Subsidieadvies aanvragen

Subsidie aanvragen
Subsidieadvies door van oers loonadvies

Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor u?

Een subsidieadvies van Van Oers Loonadvies geeft inzicht in uw organisatie. Heeft uw werknemers uit een bepaalde doelgroep in dienst, zoals mensen met een laag loon, arbeidsgehandicapten of 56-plussers? Of denkt u erover na dit te doen? Dan heeft u recht op subsidies en andere voordelen van de overheid. Soms kunt u zelfs meerdere bijdragen en/of voordelen combineren.

Van Oers is uw subsidiespecialist

Laat u adviseren over uw rechten, de vereisten en verplichtingen bij de verschillende toelagen en voordelen door een subsidiespecialist van Van Oers Loonadvies. We kunnen u ook begeleiden bij de aanvraag hiervan.

SUBSIDIEADVIES door van oers loonadvies

Wij kunnen u adviseren over de volgende subsidiemogelijkheden:

Profiteer van het lage-inkomensvoordeel

Om werkgevers te stimuleren werknemers met een laag loon in dienst te nemen en/of houden én om hen voldoende uren te laten werken, is het lage-inkomensvoordeel (LIV) in het leven geroepen. Hiermee kunt u als werkgever uw loonkosten met maximaal €2.000 per werknemer per jaar verlagen. Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten.

Momenteel loopt er ook een regeling (jeugd-LIV) ter compensatie van werkgevers voor de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017 en 1 juli 2019 voor werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar.

Loonkostenvoordeel als subsidieadvies

Werknemers die arbeidsgehandicapt of 56 jaar of ouder zijn, worden in het algemeen minder snel aangenomen. Om de drempel te verlagen deze mensen in dienst te nemen, is er het zogenoemde Loonkostenvoordeel (LKV). Dit voordeel kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per kalenderjaar. Laat u goed informeren over de rechten en plichten om het LKV te kunnen ontvangen.

Recht op een ziektewetuitkering, oftewel no-riskpolis?

Veel werkgevers zijn terughoudend om arbeidsgehandicapte werknemers in dienst te nemen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat de werknemer ziek wordt of omdat er vaak extra begeleiding nodig is. Misschien geldt dit ook wel voor u als werkgever. Om dit risico te ondervangen is er de de zogenoemde no-riskpolis Ziektewet. U krijgt dan als werkgever een Ziektewetuitkering van UWV als u werknemer ziek wordt. Wist u dat u bovendien niet wordt aangerekend in uw premie Werkhervattingskas wanneer een werknemer met een no-riskpolis ziek wordt?

Ontvang loondispensatie

Werknemers met een Wajong-uitkering kunnen vaak minder werk aan dan de andere werknemers. Om u niet te ontmoedigen een zogenoemde Wajonger in dienst te nemen, hoeft u hem een half tot vijf jaar niet het volledige loon te betalen. Het UWV legt dan mogelijk een deel van het loon bij. U moet natuurlijk wel aan verschillende voorwaarden voldoen en meewerken aan de zogenoemde loonwaardebepaling.

Recht op loonkostensubsidie?

Werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepregister Banenafspraak kunnen vaak niet zelfstandig het minimumloon verdienen. Denk hierbij aan mensen met een bijstandsuitkering, met een opleiding voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) of werknemers in een sociale werkvoorziening. De gemeente waar de werknemer is ingeschreven kan op uw verzoek een loonwaardebepaling doen. Vervolgens kan de gemeente het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon subsidiëren.

Subsidieregeling Praktijkleren

Om de afstand van kwetsbare groepen werknemers tot de arbeidsmarkt te verkleinen of sectoren waar een schaarste aan gekwalificeerd personeel heerst te stimuleren is de Subsidieregeling praktijkleren in het leven geroepen. Om dit voordeel van maximaal € 2.700 per werkleerplek per jaar te kunnen ontvangen moeten werkgevers aan allerhande voorwaarden en administratieve verplichtingen voldoen.

 

Subsidieadvies door van oers loonadvies

Kunnen wij u van advies voorzien?

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor u als werkgever? Van Oers Loonadvies kijkt graag mee. Neem contact op met onze specialisten en we geven u een gepast subsidieadvies.

Meer weten of een gratis demo ontvangen?

Neem direct contact met ons op

Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Benieuwd hoe we uw organisatie verder kunnen helpen met de looncontrole?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek