IT-audit

IT-audit
IT-audit door Van Oers

Belang van IT binnen de audit

IT speelt een steeds belangrijkere rol binnen organisaties. Vaak zijn de processen zodanig verweven dat de bedrijfsvoering sterk afhankelijk is van een goede werking van de IT-systemen. Bij Van Oers Audit speelt IT dan ook een belangrijke rol gedurende de jaarrekeningcontrole.

IT-audit door Van Oers Audit

Geïntegreerde controleaanpak bij IT-auditing

Uitgangspunt van IT-audit als geïntegreerd onderdeel van de jaarrekeningcontrole is de procesgang van uw onderneming. In de IT-audit besteden we aandacht aan de volgende punten:

  • Risicoanalyse
  • Control framework
  • Controleaanpak van uw accountant
  • Testen van Application controls
  • Data analyses
  • Testen van IT-general controls (logische toegangsbeveiliging, change management en continuïteit)

Vertrouwen in uw IT-systemen

De IT general controls vormen de randvoorwaarden voor een goede werking van de geïdentificeerde application controls. Voordeel voor u als ondernemer ligt met name op het vertrouwen op het systeem en de hierin ingebouwde beheersingsmaatregelen. Na afloop van de interim-controle informeren we u over onze bevindingen hieromtrent.

Efficiënte data-analyse voor uiteenlopende doelen

Daarnaast biedt IT-audit aanvullende controlemogelijkheden door het toepassen van audit technieken zoals data-analyse. Dit omvat een geautomatiseerde integrale gegevensgerichte analyse van grote hoeveelheden gegevens. Hiermee kunnen op een efficiënte wijze diverse analyses worden uitgevoerd met verschillende doeleinden. Wij kunnen bijvoorbeeld voor u de verbanden in uw administratie beoordelen, ons focussen op het onderzoeken van niet reguliere boekingen, verschillende aansluitingen maken, enzovoorts. De mogelijkheden zijn enorm.

IT-audit door Van Oers Audit

Resultaat van een IT-audit

De audit kan onder andere de volgende voordelen opleveren:

  • Efficiënte en effectieve controle.
  • Meer toegevoegde waarde voor u als ondernemer.
  • Meer zekerheid omtrent de werking van application controls en IT general controls.
  • Ook voor overige dienstverlening kunt u bij ons terecht.

Specifieke IT-audit

Heeft u als ondernemer behoefte aan een IT-audit op een specifiek onderdeel of het geheel van uw IT-systemen? Bijvoorbeeld in het geval u bent overgestapt naar een systeem en wilt weten of u ‘in control’ bent? Wilt u ondersteuning bij het inpassen van IT in uw strategie? Of heeft u behoefte aan het in kaart brengen van de risico’s gerelateerd aan uw IT-omgeving? Wij kunnen u op verschillende gebieden van dienst zijn.

rob haas
Rob Haas | IT auditor
Interesse in onze IT-audits?
Neem dan contact op met een van onze onze specialisten. We vertellen u graag meer over onze IT-audit.
Neem contact op phone Terugbelverzoek