Vanoers.nlTransport en logistiek, HR SolutionsActualiteiten arbeidsrecht en lonen voor transport en logistiek

Actualiteiten arbeidsrecht en lonen voor transport en logistiek 

Actualiteiten arbeidsrecht en lonen transport en logistiek

Op 1 december 2022 vond de kennissessie ‘Actualiteiten arbeidsrecht en lonen voor transport en logistiek’ plaats. Tijdens deze sessie zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en loonadministratie besproken. In dit artikel leest u de belangrijkste informatie over deze ontwikkelingen.

Nieuwe cao

In de nieuwe cao zijn een aantal belangrijke wijzigingen. Zo worden de lonen verhoogd, evenals de reiskostenvergoeding en zijn er nieuwe regels omtrent de vergoeding van scholingsuren.

Loonsverhoging per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 worden de bruto lonen in schaal A tot en met H en de bruto toeslagen verhoogd met 7,5%. Ook de verblijfskosten worden verhoogd met maximaal 7,5%, dit komt overeen met het fiscaal convenant verblijfskostenvergoeding met de Belastingdienst. Tot slot ontvangen werknemers in januari 2023 een eenmalige uitkering van € 250,00 bruto. Voor deze uitkering hebben wij verder navraag gedaan bij TLN. Zij gaven het volgende aan:

  • Voor parttimers geldt de vergoeding naar rato;
  • De uitkering is bedoeld voor medewerkers die op 2 januari 2023 op de loonlijst staan;
  • Het betreffen kosten voor 2023, ze vloeien voort uit de cao-afspraken 2023;
  • Voor oproepkrachten dient u de uitkering op eenzelfde wijze toe te kennen als in artikel 8 van de cao wordt bepaald. Dat betekent naar rato met het achterliggend jaar als referte periode.

Wij hebben een pilot dispensatieverzoek ingediend bij de cao-onderhandelingspartijen om de € 250,00 ook netto te mogen uitkeren onder de vrije ruimte 2023 van de werkkostenregeling. Inmiddels hebben we uitsluitsel gekregen en ons verzoek is gehonoreerd. Dit betekent dat we deze dispensatie, indien gewenst, ook voor onze overige transportklanten aan kunnen vragen. De kans is dus, gezien de positieve uitkomst van de pilot, heel groot dat ook de volgende verzoeken ook gehonoreerd gaan worden.

Concreet betekent het dat u, wanneer u dispensatie heeft, kunt besluiten om de € 250,00 p.p. in de vrije ruimte onder te brengen als er in 2023 genoeg vrije ruimte beschikbaar is. Daarbij komt het goed uit dat de vrije ruimte voor 2023 wordt verruimd van 1,7% over de eerste € 400.000 naar 3% over de eerste € 400.000. Boven de € 400.000,00 is het percentage 1,18%.

Door de € 250,00 onder te brengen in de vrije ruimte kan de medewerker het bedrag belastingvrij ontvangen (bruto = netto), wat de werknemer maximaal een voordeel op kan leveren van € 140,00. Bovendien bespaart u per werknemer ongeveer 20% werkgeverslasten. Dit levert u dus € 50,00 per werknemer op. U dient uw keuze om het eventueel onder te brengen in de vrije ruimte ook te bespreken met uw werknemer en diens akkoord te vragen. Wanneer er dispensatie is verleend zullen wij een modelbrief voor u opstellen. Indien u wenst dat wij ook voor u een dispensatieverzoek aanvragen, kunt u contact opnemen met Suzy Buijzen of Demis van Loenhout. De kosten voor het aanvragen van de dispensatie bedragen eenmalig € 400,00.

Reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2023 omvat de cao ook een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, waarbij werknemers recht hebben op het maximaal fiscaal onbelaste bedrag per kilometer Dat is in 2023 € 0,21 per kilometer. Wel geldt op deze vergoeding een maximum van 35 kilometer enkele reis, onder aftrek van de eerste 10 kilometer. Uiteindelijk ontvangen werknemers dus per enkele reis een vergoeding over maximaal 25 kilometer.

Vergoeding van de scholingsuren

Wanneer er in opdracht van de werkgever verplichte cursussen gevolgd worden, krijgen werknemers de cursuskosten, het examengeld, de reiskosten en de cursustijd vergoed. Denk hierbij aan code95 en de cursus voor het TCVT-certificaat. De cursustijd kan niet gerekend worden als overuren en wordt niet als zaterdag- of zondaguren vergoed.

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Deze wet moet ervoor zorgen dat werknemers van tevoren een transparanter en beter voorspelbaar beeld hebben van de inhoud van het werk. Zo bent u als werkgever onder andere verplicht meer informatie te verstrekken over de wettelijke regels ten aanzien van proeftijd, verlof en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en moet u zorgen voor een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon voor uw werknemers. Voor meer informatie over deze nieuwe wet kunt u ons eerdere artikel over dit onderwerp raadplegen.

Aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof

Werknemers die ouders zijn geworden hebben het recht om in de eerste zes maanden nadat hun kind geboren is (aanvullend) geboorteverlof aan te vragen. Het geboorteverlof duurt één werkweek en wordt 100% betaald door de werkgever en het aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijf werkweken. Daarnaast hebben beide ouders sinds 2 augustus 2022 recht op negen werkweken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van hun kind.

Zowel het aanvullend geboorteverlof als het betaald ouderschapsverlof dient de werkgever bij het UWV aan te vragen namens de werknemer. Voor dit verlof ontvangt de werknemer geen salaris maar een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon met een maximum van 70% van het maximum dagloon. De werkgever bepaalt ook of de uitkering rechtstreeks aan de werknemer of via de werkgever wordt uitbetaald.

Let op! Uw werknemer heeft alleen recht op de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof wanneer het verlof wordt opgenomen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. De werknemer heeft alleen recht op betaald ouderschapsverlof vóór de datum waarop het kind één jaar wordt.

Let op! Bij uitbetaling via de werkgever geldt in beide gevallen in de loonaangifte de lage Awf-premie en hoge Aof-premie.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan contact op met onze loonadvies specialisten. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

demis van loenhout
Demis van Loenhout
Senior manager accountancy
Bekijk onze openstaande vacatures op Werken bij Van Oers.
  • icon
demis van loenhout
Demis van Loenhout
Foto Suzy Buijzen
Suzy Buijzen
Van Oers Loonadvies

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Van Oers Loonadvies neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Wij geven u graag advies op maat en bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van loonadvies, salarisadministratie, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Demis van Loenhout
Demis van Loenhout | Senior manager accountancy
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!