Vanoers.nlDienstenHR SolutionsSubsidieregeling Praktijkleren 2018/2019

Subsidieregeling Praktijkleren 2018/2019

subsidie praktijkleren
Komt u in aanmerking?

Subsidie per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats

Heeft u het afgelopen schooljaar werknemers in dienst gehad die bij u een leer-werktraject volgden? Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren! Om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden, stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks een budget beschikbaar voor de subsidieregeling praktijkleren.

Werkgevers kunnen een subsidie van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats ontvangen. Op voorhand is nog niet bekend wat de precieze hoogte van de subsidie zal zijn, dit is afhankelijk van het totaal aantal toegekende aanvragen. Na sluiting van de termijn voor het indienen van de aanvraag, wordt het totale budget over alle aanvragen verdeeld. De subsidie is bedoeld, als een vergoeding van de extra kosten die gepaard gaan met het aanbieden van een praktijk- of werkleerplaats.

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Om voor de subsidieregeling in aanmerking te komen, moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hiervoor wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende onderwijscategorieën.

  • leerlingen die een leer- werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het voortgezet onderwijs (vmbo);
  • deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg in het mbo (bbl);
  • studenten die een duale of een deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek / landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij (hbo);
  • promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO (toio);
  • leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer- werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs;
  • leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten;
  • leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.
  • De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie verschillen per onderwijscategorie. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u nalezen aan welke voorwaarden u moet voldoen om de subsidieregeling aan te kunnen vragen.

Subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)

Uw aanvraag moet op tijd bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) binnen zijn. Voor het studiejaar 2018/2019 is dit mogelijk vanaf 2 juni 2019 tot 16 september 2019, 17.00 uur. Aanvragen die na deze periode ontvangen worden, komen niet in aanmerking voor de subsidie praktijkleren.

Ondersteuning bij uw subsidieaanvraag

Wij kunnen voor u de aanvraag van de subsidie praktijkleren indienen. Hiervoor rekenen wij een bedrag van € 180,- (excl. btw) per aanvraag. Wij verzorgen de aanvraag door middel van de eHerkenning van Van Oers. Het is voor ons overigens niet mogelijk om inhoudelijk te toetsen of u aan alle voorwaarden heeft voldaan om in aanmerking te komen voor de subsidie. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan deze voorwaarden blijft bij u als werkgever.

Meer weten over de subsidieregeling Praktijkleren?

Wilt u meer informatie of wilt u de aanvraag door ons laten verzorgen? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon voor Loonadvies. Bent u nog geen klant bij ons? Neem dan contact op met één van onze adviseurs loonbelasting en sociale zekerheid: Angela Veraart of Tim Gulinski. Zij zijn bereikbaar via 076-5025700 of loonadvies@vanoers.nl.

MEER WETEN?

Neem direct contact met ons op

Klanten die u voor zijn gegaan

Samenwerking met Van Oers Belastingadvies

Angela Veraart
Angela Veraart | Belastingadviseur
Kennismaken met Van Oers Loonadvies
Heeft u vragen over wat Van Oers Loonadvies voor u kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op. Met alle plezier helpen we u vooruit met al uw fiscale vraagstukken!