Met het Coronadossier houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Bedrijfswaardering

Meer info - Corporate finance

Van Oers Corporate Finance
Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

WAARDEREN door van oers corporate finance

Hoe kan ik de waarde van mijn bedrijf verhogen?

Voor veel mkb-bedrijven wordt in het eerste half jaar van het jaar de jaarrekening voor het voorgaande jaar door de accountant of auditor opgesteld. De jaarrekening laat een momentopname of ‘foto’ van de staat van de onderneming zien op een peildatum in het verleden. Zou het voor u als ondernemer of financieel directeur niet veel interessanter zijn om naar de ‘film’ in de toekomst te kijken? Welke kansen ziet u? Hoe kunnen deze kansen worden benut? Zijn er hiervoor investeringen benodigd? Wat zijn de risico’s en bedreigingen voor de onderneming? Op welke manier kunt u deze risico’s beperken?

Door het kijken naar de ‘film’ van uw onderneming in en over de toekomst, wordt u actief aan het denken gezet over de te volgen strategie. Hoe kunt u het zo organiseren dat uw bedrijf de vruchten plukt van de toekomstige kansen? Oftewel, hoe kunt u de waarde van uw bedrijf verhogen? Graag nemen wij u mee in de wijze waarop bedrijven gewaardeerd worden en hoe u waarde aan uw bedrijf kunt toevoegen. Via verschillende artikelen en tips reiken wij u de tools aan voor het regisseren van uw eigen ‘film’ van uw onderneming.

Schrijf u snel in voor onze gratis masterclass

Victor Edel deelt met u zijn 10 tips:

