Vanoers.nlHR SolutionsCoronavirus en verloning dga

Coronavirus en verloning dga 

Coronavirus en verloning dga

Als u een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en werkzaamheden verricht, geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. In de wet zijn richtlijnen vastgelegd op welk bedrag het loon minimaal moet worden vastgesteld. Het gebruikelijk loon geldt per kalenderjaar.

Update berichtgeving Belastingdienst d.d. 1 april 2020:

De Belastingdienst heeft inmiddels een bericht gepubliceerd over het verlagen van het gebruikelijk loon. Hierbij een samenvatting: Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Daar is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig. Loon dat de aanmerkelijkbelanghouder al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De bv en aanmerkelijkbelanghouder kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen. Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, bepaalt u wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is.

Salarisbetaling aanpassen

Nu door de coronacrisis voor veel bedrijven de situatie onzeker is, kan het zijn dat u als dga aan uzelf minder loon wil uitbetalen of misschien tijdelijk de salarisbetaling wil stopzetten (en indien mogelijk het ‘gemiste’ salaris later in het jaar inhalen). Als het besluit om uw loon te verlagen direct samenhangt met het waarborgen van de continuïteit van de onderneming, verwachten wij dat dit geen problemen op zal leveren met de Belastingdienst. Houd er wel rekening mee dat uw rekeningcourantopnamen beperkt blijven. Het zal naar verwachting niet worden geaccepteerd dat u uw salaris verlaagt en tegelijk via rekening-courant geld op gaat nemen of dividend uit gaat keren. Als er over een aantal maanden een beter beeld is van de impact van de coronacrisis op uw bedrijfsvoering, kan uw gebruikelijk loon over 2020 verder beoordeeld worden.

Tijdelijke maatregel voor dga?

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Om gebruik te kunnen maken van de regeling moet voldaan zijn aan een aantal eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Bijzonder uitstel voor loonheffingen

Verder bestaat de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor de loonheffingen die uw B.V. is verschuldigd over uw salaris als u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. De Belastingdienst verleent automatisch drie maanden uitstel. U dient in dat geval ook tijdig een melding betalingsonmacht in te dienen bij de Belastingdienst.

Meer informatie

Als u uw salaris wenst te verlagen, of vragen heeft over het bijzonder uitstel van betaling, neem dan contact op met uw adviseur.

Angela Veraart
Angela Veraart
Belastingadviseur
Contact
  • icon
Angela Veraart
Angela Veraart
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.