Het plangericht realiseren van verbeterpotentieel – waarbij sturen op KPI’s, innovatie en duurzaamheid een steeds belangrijkere rol spelen – geeft transporteurs grotere mogelijkheden in een succesvolle toekomstige verkoop.