Vanoers.nlHR SolutionsCoronavirus en verlofmogelijkheden

Coronavirus en verlofmogelijkheden 

Coronavirus en verlofmogelijkheden

Los van de vraag of u als werkgever in aanmerking komt voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (‘NOW) kunnen door het Corona virus ook problemen ontstaan ten aanzien van de inzet van werknemers. Dit kan komen doordat werkzaamheden gecombineerd moeten worden met zorgtaken van zieke familieleden/huisgenoten dan wel kinderen (vanwege de sluiting van scholen en kinderopvang). Welke mogelijkheden staan de werkgever en werknemer hierbij ten dienste? Hieronder stippen wij de verschillende mogelijkheden kort aan.

Calamiteitenverlof

Een werknemer die niet of minder werken omdat hij door Corona zorgtaken dient te verrichten heeft op grond van de Wet Arbeid en Zorg in eerste instantie recht op calamiteitenverlof. Dit betekent dat een werknemer bij een calamiteit in de gelegenheid wordt gesteld een oplossing te organiseren. Dit recht is niet wettelijk gemaximeerd en kan een aantal uren tot zelfs een aantal dagen in beslag nemen. Gedurende het calamiteitenverlof wordt het salaris van de werknemer volledig (100%) doorbetaald. Als er afwijkende regelingen zijn opgenomen in arbeidsvoorwaarden(reglementen) en/of cao’s dan dienen deze uiteraard te worden geraadpleegd.

 

Kortdurend zorgverlof

Na verloop van tijd doet zich de vraag voor of een situatie nog wel kan worden gebracht onder het begrip calamiteitenverlof. Indien de zorgbehoefte niet is opgelost dan heeft de wetgever voorzien in kortdurend zorgverlof. Een werknemer kan in dit kader echter enkel gebruik maken van kortdurend zorgverlof indien er sprake is van een daadwerkelijk ziek of hulpbehoevende kind. Indien hier sprake van is hebben werknemers per jaar recht op maximaal 2 keer het aantal in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren dat per week wordt gewerkt. Dus als een werknemer 32 uur per week werkt, kan hij in 12 maanden 64 uur kortdurend verlof opnemen. De periode van 12 maanden begint op de 1e dag van het verlof. Een werknemer kan meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen, maar het maximum aantal uren mag niet worden overschreden. Gedurende de periode van kortdurend zorgverlof hebben de werknemers aanspraak op 70% loondoorbetaling. De opbouw van vakantiedagen gaat onverminderd door.

 

Langdurig zorgverlof

Indien ook het kortdurende zorgverlof niet afdoende is, is voorzien in het recht op langdurig zorgverlof voor de duur van maximaal 6 maal de wekelijkse arbeidstijd per jaar. Dit is onbetaald verlof. Ook in deze situatie dient er wel sprake te zijn van een ziek of hulpbehoevend kind.

 

Ouderschapsverlof

Een andere optie is het opnemen van ouderschapsverlof. Voor ieder kind tot 8 jaar heeft een werknemer recht op ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof kan worden aangevraagd voor maximaal 26 maal de wekelijkse arbeidsomvang van de werknemer. Onder de huidige omstandigheden ligt dit wellicht minder voor de hand, aangezien er formeel sprake is van een lange aanvraagperiode. Ouderschapsverlof dient namelijk twee maanden voor de ingangsdatum schriftelijk door de werknemer te worden aangevraagd. Ouderschapsverlof is onbetaald verlof.

 

Opname vakantiedagen

Als alternatief voor het kort- en/of langdurig zorgverlof en ouderschapsverlof kan een werknemer eventueel vakantiedagen opnemen. Door het opnemen van vakantiedagen wordt de periode van volledig betaald verlof verlengd. Een werkgever kan een werknemer echter niet dwingen om vakantiedagen op te nemen, dat is in strijd met de wet.

 

Voorwaarde verlofmogelijkheden

Voorwaarde om van één of meerdere van de hierboven mogelijkheden gebruik te maken is natuurlijk dat ook aan de andere voorwaarden die de wet stelt aan de verlofmogelijkheden wordt voldaan.

Ons advies is om duidelijk te communiceren in welke mate u bereid bent tijd aan te merken als calamiteitenverlof en toe te lichten welke mogelijkheden er zijn om werkzaamheden en zorgtaken te combineren. Daarnaast adviseren wij om met name werknemers die nog veel dagen hebben openstaan, te stimuleren vakantiedagen op te nemen. Gedurende die dagen hebben zij recht op volledige loondoorbetaling terwijl ze tegelijk een bijdrage leveren aan de (financiële) continuïteit en het algemeen belang van de werkgever.

 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

david van nassau
David van Nasau
Manager juridisch advies
Contact
  • icon
david van nassau
David van Nassau
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Altijd up-to-date blijven met Van Oers

Schrijf u meteen in voor de Van Oers nieuwsbrief.
Schrijf u in
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

david van nassau
David van Nassau | Manager juridisch advies
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter.