Vanoers.nlHR Solutions, BelastingadviesKomt u in aanmerking voor de 30%-regeling?

Komt u in aanmerking voor de 30%-regeling? 

Komt u in aanmerking voor de 30%-regeling?

Een uit het buitenland aangetrokken werknemer die in Nederland komt werken maakt misschien extra kosten voor zijn/haar verblijf in Nederland. De werkgever kan ervoor kiezen om deze zogenoemde extraterritoriale kosten onbelast aan de werknemer te vergoeden, mits deze kosten aannemelijk kunnen worden gemaakt. Echter is het ook mogelijk om maximaal 30% van het loon onbelast aan de werknemer uit te betalen op grond van de 30%-regeling. Per 1 januari 2023 dient de keuze voor de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten of de 30%-regeling per kalenderjaar te worden vastgelegd. In dit artikel zal dieper worden ingegaan op de werking van de 30%-regeling.

30%-regeling: wat is het?

De 30%-regeling is een specifieke vrijstelling in de Nederlandse loonbelasting voor uit het buitenland aangetrokken werknemers die over een specifieke deskundigheid beschikken die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Hoe werkt de 30%-regeling?

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen werknemers die de regeling krijgen toegewezen maximaal 5 jaar lang 30% van hun loon onbelast. De 30%-regeling is van toepassing indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer is vanuit het buitenland aangeworven of naar Nederland uitgezonden.
  • De werknemer werkt in loondienst bij de Nederlandse werkgever.
  • De werknemer beschikt over deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is.
  • Van de 24 maanden voorafgaand aan het dienstverband, heeft de werknemer tenminste 16 maanden op een afstand van minimaal 150 km van de Nederlandse grens gewoond.

Deskundigheidsvereiste/schaarste vereiste

Om te beoordelen of een buitenlandse werknemer die in Nederland gaat werken aan het deskundigheidsvereiste voldoet, wordt allereerst naar het inkomen gekeken. Is het loon hoog genoeg, dan is in beginsel aan deze voorwaarde voldaan. De loonnorm bedraagt in 2023 € 41.954. Voor werknemers jonger dan 30 jaar die een Nederlandse mastertitel of een gelijkwaardige buitenlandse titel hebben, geldt een lagere loonnorm van € 31.891 (grens 2023).

Als vrijwel alle werknemers in een specifieke sector aan de inkomensnorm voldoen, bijvoorbeeld profvoetballers, zal ook aan het schaarste vereiste moeten worden voldaan. Deze eis houdt in dat de deskundigheid van de werknemer niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Inkorting looptijd

Mocht de werknemer eerder in Nederland hebben gewerkt of verbleven, dan kan dit de looptijd van de regeling beperken. Bepaalde korte perioden worden echter niet in mindering gebracht.

Bijkomende fiscale voordelen voor de 30%-regeling

Aan werknemers die voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling, kunnen aanvullend nog belastingvrije vergoedingen worden verstrekt. Belangrijkste zijn de vergoeding voor verhuiskosten en de kosten van een internationale school voor de kinderen van ingekomen werknemers. Verder kan de werknemer ervoor kiezen om deels als niet-inwoner te worden behandeld. Daarmee kan de Nederlandse belastingheffing over het inkomen uit aanmerkelijk belang en het inkomen uit sparen en beleggen worden beperkt.

Aftoppingsbedrag toepassing 30%-regeling voor ingekomen werknemers per 2024

Per 1 januari 2024 zal er een aftoppingsbedrag worden toegepast op de 30%-regeling. Dit heeft als gevolg dat werknemers die per 2024 kiezen voor de toepassing van de 30%-regeling maximaal 30% van het inkomen tot de Wet normeringstopinkomens (WNT-norm), ook wel de Balkenendenorm genoemd, onbelast kunnen ontvangen. Uitgaande van de WNT-norm voor 2023 van € 223.000 zal dit neerkomen op een onbelaste vergoeding van € 66.900. Op deze maatregel wordt een uitzondering gemaakt voor werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast. Voor deze gevallen zal de aftoppingsmaatregel pas in 2026 ingaan.

Aanvragen 30%-regeling

De 30%-regeling dient tussen de werknemer en de werkgever te worden overeengekomen. Verder moet gezamenlijk een gemotiveerd verzoek bij de belastingdienst worden ingediend.

Vragen over de 30%-regeling?

Bij alle formaliteiten kunnen wij u van dienst zijn. Denkt u dat u of uw werknemers mogelijk in aanmerking komt voor de 30%-regeling, neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaande button of per mail: loonadvies@vanoers.nl.

Neem contact op

Angela Veraart
Angela Veraart
Belastingadviseur
Bekijk onze openstaande vacatures op Werken bij Van Oers.
  • icon
Angela Veraart
Angela Veraart
Van Oers Loonadvies

Wilt u zeker zijn van een correcte en betrouwbare salarisadministratie?

Van Oers Loonadvies neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Wij geven u graag advies op maat en bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van loonadvies, salarisadministratie, arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.
Meer informatie
Loonadministratie zelf doen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!