm (Wet normering topinkomens). Deze bedraagt in 2024 € 233.000. Voor werknemers die de 30%-regeling al toepasten in het laatste loontijdvak (december) van 2022 geldt een overgangsregeling. Voor hen gaat deze aftoppingsmaatregel pas in op 1 januari 2026.

Verder wordt de hoogte van de vrijstelling stapsgewijs afgebouwd. Met ingang van 1 januari 2024 geldt er voor ingekomen werknemers een versobering van de 30%-regeling. De eerste twintig maanden van verblijf in Nederland geldt een vrijstelling van ten hoogste 30% van het loon. Voor de daaropvolgende twintig maanden is maximaal 20% van dat loon van loonheffing vrijgesteld en voor de daaropvolgende twintig maanden ten hoogste 10%.

Er geldt overgangsrecht voor werknemers van wie de beschikking ook na 2023 nog geldig is én die uiterlijk over het laatste loontijdvak van 2023 een 30%-vergoeding genoten. Dit overgangsrecht houdt in dat zij voor de gehele looptijd recht blijven houden op een vrijgestelde vergoeding van maximaal 30%.

Salarisnorm 30%-regeling

Voor de toepassing van de 30%-regeling gelden een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikt die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is. Een werknemer wordt geacht te voldoen aan de specifieke deskundigheid als de beloning van de werknemer hoger is dan een vastgestelde salarisnorm. Deze salarisnorm was in 2023 vastgesteld op € 41.954 en bedraagt vanaf 1 januari 2024 € 46.107. Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel en jonger zijn dan 30 jaar, geldt in 2024 een salarisnorm van € 35.048 (2023: € 31.891). Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist geldt geen salarisnorm.

Verlaging vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2024 beperkt. Zo is het percentage verlaagd van 3% naar 1,92% over een fiscale loonsom tot € 400.000. Over het deel van de fiscale loonsom dat hoger is dan € 400.000, bedraagt de vrije ruimte nog steeds 1,18%.

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten

Vanaf 1 januari 2024 maakt het fiscaal niet uit of u als werkgever een OV-kaart ter beschikking stelt, vergoedt of verstrekt: in alle gevallen is er geen belasting verschuldigd zolang de werknemer de OV-kaart ook (gedeeltelijk) voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) gebruikt.

Afschaffing jeugd-LIV en aanpassing uurloongrens LIV

Per 1 januari 2024 is de jeugd-LIV afgeschaft. Werkgevers kunnen in 2024 nog wel het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 104% van het wettelijk minimumloon verdienen. In 2023 bedroeg deze bovengrens nog 125% in plaats van 104%. Het LIV zal per 1 januari 2025 worden afgeschaft.

Invoering wettelijk minimumuurloon

Vanaf 1 januari 2024 is het verplichte minimumuurloon ingevoerd. Er zijn geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer. Werkgevers zijn verplicht om werknemers minimaal het minimumuurloon te betalen van € 13,27. Voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden andere minimumuurlonen, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Minimumuurloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024)

Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

 

Meer informatie

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met onze specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: hrsolutions@vanoers.nl.

Neem contact op

  • icon
HR Solutions

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

De specialisten van HR Solutions ondersteunen en adviseren u bij alles wat met uw personeel te maken heeft. Salarisadministratie, arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonbelasting en HR-advies en werving.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Kim Heinen
Kim Heinen | Manager HR Solutions
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!