Bouw en vastgoed audit

Gezekerde man in bouw
Bouw en vastgoed met Van Oers Audit

Over de sector bouw en vastgoed

De bouw en vastgoed sector kenmerkt zich door een grote variƫteit aan bedrijven. Van aannemer tot installateur en van projectontwikkelaar tot architect. De sector is sterk afhankelijk van de binnenlandse bestedingen. De crisis is achter de rug, maar heeft duidelijk haar sporen achtergelaten. Terwijl de de woningbouw sterke groeicijfers laat zien, loopt de markt ook tegen haar grenzen aan. Zo is er een tekort aan gekwalificeerd personeel en schaarste aan bouwmaterialen. De sterk gestegen bouwkosten zorgen dus nog steeds voor veel onzekerheid ondanks de goed gevulde orderportefeuilles.

Bouw en vastgoed met Van Oers Audit

Bouw en vastgoed: een complexe sector

Vraagstukken op het gebied van externe verslaggeving en accountantscontrole richten zich vaak op de waardering van onderhanden projecten en de waardering van onroerend goed. De waardering van onderhanden projecten is afhankelijk van de inschatting van de voortgang en de te verwachten projectresultaten (winst of verlies). In de praktijk blijken dergelijke vraagstukken vaak niet eenvoudig te zijn en de inschattingen zijn afhankelijk van veel verschillende factoren. Een accountant met specifieke branchekennis is dan ook noodzakelijk.

wouter kruisifikx
Wouter Kruisifikx | Directielid audit
Maak kennis met Van Oers Audit
Wilt u sparren met een professional met ruime ervaring binnen de sector bouw en vastgoed? Wacht niet langer en neem contact op.
Neem contact op phone Terugbelverzoek