Grensoverschrijdend werken

Grensoverschrijdend werken
Grensoverschrijdend werken door van oers

Advies bij grensoverschrijdend werken

Als u een in het buitenland woonachtige werknemer in dienst wilt nemen of Nederlandse werknemers naar het buitenland wilt uitzenden, krijgt u te maken met grensoverschrijdende arbeid. Voor zulke internationale situaties moet u goed weten wat de gevolgen hiervan zijn voor de sociale verzekeringen en de loonheffingen.

GRENSOVERSCHRIJDEND WERKEN DOOR VAN OERS

Complexiteit van grensoverschrijdend werken

Grensoverschrijdend werken kan gepaard gaan met complexe vraagstukken vanwege de verschillende (belasting)regels en -systemen die in betrokken landen gelden. In welk land vallen mijn werknemers onder de sociale verzekeringen? Zijn er bepaalde tegemoetkomingen voor buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken? In welk land dient de belastingheffing over de arbeidsinkomsten plaats te vinden? En hoe richt ik mijn loonadministratie goed in? De specialisten van Van Oers adviseren u graag op het gebied van grensoverschrijdend werken.

Salary split en sociale zekerheid

Hierover kunnen onze specialsten adviseren:

Salary splits en bijzondere regimes, zoals de 30%-regeling

  • Een salary split is de verdeling van belastingheffing over arbeidsinkomsten tussen twee of meer landen.
  • De 30%-regeling is een specifieke vrijstelling in de Nederlandse loonbelasting voor uit het buitenland aangetrokken werknemers die over een specifieke deskundigheid beschikken die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Sociale zekerheid

  • Beoordeling van sociale verzekeringsplicht
  • Aanvraag A1/E101-verklaring – Een A1/E101-verklaring toont aan in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald.
  • Kosten van dienstreizen naar het buitenland

Heeft u vragen over grensoverschrijdend werken?

Heeft u werknemers die in het buitenland werken? Of bent u van plan werknemers uit het buitenland in dienst te nemen? Neem contact op met onze specialisten. Van Oers adviseert u graag over grensoverschrijdend werken.

Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Benieuwd hoe we uw organisatie verder kunnen helpen met de looncontrole?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.
Neem contact op phone Terugbelverzoek