Bedrijfswaardering: wat is uw bedrijf waard?

CF Nick, Teun en Isabelle

Meer info - Corporate finance

Van Oers Corporate Finance
Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 • Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

Bedrijfswaardering door Corporate Finance-experts

Hoe verhoog ik de waarde van mijn bedrijf?

Welke kansen ziet u? Hoe kunnen deze kansen worden benut? Zijn er investeringen nodig? Wat zijn de risico’s en bedreigingen voor de onderneming? Op welke manier kunt u deze risico’s beperken?
De jaarrekening van het voorgaande jaar is vaak een momentopname of ‘foto’ van de staat van de onderneming op een peildatum in het verleden. Zou het voor u als ondernemer of financieel directeur niet veel interessanter zijn om naar de ‘film’ in de toekomst te kijken?

Door vooruit te blikken, denkt u actief na over de bedrijfsstrategie voor de toekomst. Hoe kunt u het zo organiseren dat uw bedrijf de vruchten plukt van toekomstige kansen? Oftewel, hoe kunt u de waarde van uw bedrijf verhogen? In deze 10 tips reiken wij u de tools aan voor het regisseren van uw eigen ‘toekomstfilm’ van uw onderneming.

Neem direct contact op

10 tips van onze expert

 • Tip 1: Een bedrijfswaardering is interessant, maar de weg die ertoe leidt is interessanter en belangrijker

  Om tot een bedrijfswaardering te komen, kijken we naar de verwachtingen voor uw bedrijf. Het gaat om uw vooruitziende blik op marktvooruitzichten, sales- en inkoopinspanningen, het organiseren van uw personeel en organisatie en de hiervoor beoogde investeringen. Het schaven aan de verwachtingen om tot de beste mogelijke prognose te komen en het onderbouwen van het bijbehorende risicoprofiel vergt discussie en argumentatie. Onze ervaring leert dat ondernemers deze discussie veel waardevoller vinden dan de uitkomst van de waardering.

  Om tafel over de toekomst van uw bedrijf?
 • Tip 2: Beperk uw afhankelijkheid als directeur-grootaandeelhouder (dga)

  Binnen het mkb is een dga doorgaans zelf de grootste risicofactor. Wat gebeurt er met een organisatie als de dga onverhoopt wegvalt? Gaat er kennis en waarde verloren op klant- of leveranciersniveau? Zijn cultuur, processen en keuzes geborgd binnen de organisatie? In de sterkste mkb-bedrijven hebben dga vaak een ‘vrije rol’. Om het overzicht te bewaren en te assisteren precies waar het op dat moment nodig is. Indien een nieuwe koper/investeerder de organisatie overneemt dan zal de koper de afhankelijkheid van de dga inprijzen in de koopsom van de onderneming. Een ‘vrije rol’ vergroot de overdraagbaarheid van een onderneming en creëert derhalve waarde.

  Wilt u sparren over uw rol als dga?
 • Tip 3: Optimaliseer de juridische en fiscale structuur

  Bij een overdracht van een onderneming zal er fiscaal moeten worden afgerekend. Voorkom onnodige heffingen en zorg ervoor dat een overdracht fiscaal voordelig kan plaatsvinden. Kortom: laat de juridische structuur in uw voordeel werken. Vaak wordt er gewerkt met het credo: ‘één bv is geen bv’. Kies voor een holdingstructuur waarbij de holdingmaatschappij de aandelen in de werkmaatschappij houdt waarin de activiteiten en bedrijfsactiva zijn ondergebracht. Indien er een pand – dat door het bedrijf wordt gebruik – in eigendom is, dan zou er een vastgoedmaatschappij tussen worden kunnen geplaatst. Hierdoor kunt u zelf bepalen op welk niveau u het lijntje doorknipt (inclusief of exclusief vastgoed). De opbrengsten uit een verkoop vallen via de deelnemingsvrijstelling onbelast in de vastgoed- of holdingmaatschappij.

  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 4: Breng de interne organisatie op orde

  Een eventuele koper vindt het niet prettig om geconfronteerd te worden met ‘vervelende’ zaken uit het verleden. Zijn onderstaande zaken rond?

  • Zijn alle juridische zaken netjes geregeld (en afgehandeld)?
  • Vergunningen en IT up-to-date?
  • Beschikt het bedrijf over het juiste personeel?
  • Zijn machines, apparatuur en installaties goed onderhouden?
  • En zijn de financiële rapportages goed ingericht?

  Tijdens een boekenonderzoek zal de koper bovenstaande onderwerpen onderzoeken. Eventuele gebreken of risico’s worden verdisconteerd in de koopsom of in de garantieparagraaf van de koopovereenkomst. Mocht het niet tot een transactie komen, dan beschikt u in ieder geval over een piekfijne ingerichte organisatie.

  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 5: Onderneem vanuit een duidelijke visie en strategie

  Waar staat uw bedrijf voor én welke koers vaart u? Bedenk van tijd tot tijd waar u zich specifiek met uw onderneming op wilt focussen. Wilt u die (vaak gemiddelde) alleskunner zijn of wilt u de beste zijn op één specifiek gebied? Het bedenken van een duidelijke visie en strategie op bovenstaande zaken zorgt voor een eenduidig ondernemingsbeleid en lange termijn waarde-creatie.

  Wat is uw visie en strategie?
 • Tip 6: Focus op marge in plaats van omzet

  Is de 20% jaarlijkse omzetstijging een kwalitatieve omzetstijging (lees: hogere marge en resultaatbijdrage)? Of resulteert omzetstijging juist in verlies in capaciteit en flexibiliteit en een verhoging van het ondernemingsrisico? Omzet zorgt voor bestaansrecht. Veel bedrijven focussen zich na jarenlang ondernemen nog steeds op omzet. Op de lange termijn is het wellicht beter om vooral te focussen op het marge-vraagstuk.

  Iedere onderneming probeert de beschikbare resources en het geïnvesteerd kapitaal aan te wenden om onderaan de streep rendement te maken. Door het focussen op kwalitatieve omzet (af en toe nee zeggen tegen bepaalde afnemers) kan er een relatief hoger rendement op geïnvesteerd kapitaal worden gerealiseerd. Dit zorgt op haar beurt voor een lager ondernemingsrisico.

  Focust u al op marge? Laten we koffie drinken!
 • Tip 7: Uw medewerkers zijn uw belangrijkste klanten

  Uw medewerkers zijn het visitekaartje van uw onderneming. Luister naar uw medewerkers, geef ze vrijheid en verantwoordelijkheid en bied opleidings- en ontwikkelingstrajecten aan. Door een duidelijk inzicht in ontwikkel- en groeimogelijkheden binnen het bedrijf, raakt uw personeel meer betrokken. Daarnaast is het te adviseren om uw personeel te betrekken in de visie en strategie van de onderneming. Samen richting de finish en gezamenlijk dit succes vieren!

  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 8: Beperk de afhankelijkheid van uw grootste klanten en leveranciers

  Veel ondernemingen hebben één of enkele grote klanten die het merendeel van de omzet vertegenwoordigen. Wat gebeurt er als deze klant wegvalt? Welk effect heeft dit op het ondernemingsresultaat? Heeft dit gevolgen voor uw organisatie en/of personeelsbestand? Zijn er specifieke investeringen aan deze klanten gelinkt die in rook opgaan? Grote klanten helpen uw bedrijf groeien, maar kunnen voor een te grote en risicovolle afhankelijkheid zorgen.

  Zorg ervoor dat afspraken met klanten goed worden geborgd, bij voorkeur in lange termijn contracten of samenwerkingsovereenkomsten. Met name in het geval u klantspecifieke investeringen moet doen in machines/installaties, voorraad en personeel. Een betere klantenspreiding beperkt de (financiële) impact van het onverhoopt wegvallen van een klant. Een verlaagd klantenrisico creëert waarde.

  Meer weten? Neem direct contact op
 • Tip 9: Investeer in planning

  Inzicht in het financiële reilen en zeilen van een onderneming geeft op veel vlakken duidelijkheid. Rendeert een investering? Zijn er onnodige of overbodige kosten? Is de voorraadbeheersing en debiteurenbewaking op orde? Een periodieke planning en control-cyclus waarin de financiële stand van zaken wordt gemonitord, zorgt voor een betere inzet van beschikbare resources. Door de achtergrond van afwijkingen tussen actuals en prognoses te achterhalen, kunnen gerichtere acties worden genomen die resulteren in betere prognoses.

  Hoe pakt u dat aan? Neem direct contact met ons op
 • Tip 10: Kijk naar de toekomstige behoefte van uw klanten en de markt

  Bespreek met uw klanten welke marktontwikkelingen er gaande zijn en wat zij op termijn van u hierin verwachten. Denk na over hoe uw onderneming deze behoefte vanuit uw klanten en de markt invult. Is uw onderneming hier wendbaar genoeg voor? Kijk hierbij ook of uw organisatie over de juiste kennis, geschikt personeel en machines of installaties beschikt. Dit ‘spel’ vereist continu aandacht. Het inspelen op de juiste trends en ontwikkelingen blijft ervoor zorgen dat uw onderneming relevant blijft voor uw klanten en de markt.

  Meer weten? Neem direct contact op
Alexander den Boer
Alexander den Boer | Directeur Corporate Finance
Laat een waardebepaling uitvoeren van uw bedrijf
Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent de waarde van uw onderneming? Onze adviseurs van Van Oers Corporate Finance helpen u graag.