Vanoers.nlHR SolutionsOok compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte vóór 1 juli 2015

Ook compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte vóór 1 juli 2015 

compensatie transitievergoeding ook bij twee jaar ziekte voor 1 juli 2015

Als werkgever kun je een werknemer in dienst hebben (gehad) die vóór 1 juli 2015 al twee jaar ziek was. Volgens het UWV heb je als werkgever dan geen recht op compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan over de compensatie bij deze werknemers.

Loondoorbetalingsverplichting

Als een werknemer ziek wordt betaalt de werkgever twee jaar lang het loon door. Wordt onvoldoende aan de re-integratie van de zieke werknemer gedaan dan kan dit zelfs drie jaar zijn. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt uiteraard alleen zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt. Tijdens deze twee of drie jaar mag je als werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Er geldt dan een ontslagbescherming voor de zieke werknemer.

Compensatie transitievergoeding bij langdurige zieke werknemers

Is de periode van ontslagbescherming verstreken, dan kan de arbeidsovereenkomst van de langdurige zieke werknemer beëindigd worden. Vanaf 1 juli 2015 moest aan langdurige zieke werknemers een transitievergoeding betaald worden. Dit werd als onrechtvaardig ervaren. Om die reden geldt per 1 april 2020 een compensatieregeling voor deze door werkgevers te betalen transitievergoeding.

Aan de compensatie wordt echter een maximum gesteld. Als werkgever krijgt je nooit meer gecompenseerd dan:

  • De transitievergoeding die aan de werknemer is betaald;
  • De wettelijke transitievergoeding die verschuldigd zou zijn bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op de dag na de periode van twee jaar ziekte. De periode van de loonsanctie wordt dus niet vergoed!

UWV: geen compensatie van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte vóór 1 juli 2015

Volgens het UWV hebben werkgevers die de arbeidsovereenkomst hebben beëindigd met een langdurig zieke werknemer die vóór 1 juli 2015 al twee jaar ziek was geen recht op compensatie van de transitievergoeding. Dit omdat er op de dag na de periode van twee jaar ziekte voor deze werknemer nog geen recht op de transitievergoeding bestond. Dat recht bestaat namelijk pas vanaf 1 juli 2015.

Meerdere werkgevers gingen in beroep tegen deze beslissingen. De meeste rechters volgden het UWV. Een enkeling oordeelde dat een redelijke uitleg van de maximeringsbepaling met zich meebrengt dat er ook een compensatie uitgekeerd moet worden als de werknemer voor 1 juli 2015 twee jaar ziek was, maar er pas na 1 juli 2015 is opgezegd. Het UWV ging van deze uitspraak in hoger beroep.

Centrale Raad van Beroep: wel compensatie van de transitievergoeding

Volgens de Centrale Raad van Beroep had het UWV de compensatieregeling niet zo beperkt mogen uitleggen. De Centrale Raad van Beroep sluit aan bij de beëindiging van het dienstverband op of na 1 juli 2015. Hiermee sluit het zich niet aan bij het einde van de tweejaarstermijn van het opzegverbod wegens ziekte voor 1 juli 2015. Verder is het doel van de compensatieregeling om werkgevers te stimuleren arbeidsovereenkomsten met langdurig zieke werknemers te beëindigen door cumulatie van kosten voor de werkgever te compenseren. In de uitleg van UWV wordt juist bewerkstelligd dat werkgevers dienstverbanden waarvan het opzegverbod wegens ziekte al voor 1 juli 2015 eindigde in stand dienen te houden. Daarmee komt de uitleg in strijd met het doel van de compensatieregeling. Kortom: de Centrale Raad van Beroep heeft duidelijk gemaakt dat er ook recht op compensatie bestaat voor de betaling van transitievergoeding aan werknemers die vóór 1 juli 2015 reeds twee jaar ziek waren!

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het wettelijk minimumloon, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor de loonadministratie. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

david van nassau
David van Nassau
Manager juridisch advies
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.
  • icon
david van nassau
David van Nassau

Schrijf u in voor de Van Oers nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Van Oers Loonadvies

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Van Oers Loonadvies neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Wij geven u graag advies op maat en bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van loonadvies, salarisadministratie, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen
Mariska Meijer - van As
Mariska Meijer - van As | Senior payroll specialist
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Onze specialisten helpen u graag verder!