Vanoers.nlHR SolutionsHeeft u de beschikking Werkhervattingskas 2024 ontvangen?

Heeft u de beschikking Werkhervattingskas 2024 ontvangen? 

Heeft u de beschikking Werkhervattingskas 2024 ontvangen?

Eind november ontving u van de Belastingdienst een beschikking inzake de hoogte van de premies voor de Werkhervattingskas 2024 en de indeling voor de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds 2024. Het is van belang om op deze beschikking een controle uit te (laten) voeren en indien nodig bezwaar te (laten) maken. Op deze manier voorkomt u dat u teveel premies afdraagt.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

De Whk-premie is een onderdeel van de werknemersverzekeringen en bestaat uit een gedifferentieerde premie Ziektewet (ZW) en een gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Via de premie ZW en de premie WGA worden arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-)werknemers doorbelast aan (ex-)werkgevers.

Premievaststelling 2024

De Whk-premie is afhankelijk van verschillende factoren: uw premieloonsom, of u instroom heeft gehad van (ex)werknemers in de ZW/WGA en uw sectorindeling.

Voor het vaststellen van het premiepercentage wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën werkgevers: kleine, middelgrote en grote werkgevers. In onderstaand overzicht is aangegeven hoe de premies per categorie werkgever worden vastgesteld voor 2024. Bij kleine werkgevers zal de Whk-premie gelijk zijn aan de sectorale premie. Bij (middel-)grote werkgevers speelt (ook) de instroom van (ex-)werknemers in de ZW en/of WGA een rol. Voor 2024 wordt daarbij rekening gehouden met het aantal (voormalige) werknemers dat in 2022 een ZW- of WGA-uitkering heeft ontvangen.

Indeling Whk 2024 Premieloon 2022 Premievaststelling
Kleine werkgever € 942.500 of lager Sectorale premie (eigen instroom niet van belang)
Middelgrote werkgever Tussen € 942.500 en € 3.770.000 Gewogen gemiddelde (deels individuele premie en deels sectorale premie)
Grote werkgever € 3.770.000 of hoger Individuele premie (eigen instroom van belang)

Naar kleine werkgevers verstuurt de Belastingdienst een mededeling van de Whk-premie. Middelgrote en grote werkgevers ontvangen een beschikking met achterliggende berekening.

Premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

De beschikking is ook van belang voor het vaststellen van uw Aof-premie. De premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds is gedifferentieerd. De hoogte van uw premieloonsom in 2022 is bepalend voor de premie die u in 2024 moet toepassen. Werkgevers met een premieloonsom in 2022 tot € 942.500 betalen de lage premie. Werkgevers met een premieloonsom in 2022 van € 942.500 of hoger betalen de hoge premie.

Arbeidsongeschiktheidsfonds 2024 Precentage
Aof-kleine werkgever 6,18%
Aof-overige werkgever 7,54%

Meer informatie

Heeft u een beschikking gedifferentieerde premie Whk 2024 ontvangen? Stuur deze dan door naar uw contactpersoon voor de loonverwerking. Voor specifieke vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met onze specialisten van HR Solutions via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

Angela Veraart
Angela Veraart
Belastingadviseur
Bekijk onze openstaande vacatures op Werken bij Van Oers.
  • icon
Angela Veraart
Angela Veraart
HR Solutions

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

De specialisten van HR Solutions ondersteunen en adviseren u bij alles wat met uw personeel te maken heeft. Salarisadministratie, arbeidsrecht, sociale zekerheid en loonbelasting en HR-advies en werving.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!