 • Tip 1: De uitkomst van een waardering is interessant, maar de weg die leidt tot de uitkomst is nog veel interessanter en belangrijker
  De uitkomst van een waardering komt tot stand aan de hand van prognoses. Prognoses (en hieruit volgende geldstromen) gaan over verwachtingen. Verwachtingen zijn het gezamenlijke resultaat van uw kijk op marktvooruitzichten, sales- en inkoopinspanningen, het organiseren van uw personeel en organisatie en de hiervoor beoogde investeringen. Het schaven aan de verwachtingen om tot de beste mogelijke prognose te komen en het onderbouwen van het bijbehorende risicoprofiel vergt discussie en argumentatie. Onze ervaring leert dat ondernemers deze (periodieke terugkerende) discussie veel waardevoller vinden dan de uitkomst van de waardering
  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 2: Beperk uw afhankelijkheid als directeur-grootaandeelhouder (dga)
  Binnen het mkb is de dga doorgaans zelf de grootste ondernemings-risicofactor. Wat gebeurt er met een organisatie als de dga onverhoopt wegvalt? Gaat er kennis en waarde verloren, bijvoorbeeld op klant- of leveranciersniveau? Zijn cultuur, processen en keuzes geborgd binnen de organisatie? In de sterkste mkb bedrijven hebben dga vaak een ‘vrije rol’, waarin het overzicht bewaard wordt en op vlakken assisteert precies waar het op dat moment nodig is. Indien een nieuwe koper/investeerder de organisatie overneemt dan zal de koper de afhankelijkheid van de dga inprijzen in de koopsom van de onderneming. Een ‘vrije rol’ vergroot de overdraagbaarheid van een onderneming en creëert derhalve waarde.
  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 3: Optimaliseer de juridische en fiscale structuur
  Bij een overdracht van een onderneming zal er fiscaal moeten worden afgerekend. Voorkom onnodige heffingen en zorg ervoor dat een overdracht fiscaal voordelig kan plaatsvinden. Kortom: Laat de juridische structuur in uw voordeel werken. Vaak wordt er gewerkt met het credo: één bv is geen bv. Kies voor een holdingstructuur waarbij de holdingmaatschappij de aandelen houdt in de werkmaatschappij waarin de activiteiten en bedrijfsactiva zijn ondergebracht. Indien er een pand dat door het bedrijf wordt gebruik in eigendom is, dan zou er een vastgoedmaatschappij tussen worden kunnen geplaatst. Hierdoor kunt u zelf bepalen op welk niveau u het lijntje doorknipt (inclusief of exclusief vastgoed). De opbrengsten uit een verkoop vallen via de deelnemingsvrijstelling onbelast in de vastgoed- of holdingmaatschappij.
  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 4: Breng de interne organisatie en administratie van uw onderneming op orde
  Een eventuele koper vindt het niet prettig om geconfronteerd te worden met ‘vervelende’ zaken uit het verleden. Zijn bijvoorbeeld alle juridische zaken netjes geregeld (en afgehandeld), vergunningen en IT up-to-date, beschikt het bedrijf over het juiste personeel, machines en installaties goed onderhouden en de financiële rapportages goed ingericht? Tijdens een boekenonderzoek zal de koper o.a. de bovenstaande onderwerpen onderzoeken. Eventuele gebreken of risico’s worden verdisconteerd in de koopsom of in de garantieparagraaf van de koopovereenkomst. Mocht het niet tot een transactie komen, dan beschikt u in ieder geval over een piekfijne ingerichte organisatie.
  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 5: Onderneem vanuit een duidelijke visie en strategie
  Vaak start een onderneming door het signaleren van een probleem of behoefte in een bepaalde markt. Met het bieden van een oplossing of het invullen van deze behoefte kan een onderneming snel groeien. Het komt vaak voor dat afnemers dan vragen of u hen met andere (gerelateerde) zaken ook kunt helpen. Dit zorgt voor snelle groei, maar is slecht voor de focus en het onderscheidend vermogen. Dit kan resulteren in stagnerende ondernemingsgroei en waarde-creatie op de lange termijn. Bedenk van tijd tot tijd waar u zich specifiek met uw onderneming op wilt focussen. Wilt u die (vaak gemiddelde) alleskunner zijn of wilt u de beste zijn op één specifiek gebied? Het bedenken van een duidelijke visie en strategie op bovenstaande zaken zorgt voor een eenduidig ondernemingsbeleid en lange termijn waarde-creatie.
  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 6: Focus op marge in plaats van omzet
  Omzet zorgt voor bestaansrecht. Veel bedrijven focussen zich na jarenlang ondernemen nog steeds op omzet. Op de lange termijn zou het wellicht beter zijn om vooral te focussen op het marge-vraagstuk. Is de 20% jaarlijkse omzetstijging wel kwalitatieve omzetstijging (lees: hogere marge en resultaatbijdrage)? Of resulteert omzetstijging juist in verlies in capaciteit en flexibiliteit en een verhoging van het ondernemingsrisico? Iedere onderneming probeert de beschikbare resources en het geïnvesteerd kapitaal aan te wenden om onderaan de streep rendement te maken. Door het focussen op kwalitatieve omzet (af en toe nee zeggen tegen bepaalde afnemers) kan er een relatief hoger rendement op geïnvesteerd kapitaal worden gerealiseerd. Dit zorgt op haar beurt voor een lager ondernemingsrisico.
  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 7: Beschouw uw personeel alsof het uw belangrijkste klanten zijn
  Uw personeel is het visitekaartje van uw onderneming. Hoe kunt u verwachten dat zij de klanten van uw organisatie optimaal bedienen als het personeel zelf geen aandacht krijgt? Luister naar uw personeel, geeft ze vrijheid en verantwoordelijkheid. Laat dit gepaard gaan met investeringen in gerichte opleidingsmogelijkheden waar het personeel behoefte aan heeft. Door een duidelijk inzicht in ontwikkel- en groeimogelijkheden binnen het bedrijf, raakt uw personeel meer betrokken. Daarnaast is het te adviseren om uw personeel te betrekken in de visie en strategie van de onderneming. Samen richting de finish en gezamenlijk dit succes vieren!
  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 8: Beperk de afhankelijkheid van uw grootste klanten en leveranciers
  Veel ondernemingen hebben één of enkele grote klanten die het merendeel van de omzet vertegenwoordigen. Wat gebeurt er als deze klant of enkele van deze grote klanten wegvalt? Welk effect heeft dit op het ondernemingsresultaat? Heeft dit gevolgen voor uw organisatie en/of personeelsbestand? Zijn er specifieke investeringen aan deze klanten gelinkt die in rook opgaan? Grote klanten helpen uw bedrijf groeien, maar kunnen voor een te grote en risicovolle afhankelijkheid zorgen. Zorg ervoor dat afspraken met klanten goed worden geborgd, bij voorkeur in lange termijn contracten of samenwerkingsovereenkomsten. Met name in het geval u klantspecifieke investeringen moet doen in machines/installaties, voorraad en personeel. Een betere klantenspreiding beperkt de (financiële) impact van het onverhoopt wegvallen van een klant. Een verlaagd klantenrisico creëert waarde.
  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 9: Investeer in een planning en control-cyclus
  Inzicht in het financiële reilen en zeilen van een onderneming geeft op veel vlakken duidelijkheid. Rendeert een investering? Zijn er onnodige of overbodige kosten? Is de voorraadbeheersing en debiteurenbewaking op orde? Een periodieke planning en control-cyclus waarin de financiële stand van zaken wordt gemonitord zorgt voor een betere inzet van beschikbare resources. Door de achtergrond van afwijkingen tussen actuals en prognoses te achterhalen, kunnen gerichtere acties worden genomen die resulteren in betere prognoses.
  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 10: Kijk naar de toekomstige behoefte van uw klanten en de markt
  Bespreek met uw klanten welke marktontwikkelingen er gaande is en wat zij op termijn van u hierin verwachten. Denk na over hoe uw onderneming deze ‘behoefte’ vanuit uw klanten en de markt kunt invullen. Is uw onderneming hier wendbaar genoeg voor? Kijk hierbij ook of uw organisatie over de juiste kennis, geschikt personeel en machines/installaties beschikt. Kunt u de ‘behoefte’ ook bredere in de markt bedienen en nieuwe klanten werven? Dit ‘spel’ vereist continu aandacht. Het inspelen op de juiste trends en ontwikkelingen blijft ervoor zorgen dat uw onderneming relevant blijft voor uw klanten en de markt.
  Meer weten? Neem direct contact op
Meer weten?

Onze specialist helpt u graag

victor edel
Victor Edel | Transactiemanager
Laat een waardebepaling uitvoeren van uw bedrijf
Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent de waarde van uw onderneming? Onze adviseurs van Van Oers Corporate Finance helpen u graag.