Vanoers.nlHoeveel belasting dient mijn werknemer te betalen over zijn overwerk?
Hoeveel belasting dient mijn werknemer te betalen over zijn overwerk?

Als u overwerk uitbetaalt aan uw personeel dan wordt dit bedrag aan overwerk belast tegen het bijzonder tarief percentage. De hoogte van dit percentage wordt vastgesteld aan de hand van de hoogte van het fiscale jaarloon van het voorgaande kalenderjaar.

kim verhoeven-heinen
Kim Heinen
Manager loonadvies