Subsidieadvies door van oers

Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor u?

Subsidieadvies geef inzicht in uw organisatie. U kunt voor sommige werknemers gebruik maken van verschillende subsidies en financiële regelingen vanuit de overheid. Bent u benieuwd of u hiervoor in aanmerking komt? Onze specialisten adviseren u graag.

SUBSIDIEADVIES door van oers

Van Oers biedt u subsidieadvies

Voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking kan bijvoorbeeld recht bestaan op subsidies, zoals loonkostensubsidie of loondispensatie. Bij het in dienst nemen van iemand uit een bepaalde doelgroep, zoals laag loon, arbeidsgehandicapten of 56-plussers, bestaat ook recht op subsidie, zoals loonkostenvoordeel. Dit geldt enkel als binnen drie maanden na de indiensttreding een doelgroepverklaring is aangevraagd. Daarnaast bestaat bij ziekte recht op een no-riskpolis, zodat u als werkgever door het UWV tegemoet wordt gekomen in de loondoorbetalingsverplichting.

Subsidieregeling praktijkleren

Soms kunt u zelfs meerdere subsidies en/of voordelen combineren. Daarnaast kunt u recht hebben op de Subsidieregeling praktijkleren als u het afgelopen schooljaar werknemers in dienst heeft gehad die bij u een leer-werktraject volgden. Onze HR Solutions-specialisten adviseren u graag over de voorwaarden van de verschillende subsidies en kunnen u begeleiden bij de aanvraag van subsidies.

Overige subsidies en financiële regelingen

Wij kunnen u ook ondersteunen bij de controle van de berekeningen Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl), waaronder het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV) vallen.

Ons subsidieadvies strekt zich onder andere uit over de volgende onderwerpen:

 • Lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV)
  • LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst nemen met een laag loon.
  • LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst hebben uit doelgroepen die vaak lastig aan werk komen (bijvoorbeeld oudere werknemers met een uitkering, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of werknemers met een arbeidsbeperking).
 • Loonkostensubsidie en loondispensatie
  • Loonkostensubsidie is een vergoeding vanuit de gemeente voor werkgevers die werknemers in dienst nemen die minder dan het minimumloon kunnen verdienen. Denk hierbij aan iemand met een ziekte of een handicap.
  • Loondispensatie is een tegemoetkoming vanuit het UWV voor werkgevers die werknemers in dienst nemen met een Wajong-uitkering.
 • Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
  • Als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor de zogenoemde no-riskpolis Ziektewet. U krijgt als werkgever bij ziekte van deze werknemer een Ziektewetuitkering van het UWV en de uitkering wordt niet aan u doorbelast in de premie Werkhervattingskas.
 • Subsidieregeling Praktijkleren
  • De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Meer weten over subsidieadvies?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidies en bent u op zoek naar subsidieadvies? Neem contact op met onze specialisten. Zij helpen u graag verder.

Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Benieuwd hoe we uw organisatie verder kunnen helpen met de looncontrole?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek