Vanoers.nlDienstenAuditJaarrekeningcontrole

Jaarrekeningcontrole

Vergadering
Jaarrekening door Van Oers

Vaststellen jaarrekening: een audit biedt zekerheid

De jaarrekening speelt een sleutelrol in de financiële verslaggeving. Een audit biedt zekerheid over de getrouwheid van de jaarrekening.

Controle van de jaarrekening

Met de jaarrekening leggen organisaties verantwoording af over het afgelopen boekjaar en verschaffen zij informatie aan belanghebbenden. Betrokken partijen –bijvoorbeeld banken, aandeelhouders, subsidieverstrekkers en potentiële kopers – krijgen hiermee inzicht in de prestaties. Uiteraard moeten zij de weergegeven cijfers en toelichtingen kunnen vertrouwen. Een controleverklaring bij de jaarrekening door een onafhankelijke accountant biedt deze zekerheid.

Jaarrekening door Van Oers Audit

Wettelijke en vrijwillige jaarrekeningcontrole

Om het maatschappelijk economisch verkeer te beschermen, zijn bedrijven vanaf een bepaalde grootte wettelijk verplicht om een audit te laten uitvoeren. Vrijwillige controles geven bedrijven een sterkere positie in de samenwerking met bijvoorbeeld bestuurders, banken of subsidieverstrekkers. Lees verder over:

Het beste resultaat voor uw jaarrekeningcontrole

  • Eén vast aanspreekpunt.
  • Efficiënte controleaanpak.
  • Fair pricing.
  • Oog voor informatiebehoeften van alle intern betrokkenen.
  • Gevoel voor veranderingen in de markt.
  • Vergunning voor kwaliteit en betrouwbaarheid (Autoriteit Financiële Markten).
wouter kruisifikx
Wouter Kruisifikx | Directielid audit
Meer weten over onze jaarrekeningcontrole?
We nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Neem contact op met een van onze contactpersonen of vul het formulier in voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij ondersteunen u graag bij uw jaarrekeningcontrole.
Neem contact op phone Terugbelverzoek