Vanoers.nlHR SolutionsMonitor overuren om herziening van de AWf-premie te voorkomen

Monitor overuren om herziening van de AWf-premie te voorkomen 

Monitor overuren om herziening van de AWf-premie te voorkomen

Ook als de arbeidsovereenkomst op het eerste gezicht voldoet aan alle voorwaarden voor toepassing van de lage AWf-premie, kan het zijn dat u alsnog (met terugwerkende kracht) de hoge AWf-premie moet afdragen. Hier lichten wij toe waar u op moet letten om in 2024 de lage premie toe te kunnen blijven passen.

AWf-premie

Voor uw werknemers betaalt u premies werknemersverzekeringen, waaronder de AWf-premie. Deze premie kent een lage en een hoge premie, waartussen het verschil altijd 5 procentpunt is. Welke premie voor uw werknemer van toepassing is, is afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst dat u met uw werknemer heeft gesloten. De lage AWf-premie is van toepassing indien uw werknemer een schriftelijk vastgelegde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft die geen oproepovereenkomst is. Voor (bijna) alle overige werknemers betaalt u de hoge AWf-premie.

Herziening AWf-premie

In bepaalde gevallen kan herziening van de lage AWf-premie naar de hoge AWf-premie plaatsvinden. Het is goed om hier alert op te zijn en dit te monitoren. Er zijn twee situaties waarin u met terugwerkende kracht alsnog de hoge AWf-premie moet toepassen:

  1. Een nieuwe werknemer gaat uiterlijk binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking weer uit dienst. De reden van beëindiging is hierbij niet relevant.
  2. Een werknemer met één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor gemiddeld minder dan 35 uur per week*, krijgt in een kalenderjaar meer dan 30% uren verloond boven op het aantal contracturen. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn bij een combinatie van betaling van verlofuren en overuren. Zodra de totaal verloonde uren op jaarbasis meer dan 30% afwijken van de overeengekomen contracturen is de herzieningsregeling van toepassing. Of er sprake is van herziening, kan in veel gevallen pas aan het einde van het kalenderjaar worden vastgesteld.

U dient als werkgever de premie in deze gevallen zelf te corrigeren. Bij een jaaroverschrijdende correctie zal dit resulteren in een naheffingsaanslag. Houd daarom goed in de gaten dat uw parttimers deze 30%-grens niet overschrijden. Is er in 2023 sprake geweest van overschrijding en verwacht u dit ook voor het komende jaar? Pas dan nu het contract van uw werknemer aan om deze overschrijding in het komende jaar te voorkomen.

*Het kabinet is voornemens om de gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week te verlagen naar 30 uur of meer per week met ingang van 1 januari 2025. Zie dit artikel voor meer informatie over deze wijziging.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de AWf-premie of heeft u hulp nodig bij het aanpssen van arbeidscontraten? Neem dan contact op met onze specialisten van HR Solutions. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: hrsolutions@vanoers.nl.

Neem contact op

Angela Veraart
Angela Veraart
Belastingadviseur
Bekijk onze openstaande vacatures op Werken bij Van Oers.
  • icon
Angela Veraart
Angela Veraart
HR Solutions

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

De specialisten van HR Solutions ondersteunen en adviseren u bij alles wat met uw personeel te maken heeft. Salarisadministratie, arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonbelasting en HR-advies en werving.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!